Logowanie

Podaj prawidłowy login oraz hasło!
Logowanie przebiegło pomyślnie!

Nie masz jeszcze konta?

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)
Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)
ORZ-251302-FIVE
Towar na magazynie
Wysyłka w 24 godziny
5/5
(26 głosów)
48.90
brutto/szt.
Cena zawiera podatek VAT 5%
wybierz opcję produktu cena
48.90
74.50
-
+
bezpieczeństwo
Metody płatności
Metody płatności
Metody płatności

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) jest to gotowa wzorcowa dokumentacja dla tego stanowiska. Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych zobowiązany jest do opracowania Oceny Ryzyka Zawodowego i przedstawienia tej dokumentacji swojemu pracownikowi.

Niniejszy produkt jest kompletną dokumentacją dla Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych, które to stanowisko jest zawarte w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodnie z najnowszym rozporządzeniem i obowiązuje od 1 Stycznia 2015 r. Stanowisko to posiada odpowiedni kod zawodu 251302 sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145).

Dokumentacja ryzyka zawodowego dla projektanta aplikacji multimedialnych, animacji i giera komputerowych zawiera wszystkie najważniejsze i niezbędne elementy.

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych – Ocena ryzyka zawodowego COVID-19

Ocena Ryzyka Zawodowego COVID-19| Ryzyko Zawodowe SARS-COV-2 Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nasza dokumentacja została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Kupując niniejszą dokumentację możesz mieć pewność, że bez problemu przejdzie ona kontrolę, a treść w będąca przedmiotem tego produktu jest jak najbardziej aktualna w odniesieniu do aktualnych przepisów pracy.

Dostępne wersje oceny ryzyka dla Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych:

 • Elektroniczna (.doc/.docx/.odt/.pdf) - daje możliwość dokonywania zmian w dokumentacji w razie zajścia takiej potrzeby.
 • Papierowa - gotowy wydruk przygotowany do podpisu przez pracodawcę i pracownika w miękkiej oprawie.
Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) wersja elektroniczna
Wersja elektroniczna (.pdf)
Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) gotowa ksiazka
Wersja papierowa - gotowa książka

Zakupując niniejszą dokumentację ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby edycji dokumentu.

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych
zawartość oceny ryzyka zawodowego

  [[wzor]] - wzory dokumentow bhp
 • Strona tytułowa.
 • Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych, sposób i miejsce wykonywania pracy).
 • Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - pięciu kroków (FIVE STEPS).
 • Identyfikacja zagrożeń - pełen wykaz czynników z odpowiednim ich podziałem (fizyczne, pyły i pary, chemiczne, biologiczne, uciążliwe i niebezpieczne).
 • Szczegółowe karty zagrożeń dla Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych zawierające pełne szacowanie ryzyka metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)
 • Wykaz działań korygujących zagrożenia oraz odpowiedzialności za to.
 • Wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.
 • Dokumentacja składa się z około 25 stron w fotmacie A4.

Opis zawodu - Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych jest zawodem obejmującym zadania związane z tworzeniem koncepcji i dokumentacji projektowej oraz konsultacje merytoryczne w fazie realizacji projektu. Praca projektanta obejmuje wszystkie etapy tworzenia aplikacji i gier komputerowych, którą rozpoczyna się od analizy wymagań stawianych przed projektem. Następnie wymyśla się podstawowe założenia projektu i ustala kwestie związane z działaniem gotowego produktu, jego estetyką, modelem formalnym oraz funkcjonalnością z perspektywy użytkownika. Kolejnymi etapami tworzenia aplikacji i gier komputerowych są: faza prototypowania oraz etap podziału zadań między członków zespołu projektowego (grafików, animatorów, copywriterów, informatyków) i nadzór merytoryczny nad realizacją projektu oraz testami.

Obowiązki na stanowisku pracy Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych

 • Analizowanie i ocenianie istniejącej gry lub aplikacji pod kątem koncepcyjnym i strukturalnym
 • Przygotowywanie założeń do stworzenia koncepcji gry lub aplikacji na podstawie zewnętrznych danych dotyczących preferencji grupy docelowej lub specyfikacji klienta
 • Wprowadzanie zmian do specyfikacji realizowanego projektu na podstawie wyników kolejnych faz testów oraz danych otrzymanych od pozostałych uczestników procesu produkcyjnego
 • Tworzenie spójnej wizji i koncepcji gry lub aplikacji
 • Projektowanie aplikacji w obrębie określonych, narzuconych ram czasowych, technologicznych, budżetowych i zasobów ludzkich
 • Przygotowywanie harmonogramu procesu produkcyjnego gry lub aplikacji
 • Opracowywanie specyfikacji projektowej dla pozostałych uczestników procesu produkcyjnego
 • Opracowywanie zawartości tekstowej gry lub aplikacji lub założeń do jej wykonania;
 • Projektowanie funkcjonalności interfejsu użytkownika
 • Tworzenie specyfikacji obiektowej komponentów gry lub aplikacji na poziomie języka skryptowego
 • Tworzenie koncepcji gry lub aplikacji pod kątem specyfiki określonej platformy docelowej
 • Tworzenie modelu matematycznego gry lub jej elementu
 • Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami bhp, ochrony ppoż., ochrony środowiska

PODGLĄD - Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych
ryzyko zawodowe pięciu kroków (FIVE STEPS)

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 1
Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 2
Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 3
Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 4
Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 5
Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 6
UWAGA! - przedstawiony podgląd dokumentacji NIE JEST bezpośrednio cześcią dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego dla stanowiska Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych metodą pięciu kroków (FIVE STEPS).
Przedstawiony podgląd dokumentacji ma charakter orientacyjny, którego celem jest unaocznienie jak skonstruowany jest plik który można zakupić,
a zakupiona dokumentacja będzie sie od niego znacząco różnić wartością merytoryczną.

Metoda pięciu kroków (FIVE STEPS)

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Niniejsza dokumentacja zawiera szczegółowe informacje i wytyczne dla metody pięciu kroków (FIVE STEPS) zgodnie z tym, jak została opracowana. Opis metody zawiera kolorowe tabelki wartościoiwania poszczególych parametrów dając nie tylko pełne liczbowe odzwierciedlenie tych parametrów, ale również wizualne. Dzięki temu masz pewność, że osoba przeprowadzająca kontrolę (i nie tylko) bez problemu odnajdzie się w treści dokumentacji. Metoda pięciu kroków (FIVE STEPS) jest jedną z najpopularniejszych w metod szacowania ryzyka zawodowego w naszym kraju dlatego z powodzeniem można bazować na tym opracowaniu. pięciu kroków (FIVE STEPS) jest bardzo lubianą metodą przez kontrolujące organy np. takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych - opis metody pięciu kroków (FIVE STEPS)

Metoda 5-ciu kroków często jest mylona (również przez gogole) z pojęciem "ocena ryzyka zawodowego w pięciu krokach", którą opisuję na naszym blogu nieco szerzej niż większość serwisów informacyjnych. Metoda FIVE STEPS jest koleną rozbudowaną metodą szacowania ryzyka zawodowego, która wykorzystuje cztery parametry. Wartość ryzyka otrzymujemy przez przemnożenie przez siebie wszystkich parametrów i porównaniu wyniku z tabeą wartościowania ryzyka.

Wzór szacowania ryzyka zawodowego metodą RISK SCORE:

R = P x F x S x I

gdzie:

R - wartość ryzyka

P - prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 

F - ekspozycja na zagrożenie

S - wielkość skutków

I - ilość osób narażonych na zagrożenie

Duża liczba parametrów daje nam gwarancję wysokiej jakości otrzymanego wyniku, a przejrzyste wartościowanie pozwala z łatwością odnaleźć się przy ocenianiu ryzyka zawodowego.

Wartościowanie prawdopodobieństwa - metodą pięciu kroków

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 1

Wartościowanie ekspozycji - metodą pięciu kroków

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 2

Wartościowanie skutków - metodą pięciu kroków

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 3

Wartościowanie ilości osób narażonych - metodą pięciu kroków

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 4

Wartościowanie ryzyka - metodą pięciu kroków

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 5

Więcje na temat metody pięciu kroków (FIVE STEPS) znajdziesz we wpisie na naszym blogu.

Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych - Przykładowe zagrożenie

Nazwa zagrożenia: Porażenie prądem elektrycznym do 1kV

Źródło zagrożenia: Obsługa urządzeń pod napięciem

Możliwe skutki: Ból, Skurcze mięśniowe, Zatrzymanie oddechu, Zaburzenia krążenia, Zaburzenia wzroku, słuchu, równowagi itp., Czasowa utrata przytomności, Migotanie komór mięśnia sercowego, Oparzenia tkanek wewnętrznych, Zwęglenie tkanek, Śmierć

Prawdopodobieństwo (P): 0.033 pkt - Prawie niemożliwe

Ekspozycja (F): 4 pkt - Co godzinę

Skutki (S): 15 pkt - Śmierć

Ilość osób narażonych na zagrożenie (I): 1 pkt - 1 - 2 osoby

Oszacowane ryzyka (R): 0.033 x 4 x 15 x 1 = 1.98 pkt

Otrzymany wynik wskazuje na to, że na stanowisku Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych według metody pięciu kroków (FIVE STEPS) ryzyko jest DOPUSZCZALNE - Nie jest konieczne podejmowanie działań zmniejszający ryzyko zawodowe.

Opisane powyżej tabele wartościowania oraz opis metody znajdziesz w zakupionej Ocenie Ryzyka Zawodowego dla zawodu Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych metodą pięciu kroków (FIVE STEPS).


Grzegorz Wrzeszcz - [[nazwa_full]]

Cześć!
Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i od 2014 roku zawodowo zajmuję się BHP. Od tego czasu udało mi się opracować blisko 1500 różnych dokumentacji oceny ryzyka zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) w tym również ryzyko zawodowe dla stanowiska Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych
, które możesz zakupić na tej stronie.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego produktu to pisz śmiało lub dzwoń! Z przyjemnością odpowiem na wszystkie twoje pytania i rozwieję (mam nadzieję) wszelkie wątpliwości.

+48 533 988 811 biuro@allebhp.pl


Parametry techniczne

Tytuł publikacji Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)
Producent, autor alleBHP
Stanowisko Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych
Kod zawodu 251302 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)
Metoda opracowania pięciu kroków (FIVE STEPS)
Format Standard A4 - 21 x 29,7 cm
Liczba stron około 25 stron formatu A4
Dział, kategoria Ocena ryzyka zawodowego, Metoda pięciu kroków (FIVE STEPS)
Wersja elektroniczna Plik DOCX - umożliwia edycję dokumentacji w programie Microsoft Office
Dostępność wersji elektronicznej W ciągu 5 minut od dokonania zakupu
Wersja papierowa (książkowa)
 • laserowy druk na wysokiej jakości papierze 80g/m2
 • miękka oprawa
 • elastyczne bindowanie - z możliwością demontażu grzbietu
Dostępność wersji planszowej Dostępna od ręki, wysyłka w 24h
Zgodność Opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Oceny Ryzyka Zawodowego (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Dokumentacja w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena klientów - ponad 99% pozytywnych opinii

Recenzje produktu
Brak dodanch recenzji do produktu!

Dodaj opinię do produktu

Podobne produkty

facebook sklep alleBHP.pl
Zamów rozmowę
×
Zamów rozmowę z ekspertem
Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy pon - pt
w godzinach 8:30-15:30.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym mozliwym czasie!
Twoje imię i nazwisko
Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Lubię ciastka!
×
Darmowa instrukcja BHP
Instrukcja BHP przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym
INSTRUKCJA BHP ZA DARMO!
Podaj prawidłowy adres e-mail!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Na podany adres e-mail wysłaliśmy Ci darmową instrukcję BHP!

Zostaw nam swój adres e-mail
i pobierz darmową instrukcję w wersji elektronicznej!

Dodaj do koszyka
Dodano do koszyka: 1 szt.
×
Dodaj do koszyka
-
+
wybierz opcję produktu cena
×
Nieoczekiwany błąd! Powiadom nas o tym :-)
×
Dodaj do koszyka
Przykro nam, ale produkt jest niedostępny ;-(