+48 533 988 811    biuro@allebhp.pl

NASZ SKLEP

Darmowa dostawa


Dla zamówień powyżej 150 zł!

O szczegóły zapytaj sprzedawcę!

Szybki kontakt


biuro@allebhp.pl


+48 533 988 811

pon - pt
8:30 - 15:30

Jak oznakować biuro?

Jak oznakować biuro?

Odpowiednie oznakowanie w zakładzie pracy ma nie tylko na celu ułatwienie identyfikacji poszczególnych pomieszczeń, ale przede wszystkim ułatwić akcję ewakuacyjną.

Oznakowane powinny być nie tylko hale produkcyjne, magazyny, czy też drogi ewakuacyjne, ale również i biura. Należy pamiętać, że również w pomieszczeniach biurowych są różnego rodzaju zagrożenia i może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Jakie znaki BHP powinny znaleźć się w biurach? Jak i gdzie je rozwiesić? O tym dowiesz się z dalszej części tekstu. 

Czym są znaki BHP?

Znaki BHP są obowiązkowe w każdym zakładzie pracy. Jak już zostało wcześniej wspomniane, ułatwiają nie tylko poruszanie się po danym obiekcie, ale również ułatwiają akcję ratunkową oraz ostrzegają o niebezpiecznych miejscach. Stosuje się je po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo. 

Omawiane znaki to znaki bezpieczeństwa zgodne z zasadami BHP stosowane nie tylko w obiektach użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, teatry itp), ale przede wszystkim w miejscach pracy. 

Czy wiesz, że…znakowanie miejsc pracy jest obowiązkowe i obowiązek ten uregulowany został licznymi przepisami prawnymi? Ze względu na to, iż odpowiednie oznakowanie wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo pracowników to najważniejszymi aktami prawnymi są Konstytucja, która mówi, że każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz Kodeks Pracy, zgodnie z którym zakład pracy jest zobowiązany takie warunki zapewnić. Bardziej szczegółowe informacje można natomiast znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w którym określone zostało to, że wszelkie oznakowanie powinno być widoczne i zgodne z Polskimi Normami oraz umieszczone na linii wzroku wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość wystąpienia określonego zagrożenia.  

Rodzaje znaków BHP do biura

Znaki BHP do biura są bardzo łatwe do identyfikacji, ponieważ różnią się nie tylko kształtem, wielkością, ale przede wszystkim kolorystyką. Odpowiedni kształt i kolor danego znaku ma za zadanie przekazanie konkretnych informacji. Wyróżnia się następujące rodzaje znaków bezpieczeństwa:

znaki informacyjne- charakteryzują się one kwadratowym lub prostokątnym kształtem oraz białym piktogramem na zielonym tle. Mają one na celu przekazanie informacji, gdzie znajduje się dany obiekt lub urządzenie. Przykładami tego typu znaków mogą być: „znak pierwsza pomoc”, „znak apteczka pierwszej pomocy”, czy też „znak- wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy”;

znaki zakazu- trudno ich nie rozpoznać, ponieważ są bardzo charakterystyczne. Mają one biały kształt, natomiast ich głównym kolorem jest czerwony. Wszelkie piktogramy są przekreślone. Ich głównym celem jest zakaz wykonywania czynności, które mogą powodować zagrożenie. Przykładami tego typu znaków są: „zakaz palenia tytoniu”, „zakaz używania otwartego ognia”, czy też „zakaz fotografowania”;

znaki nakazu- charakteryzują się one okrągłym kształtem oraz niebieskim tłem. Ich celem jest przekazanie pracownikom konkretnych działań, które muszą podjąć, aby bezpiecznie wykonywać daną czynność. Często stosowane są przy różnych maszynach i urządzeniach. Najpopularniejszymi znakami nakazu są: „znak- nakaz stosowania ochrony słuchu”, „znak- nakaz używania poręczy”, „znak- nakaz mycia rąk”, czy też „znak- nakaz odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej”;

znaki ostrzegawcze- charakteryzują się one trójkątnym kształtem, czarną obwódką oraz żółtym tłem. Mają one za zadanie uświadomić pracowników o grożącym niebezpieczeństwie. Przykładami tego typu znaków mogą być: „znak- ostrzeżenie przed upadkiem”, „znak- ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi”, „znak- ostrzeżenie przed ostrymi elementami”, czy też „znaki- ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia się”. 

Pozostałe rodzaje znaków bezpieczeństwa

Poza ogólnymi znakami BHP istnieją również znaki, które również należy stosować w każdym zakładzie pracy i w takich miejscach, jak magazyny, hale produkcyjne oraz biura. Są to znaki ewakuacyjne oraz znaki ppoż

Znaki ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne są niezbędnym elementem każdego obiektu użyteczności publicznej oraz zakładu pracy. Obowiązek ich stosowania wynika przede wszystkim z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Celem znaków ewakuacyjnych jest ochrona życia i zdrowia ludzi poprzez ułatwienie drogi ewakuacyjnej. Tego typu znaki muszą spełniać nie tylko wymogi polskich norm, ale muszą być również zgodne z unijnymi. Jednakowo ich kształt, kolor oraz piktogramy nie mogą być przypadkowe, muszą być sporządzone według zasad. 

Znaki ewakuacyjne są bardzo łatwe do rozróżnienia. Charakteryzują się one prostokątnym lub kwadratowym kształtem oraz białymi napisami, lub piktogramami na białym tle. Powinno się nimi oznaczać drogę ewakuacji, kierunek wyjścia, wyjście ewakuacyjne, czy też punkt zbiórki. 

Znaki przeciwpożarowe

Obok oznaczenia ewakuacyjnego niezwykle ważne są również znaki ppoż., które zabezpieczają obiekty przed pożarami i usprawniają akcje ratunkowe. Podobnie jak w przypadku znaków ewakuacyjnych, muszą one spełniać wytyczne zawarte nie tylko w polskich normach, ale również unijnych. Ich cechą charakterystyczną jest kształt oraz kolor. Najczęściej są prostokątne lub kwadratowe, a białe piktogramy znajdują się na czerwonym tle. Informują one, gdzie znajdują się odpowiednie środki gaśnicze, alarm przeciwpożarowy, telefon przeciwpożarowy oraz kierunek do rozmieszczenia sprzętu gaśniczego. Warto dodać, że dzielą się one na znaki ochrony przeciwpożarowej, techniczne środki przeciwpożarowe oraz uzupełniające znaki ochrony przeciwpożarowej. 

Gdzie powinny się znaleźć znaki BHP w biurze?

W każdym rodzaju znaków możemy znaleźć takie, które powinny znaleźć się również w biurze. Szczególnie istotne jest to w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach. Przy znakowaniu pomieszczeń biurowych należy pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze, każde pomieszczenie musi być możliwe do identyfikacji. Oprócz samej numeracji warto określić, jaki dział w danym pomieszczeniu się znajduje. Ważne również jest to, aby takie oznakowanie było czytelne i widoczne. Po drugie, muszą być wyznaczone drogi ewakuacji. Szczególnie istotne jest to dla osób, które na co dzień nie przebywają w danym pomieszczeniu. Po trzecie, należy pamiętać o znakach przeciwpożarowych, czyli oznaczyć m.in. lokalizację danego środka gaśniczego, systemu alarmowego, lub też hydrantu wewnętrznego.

Wszelkie znaki bezpieczeństwa dla biura powinno się wieszać według ściśle określonych zasad. Umieszcza się je na ścianach na wysokości od ok. 150 cm do 200 cm, czyli mniej więcej na wysokości zasięgu wzroku. Należy również pamiętać, aby powiesić je w miejscu widocznym dla wszystkich. 

Dlaczego należy również oznakować biuro?

Wydawać by się mogło, że w biurze nie dochodzi do nieszczęśliwych wypadków i nie wymaga się odpowiedniego znakowania. Jednakże nie jest to prawda. Również w pomieszczeniach biurowych możliwe jest wystąpienie niepożądanych zdarzeń, do których najczęściej dochodzi z niewiedzy lub roztargnienia pracowników. Odpowiednie oznakowanie biura pozwala więc na:

  • szybszą akcję ewakuacyjną;

  • szybsze rozpoczęcie akcji gaśniczej, ponieważ odpowiedni sprzęt gaśniczy znajdowany jest praktycznie od razu;

  • używanie urządzeń biurowych zgodnie z ich przeznaczeniem;

  • uniknięcie kar pieniężnych nałożonych na właściciela firmy podczas niezapowiedzianych kontroli.

Reasumując, odpowiednie oznakowanie biur wpływa na bezpieczeństwo osób w nich przebywających. 

Podsumowanie

Aranżując pomieszczenia biurowe nie należy zapominać o zasadach BHP i zadbać o ich odpowiednie oznakowanie w znaki informacyjne, zakazu, ewakuacyjne oraz przeciwpożarowe. Dzięki temu zmniejszy się ilość wypadków oraz drobniejszych zdarzeń. Jeżeli nie wiesz, jakie znaki wybrać, aby spełniały wszelkie wymagania, to zachęcamy do skorzystania z oferty specjalistycznego sklepu BHP online. Wykwalifikowani pracownicy z chęcią posłużą radą oraz pomocą. 


Grzegorz Wrzeszcz
Poniedziałek, 25 Stycznia 2021

Zobacz także

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Ty, jako pracodawca, jesteś zmuszony do informowania personelu o ryzykach, jakie mogą wystąpić w pracy. O tym, że twój pracownik został przeszkolony i zna wszelkie zagrożenia, powinna dowodzić dokumentacja ocena ryzyka zawodowego (art. 226 Kodeks Pracy oraz par. 39a 8 ust. 1 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej w sprawie ogólnych przepisów BHP).

BHP na wakacjach - jak dbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich podczas urlopu?

BHP na wakacjach - jak dbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich podczas urlopu?

Każdy z nas z upragnieniem czeka na wakacje, aby wreszcie opuścić biurową tyrkę, porzucić nudę sal wykładowych, pożegnać duchotę panującą w fabrykach i wyruszyć na poszukiwanie przygody. Z racji nadchodzących wakacji, chciałbym opowiedzieć Wam, co zrobić, żeby urlop nie okazał się koszmarem.

Instrukcje BHP stanowiskowe

Instrukcje BHP stanowiskowe

W całym wachlarzu dokumentacji i procedur BHP widnieje również zapomniana w ostatnim czasie instrukcja stanowiskowa. Co to jest? Kogo dotyczy?

Wzorowa ocena ryzyka zawodowego

Wzorowa ocena ryzyka zawodowego

Na początku warto zaznaczyć, że nie istnieje jeden wzór oceny ryzyka zawodowego, nawet dla takiego samego stanowiska. Sekretarka sekretarce niewówna! Jest natomiast szereg informacji, które musi zawierać KAŻDA ocena ryzyka zawodowego.

O gaśnicach słów kilka - jak wybrać gaśnicę do firmy

O gaśnicach słów kilka - jak wybrać gaśnicę do firmy

Gaśnica to bez wątpienia jeden z najważniejszych i nieodzownych elementów wyposażenia każdego biura, zakładu produkcyjnego czy magazynu. Jednak wiedza na temat rodzajów środków ochrony przeciwpożarowej i sposobu ich obsługi nie jest niestety powszechna. Jak w gąszczu ponad czterdziestu rodzajów gaśnic wybrać tę odpowiednią? Dziś postaram się odpowiedzieć na to pytanie!

Pobierz darmową instrukcję BHP

przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym

Wiadomość została wysłana na podany adres e-mail.
Sprawdź swoją skrzynkę pocztową i pobierz darmową instrukcję BHP!
facebook sklep alleBHP.pl
Zamów rozmowę
×
Zamów rozmowę z ekspertem Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy pon - pt
w godzinach 8:30-15:30.

ZAMÓW ROZMOWĘ

Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.

Nasz Inspektor ds. BHP skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe.
  • Twoje imię i nazwisko
  • Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Akceptuję ciasteczka!
×
Darmowa instrukcja BHP
Instrukcja BHP przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym
INSTRUKCJA BHP ZA DARMO!

Zostaw nam swój adres e-mail i pobierz darmową instrukcję w wersji elektronicznej!

×
Dodaj do koszyka
WARIANT PRODUKTU CENA
×
Nieoczekiwany błąd! Powiadom nas o tym :-)
×
Dodaj do koszyka
Przykro nam, ale produkt jest niedostępny ;-(