+48 535 385 285        biuro@allebhp.pl

Kategorie

Darmowa dostawa


Dla zamówień powyżej 150 zł!

O szczegóły zapytaj sprzedawcę!

Szybki kontakt


biuro@allebhp.pl


+48 535 385 285

pon - pt
9:00 - 16:00

Organizator transportu drogowego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)

Organizator transportu drogowego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)
Ocena: 5 na 5
(1) głosów

bezpieczeństwo
Metody płatności Metody płatności Metody płatności

ORZ-242105-FIVE
Produkt dostępny online Towar na magazynie Usługa dostępny online
Do pobrania w 5 minut Wysyłka w 24 godziny ok 2 dni robocze
0.00 zł na adres e-mail 15.00 zł kurier DPD (info) 0.00 zł na adres e-mail
Cena: 48.00 zł/szt.
Wybierz wersję: cena
48.00
74.50

Organizator transportu drogowego

Organizator transportu drogowego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Organizator transportu drogowego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) jest to gotowa wzorcowa dokumentacja dla tego stanowiska. Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku Organizator transportu drogowego zobowiązany jest do opracowania Oceny Ryzyka Zawodowego i przedstawienia tej dokumentacji swojemu pracownikowi.

Niniejszy produkt jest kompletną dokumentacją dla Organizator transportu drogowego, które to stanowisko jest zawarte w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodnie z najnowszym rozporządzeniem i obowiązuje od 1 Stycznia 2015 r. Stanowisko to posiada odpowiedni kod zawodu 242105 sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145).

Dokumentacja ryzyka zawodowego dla organizatora transportu drogowego zawiera wszystkie najważniejsze i niezbędne elementy.

Dostępne wersje oceny ryzyka dla Organizator transportu drogowego:

 1. Elektroniczna (.doc/.docx/.odt/.pdf) - daje możliwość dokonywania zmian w dokumentacji w razie zajścia takiej potrzeby.
 2. Papierowa - gotowy wydruk przygotowany do podpisu przez pracodawcę i pracownika w miękkiej oprawie.

Organizator transportu drogowego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)

Zakupując niniejszą dokumentację ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz, w razie potrzeby, edycji.

Organizator transportu drogowego
zawartość oceny ryzyka zawodowego

 1. Strona tytułowa.
 2. Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Organizator transportu drogowego, sposób i miejsce wykonywania pracy).
 3. Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - pięciu kroków (FIVE STEPS).
 4. Identyfikacja zagrożeń - pełen wykaz czynników z odpowiednim ich podziałem (fizyczne, pyły i pary, chemiczne, biologiczne, uciążliwe i niebezpieczne).
 5. Szczegółowe karty zagrożeń dla Organizator transportu drogowego zawierające pełne szacowanie ryzyka metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)
 6. Wykaz działań korygujących zagrożenia oraz odpowiedzialności za to.
 7. Wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.
 8. Dokumentacja składa się z około 25 stron w fotmacie A4.

Opis zawodu - Organizator transportu drogowego

W przedsiębiorstwie transportu drogowego, wykonującym krajowe lub międzynarodowe przewozy drogowe osób lub rzeczy; tworzy strukturę organizacyjną i plan zatrudnienia; ustala plany i strategię działania przedsiębiorstwa; ocenia efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego sytuację finansową; określa taryfy i cenniki w przewozach regularnych w krajowym transporcie drogowym osób; prowadzi marketing, reklamę i negocjacje handlowe.

Obowiązki na stanowisku pracy Organizator transportu drogowego

 • Określanie rodzajów przewozów i zakresu transportu drogowego, liczby i rodzaju zezwoleń zagranicznych
 • Występowanie o wydawanie zezwoleń do odpowiednich władz na wykonywanie przewozów drogowych osób
 • Określanie typów pojazdów samochodowych wykorzystywanych w danym rodzaju przewozów
 • Zawieranie umów z zagranicznymi przewoźnikami o wspólnym prowadzeniu regularnych linii międzynarodowych, na wykonywanie przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym
 • Uzgadnianie na zasadach koordynacji, określonych w przepisach prawa przewozowego, rozkładów jazdy, uwzględniających przystanki, czas przyjazdów i odjazdów, długość linii i odległość między przystankami, zasady korzystania z obiektów dworcowych i przystanków albo miejsc do wsiadania i wysiadania itp.;
 • Ustalanie terminów przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz przewozów regularnych specjalnych, harmonogramów czasu pracy i odpoczynku kierowców
 • Wyposażanie kierowców wykonujących przewozy drogowe w wymagane dokumenty, tj. Wypis z licencji, zezwolenie, formularz jazdy, dowód uiszczenia należnej opłaty za korzystanie z dróg krajowych, dokumenty związane z przesyłką itp.
 • Zgłaszanie na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkich zmian danych zawartych we wniosku o jej udzielenie, występowanie z wnioskiem o zmianę treści licencji w przypadku zmiany danych
 • Przekazywanie właściwym organom w oznaczonym terminie informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych ustawowo warunków określonych w licencji lub zezwoleniu oraz informacji związanych z działalnością transportową
 • W przypadku kontroli przeprowadzanej przez uprawnione organy udzielanie ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazywanie dokumentów, udostępnianie wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli, umożliwianie dokonania czynności kontrolnych w pojeździe, obiekcie lub lokalu

PODGLĄD - Organizator transportu drogowego
ryzyko zawodowe pięciu kroków (FIVE STEPS)

Organizator transportu drogowego ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 1
Organizator transportu drogowego ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 2
Organizator transportu drogowego ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 3
Organizator transportu drogowego ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 4
Organizator transportu drogowego ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 5
Organizator transportu drogowego ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 6

Pobierz podgląd dokumentacji

UWAGA! - przedstawiony podgląd dokumentacji NIE JEST bezpośrednio cześcią dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego dla stanowiska Organizator transportu drogowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS).
Przedstawiony podgląd dokumentacji ma charakter orientacyjny, którego celem jest unaocznienie jak skonstruowany jest plik który można zakupić,
a zakupiona dokumentacja będzie sie od niego znacząco różnić wartością merytoryczną.


Grzegorz Wrzeszcz - [[nazwa_full]]

Cześć!
Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i od 2014 roku zawodowo zajmuję się BHP. Od tego czasu udało mi się opracować blisko 1500 różnych dokumentacji oceny ryzyka zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) w tym również ryzyko zawodowe dla stanowiska Organizator transportu drogowego
, które możesz zakupić na tej stronie.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego produktu to pisz śmiało lub dzwoń! Z przyjemnością odpowiem na wszystkie twoje pytania i rozwieję (mam nadzieję) wszelkie wątpliwości.

+48 535 385 285 biuro@allebhp.pl

Parametry techniczne

Tytuł publikacji Organizator transportu drogowego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)
Producent, autor alleBHP
Stanowisko Organizator transportu drogowego
Kod zawodu 242105 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)
Metoda opracowania pięciu kroków (FIVE STEPS)
Format Standard A4 - 21 x 29,7 cm
Liczba stron około 25 stron formatu A4
Dział, kategoria Ocena ryzyka zawodowego, Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania
Wersja elektroniczna Plik DOCX - umożliwia edycję dokumentacji w programie Microsoft Office
Dostępność wersji elektronicznej W ciągu 5 minut od dokonania zakupu
Wersja papierowa (książkowa)
 • laserowy druk na wysokiej jakości papierze 80g/m2
 • miękka oprawa
 • elastyczne bindowanie - z możliwością demontażu grzbietu
Dostępność wersji planszowej Dostępna od ręki, wysyłka w 24h
Zgodność Opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Oceny Ryzyka Zawodowego (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Dokumentacja w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena klientów - ponad 98% pozytywnych opinii

Metoda pięciu kroków (FIVE STEPS)

Organizator transportu drogowego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Niniejsza dokumentacja zawiera szczegółowe informacje i wytyczne dla metody pięciu kroków (FIVE STEPS) zgodnie z tym, jak została opracowana. Opis metody zawiera kolorowe tabelki wartościoiwania poszczególych parametrów dając nie tylko pełne liczbowe odzwierciedlenie tych parametrów, ale również wizualne. Dzięki temu masz pewność, że osoba przeprowadzająca kontrolę (i nie tylko) bez problemu odnajdzie się w treści dokumentacji. Metoda pięciu kroków (FIVE STEPS) jest jedną z najpopularniejszych w metod szacowania ryzyka zawodowego w naszym kraju dlatego z powodzeniem można bazować na tym opracowaniu. pięciu kroków (FIVE STEPS) jest bardzo lubianą metodą przez kontrolujące organy np. takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Organizator transportu drogowego - opis metody pięciu kroków (FIVE STEPS)

Metoda 5-ciu kroków często jest mylona (również przez gogole) z pojęciem "ocena ryzyka zawodowego w pięciu krokach", którą opisuję tutaj nieco szerzej niż większość serwisów informacyjnych. Metoda FIVE STEPS jest koleną rozbudowaną metodą szacowania ryzyka zawodowego, która wykorzystuje cztery parametry. Wartość ryzyka otrzymujemy przez przemnożenie przez siebie wszystkich parametrów i porównaniu wyniku z tabeą wartościowania ryzyka.

Wzór szacowania ryzyka zawodowego metodą RISK SCORE:

R = P x F x S x I

gdzie:

R - wartość ryzyka

P - prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 

F - ekspozycja na zagrożenie

S - wielkość skutków

I - ilość osób narażonych na zagrożenie

Duża liczba parametrów daje nam gwarancję wysokiej jakości otrzymanego wyniku, a przejrzyste wartościowanie pozwala z łatwością odnaleźć się przy ocenianiu ryzyka zawodowego.

Wartościowanie prawdopodobieństwa - metodą pięciu kroków

Organizator transportu drogowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 1

Wartościowanie ekspozycji - metodą pięciu kroków

Organizator transportu drogowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 2

Wartościowanie skutków - metodą pięciu kroków

Organizator transportu drogowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 3

Wartościowanie ilości osób narażonych - metodą pięciu kroków

Organizator transportu drogowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 4

Wartościowanie ryzyka - metodą pięciu kroków

Organizator transportu drogowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 5

Więcje na temat metody pięciu kroków (FIVE STEPS) znajdziesz we wpisie na naszym blogu.

Organizator transportu drogowego - Przykładowe zagrożenie

Nazwa zagrożenia: Porażenie prądem elektrycznym do 1kV

Źródło zagrożenia: Obsługa urządzeń pod napięciem

Możliwe skutki: Ból, Skurcze mięśniowe, Zatrzymanie oddechu, Zaburzenia krążenia, Zaburzenia wzroku, słuchu, równowagi itp., Czasowa utrata przytomności, Migotanie komór mięśnia sercowego, Oparzenia tkanek wewnętrznych, Zwęglenie tkanek, Śmierć

Prawdopodobieństwo (P): 0.033 pkt - Prawie niemożliwe

Ekspozycja (F): 4 pkt - Co godzinę

Skutki (S): 15 pkt - Śmierć

Ilość osób narażonych na zagrożenie (I): 1 pkt - 1 - 2 osoby

Oszacowane ryzyka (R): 0.033 x 4 x 15 x 1 = 1.98 pkt

Otrzymany wynik wskazuje na to, że na stanowisku Organizator transportu drogowego według metody pięciu kroków (FIVE STEPS) ryzyko jest DOPUSZCZALNE - Nie jest konieczne podejmowanie działań zmniejszający ryzyko zawodowe.

Opisane powyżej tabele wartościowania oraz opis metody znajdziesz w zakupionej Ocenie Ryzyka Zawodowego dla zawodu Organizator transportu drogowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS).


Opinie do produktu
Brak dodanch opinii do produktu!

Dodaj opinię do produktu

Polecamy również
Pobierz darmową instrukcję BHP

przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym

Wiadomość została wysłana na podany adres e-mail.
Sprawdź swoją skrzynkę pocztową i pobierz darmową instrukcję BHP!
facebook alleBHP.pl
Zamów rozmowę
×
Zamów rozmowę z ekspertem Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 9-16.

ZAMÓW ROZMOWĘ

Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.

Nasz Inspektor ds. BHP skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe.
 • Twoje imię i nazwisko
 • Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Akceptuję ciasteczka!
×

Instrukcja BHP przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym
INSTRUKCJA BHP ZA DARMO!

Zostaw nam swój adres e-mail i pobierz darmową instrukcję w wersji elektronicznej!

Organizator transportu drogowego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)
DODANO DO KOSZYKA: 1 szt. x 48.00
Organizator transportu drogowego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)×
Organizator transportu drogowego - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)
WYSTĄPIŁ BŁĄD!

Wybierz wersję produktu!