Logowanie

Podaj prawidłowy login oraz hasło!
Logowanie przebiegło pomyślnie!

Nie masz jeszcze konta?

Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)

Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)
5/5
(26 głosów)
ORZ-312102-FIVE
Towar na magazynie
Wysyłka w 24 godziny
Darmowa dostawa
od 150 zł

(kurier InPost od 13.99 zł)
57.13
(netto)
59.99
(brutto)
Stawka VAT: 5%
wybierz opcję produktu netto brutto
57.13 59.99
76.18 79.99
-
+
bezpieczeństwo
Metody płatności 1
Metody płatności 2
Metody płatności 3

Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym

Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) jest to gotowa wzorcowa dokumentacja dla tego stanowiska. Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym zobowiązany jest do opracowania Oceny Ryzyka Zawodowego i przedstawienia tej dokumentacji swojemu pracownikowi.

Niniejszy produkt jest kompletną dokumentacją dla Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym, które to stanowisko jest zawarte w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodnie z najnowszym rozporządzeniem i obowiązuje od 1 Stycznia 2015 r. Stanowisko to posiada odpowiedni kod zawodu 312102 sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145).

Dokumentacja ryzyka zawodowego dla osobego dozoru ruchu w górnictwie otworowym zawiera wszystkie najważniejsze i niezbędne elementy.

Ocena ryzyka zawodowego

Zamawiając od nas dokumenrację oceny ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej otrzymasz do pobrania dwa pliki:
 • Wersja graficzna - rozszerzony widok dokumentacji ryzyka zawodowego z ikonografią i rozbiciem każdego zagrożenia na osobnej stronie
 • Wersja klasyczna - podstawowy widok dokumentacji ryzyka zawodowego w formie tabelki zbiorczej ze wszystkimi zagrożeniami - wersja ta składa się z około połowy objętości wersji graficznej
To Ty decydujesz, którą wersję zastosujesz w swojej firmie.

W przypadku zamówienia wersji papierowej, drukujemy i wysyłamy wersję klasyczną.

Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym – Ocena ryzyka zawodowego COVID-19

Ocena Ryzyka Zawodowego COVID-19| Ryzyko Zawodowe SARS-COV-2 Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nasza dokumentacja została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Kupując niniejszą dokumentację możesz mieć pewność, że bez problemu przejdzie ona kontrolę, a treść w będąca przedmiotem tego produktu jest jak najbardziej aktualna w odniesieniu do aktualnych przepisów pracy.

Dostępne wersje oceny ryzyka dla Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym:

 • Elektroniczna (.doc/.docx/.odt/.pdf) - daje możliwość dokonywania zmian w dokumentacji w razie zajścia takiej potrzeby.
 • Papierowa - gotowy wydruk przygotowany do podpisu przez pracodawcę i pracownika w miękkiej oprawie.
Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) wersja elektroniczna
Wersja elektroniczna (.pdf)
Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) gotowa ksiazka
Wersja papierowa - gotowa książka

Zakupując niniejszą dokumentację ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby edycji dokumentu.

Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym
zawartość oceny ryzyka zawodowego

  [[wzor]] - wzory dokumentow bhp
 • Strona tytułowa.
 • Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym, sposób i miejsce wykonywania pracy).
 • Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - pięciu kroków (FIVE STEPS).
 • Identyfikacja zagrożeń - pełen wykaz czynników z odpowiednim ich podziałem (fizyczne, pyły i pary, chemiczne, biologiczne, uciążliwe i niebezpieczne).
 • Szczegółowe karty zagrożeń dla Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym zawierające pełne szacowanie ryzyka metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)
 • Wykaz działań korygujących zagrożenia oraz odpowiedzialności za to.
 • Wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.
 • Dokumentacja składa się z około 25 stron w fotmacie A4.

Opis zawodu - Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym

Organizuje i nadzoruje roboty w ciągu technologicznym otworowego wydobywania kopalin.

Obowiązki na stanowisku pracy Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym

 • Nadzorowanie i ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań produkcyjnych składających się na proces technologiczny otworowego wydobywania kopalin zgodnie z zatwierdzoną do użytku technologią i obowiązującymi przepisami prawa górniczego i geologicznego
 • Organizowanie i kontrolowanie przebiegu pracy podległych pracowników zakładu górniczego
 • Planowanie i nadzorowanie robót górniczych polegających na wykonywaniu odwiertów, zabezpieczeniu otworu wiertniczego, udostępnianiu złoża, wydobyciu kopalin itp. Wykonywanych przez podległych pracowników działu wydobywczego lub innych działów
 • Dobieranie maszyn, urządzeń, materiałów, oraz środków i sprzętu wiertniczego zgodnie z warunkami koncesji, warunkami geologicznymi, hydrogeologicznymi, rodzaju kopaliny itp.
 • Organizowanie i nadzorowanie robót osób zatrudnionych w ruchu zakładu, w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników, racjonalną gospodarkę złożem i ochronę środowiska
 • Bezpośrednie nadzorowanie podległych pracowników zakładu górniczego w przypadku wykonywania przez nich prac szczególnie niebezpiecznych
 • Kontrolowanie posiadania przez osoby zatrudnione znaczków kontrolnych lub innych identyfikatorów
 • Nadzorowanie wykonywania robót górniczych oraz kontrolowanie parametrów technicznych procesów wiertniczych i wydobywczych w trakcie prowadzenia prac wiertniczych i przygotowawczych do wiercenia, wykonywania rurowania i cementowania otworu wiertniczego, wykonywania czynności związanych z dowiercaniem i udostępnianiem horyzontów produktywnych itp.
 • Dokumentowanie wykonanych prac wiertniczych po zakończonej zmianie
 • Wykonywanie zadań w ścisłej współpracy z kierownikiem lub zastępcą kierownika ruchu zakładu górniczego
 • Przestrzeganie przepisów ergonomii, bhp, ochrony ppoż. I ochrony środowiska

PODGLĄD - Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym
ryzyko zawodowe pięciu kroków (FIVE STEPS)

Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 1
Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 2
Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 3
Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 4
Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 5
Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 6
Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 7
Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 8
Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 9
UWAGA! - przedstawiony podgląd dokumentacji NIE JEST bezpośrednio cześcią dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego dla stanowiska Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym metodą pięciu kroków (FIVE STEPS).
Przedstawiony podgląd dokumentacji ma charakter orientacyjny, którego celem jest unaocznienie jak skonstruowany jest plik który można zakupić,
a zakupiona dokumentacja będzie sie od niego znacząco różnić wartością merytoryczną.

Metoda pięciu kroków (FIVE STEPS)

Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Niniejsza dokumentacja zawiera szczegółowe informacje i wytyczne dla metody pięciu kroków (FIVE STEPS) zgodnie z tym, jak została opracowana. Opis metody zawiera kolorowe tabelki wartościoiwania poszczególych parametrów dając nie tylko pełne liczbowe odzwierciedlenie tych parametrów, ale również wizualne. Dzięki temu masz pewność, że osoba przeprowadzająca kontrolę (i nie tylko) bez problemu odnajdzie się w treści dokumentacji. Metoda pięciu kroków (FIVE STEPS) jest jedną z najpopularniejszych w metod szacowania ryzyka zawodowego w naszym kraju dlatego z powodzeniem można bazować na tym opracowaniu. pięciu kroków (FIVE STEPS) jest bardzo lubianą metodą przez kontrolujące organy np. takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym - opis metody pięciu kroków (FIVE STEPS)

Metoda 5-ciu kroków często jest mylona (również przez gogole) z pojęciem "ocena ryzyka zawodowego w pięciu krokach", którą opisuję na naszym blogu nieco szerzej niż większość serwisów informacyjnych. Metoda FIVE STEPS jest koleną rozbudowaną metodą szacowania ryzyka zawodowego, która wykorzystuje cztery parametry. Wartość ryzyka otrzymujemy przez przemnożenie przez siebie wszystkich parametrów i porównaniu wyniku z tabeą wartościowania ryzyka.

Wzór szacowania ryzyka zawodowego metodą RISK SCORE:

R = P x F x S x I

gdzie:

R - wartość ryzyka

P - prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 

F - ekspozycja na zagrożenie

S - wielkość skutków

I - ilość osób narażonych na zagrożenie

Duża liczba parametrów daje nam gwarancję wysokiej jakości otrzymanego wyniku, a przejrzyste wartościowanie pozwala z łatwością odnaleźć się przy ocenianiu ryzyka zawodowego.

Wartościowanie prawdopodobieństwa - metodą pięciu kroków

Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 1

Wartościowanie ekspozycji - metodą pięciu kroków

Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 2

Wartościowanie skutków - metodą pięciu kroków

Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 3

Wartościowanie ilości osób narażonych - metodą pięciu kroków

Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 4

Wartościowanie ryzyka - metodą pięciu kroków

Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 5

Więcje na temat metody pięciu kroków (FIVE STEPS) znajdziesz we wpisie na naszym blogu.

Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym - Przykładowe zagrożenie

Nazwa zagrożenia: Porażenie prądem elektrycznym do 1kV

Źródło zagrożenia: Obsługa urządzeń pod napięciem

Możliwe skutki: Ból, Skurcze mięśniowe, Zatrzymanie oddechu, Zaburzenia krążenia, Zaburzenia wzroku, słuchu, równowagi itp., Czasowa utrata przytomności, Migotanie komór mięśnia sercowego, Oparzenia tkanek wewnętrznych, Zwęglenie tkanek, Śmierć

Prawdopodobieństwo (P): 0.033 pkt - Prawie niemożliwe

Ekspozycja (F): 4 pkt - Co godzinę

Skutki (S): 15 pkt - Śmierć

Ilość osób narażonych na zagrożenie (I): 1 pkt - 1 - 2 osoby

Oszacowane ryzyka (R): 0.033 x 4 x 15 x 1 = 1.98 pkt

Otrzymany wynik wskazuje na to, że na stanowisku Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym według metody pięciu kroków (FIVE STEPS) ryzyko jest DOPUSZCZALNE - Nie jest konieczne podejmowanie działań zmniejszający ryzyko zawodowe.

Opisane powyżej tabele wartościowania oraz opis metody znajdziesz w zakupionej Ocenie Ryzyka Zawodowego dla zawodu Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym metodą pięciu kroków (FIVE STEPS).


Grzegorz Wrzeszcz - [[nazwa_full]]

Cześć!
Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i od 2014 roku zawodowo zajmuję się BHP. Od tego czasu udało mi się opracować blisko 1500 różnych dokumentacji oceny ryzyka zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) w tym również ryzyko zawodowe dla stanowiska Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym
, które możesz zakupić na tej stronie.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego produktu to pisz śmiało lub dzwoń! Z przyjemnością odpowiem na wszystkie twoje pytania i rozwieję (mam nadzieję) wszelkie wątpliwości.

+48 533 988 811 biuro@allebhp.pl


Parametry techniczne

Tytuł publikacji Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)
Producent, autor alleBHP
Stanowisko Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym
Kod zawodu 312102 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)
Metoda opracowania pięciu kroków (FIVE STEPS)
Format Standard A4 - 21 x 29,7 cm
Liczba stron około 25 stron formatu A4
Dział, kategoria Ocena ryzyka zawodowego, Metoda pięciu kroków (FIVE STEPS)
Wersja elektroniczna Plik DOCX - umożliwia edycję dokumentacji w programie Microsoft Office
Dostępność wersji elektronicznej W ciągu 5 minut od dokonania zakupu
Wersja papierowa (książkowa)
 • laserowy druk na wysokiej jakości papierze 80g/m2
 • miękka oprawa
 • elastyczne bindowanie - z możliwością demontażu grzbietu
Dostępność wersji papierowej Dostępna od ręki, wysyłka w 24h
Zgodność Opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Oceny Ryzyka Zawodowego (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Dokumentacja w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena klientów - ponad 99% pozytywnych opinii

Podobne produkty

Zamów rozmowę ze sprzedawcą
×
Zamów rozmowę z ekspertem
Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy pon - pt
w godzinach 8:00-16:00.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym mozliwym czasie!
Twoje imię i nazwisko
Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Rozumiem i akceptuję!
Produkt dodany do koszyka
Dodano do koszyka: 1 szt.
×
Produkt dodano do koszyka
(brutto)
(netto)
 • Format znaku / rozmiar

 • Materiał / podłoże

 • Wykonanie / typ

wybierz opcję produktu netto brutto
-
+
×
Nieoczekiwany błąd! Powiadom nas o tym :-)
×
Produkt niedostępny
Przykro nam, ale produkt jest niedostępny ;-(