+48 535 385 285    biuro@allebhp.pl
Bezpłatna pomoc
Skonsultuj z nami swoje problemy!
Szybka wysyłka
Mamy bardzo krótke terminy realizacji!
Gwarancja satysfakcji
Z nami przejdziesz kontrolę z Inspekcji Pracy!
Dbamy o środowisko
Dokumentację otrzymasz na e-mail!
Lekarz - specjalista położnictwa i ginekologii - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)
Ocena: 5 na 5
(1) głosów

Lekarz - specjalista położnictwa i ginekologii - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)

Cena: 45.00 zł/szt.
WARIANT PRODUKTU CENA
45.00
74.50
ORZ-221255-FIVE
Produkt dostępny online Towar na magazynie Usługa dostępny online
Do pobrania w 5 minut Wysyłka w 24 godziny ok 2 dni robocze
0.00 zł na adres e-mail 15.00 zł kurier DPD (info) 0.00 zł na adres e-mail

bezpieczeństwo
Metody płatności Metody płatności Metody płatności

Lekarz

Lekarz - specjalista położnictwa i ginekologii - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Lekarz - specjalista położnictwa i ginekologii - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) jest to gotowa wzorcowa dokumentacja dla tego stanowiska. Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku Lekarz zobowiązany jest do opracowania Oceny Ryzyka Zawodowego i przedstawienia tej dokumentacji swojemu pracownikowi.

Niniejszy produkt jest kompletną dokumentacją dla Lekarz, które to stanowisko jest zawarte w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodnie z najnowszym rozporządzeniem i obowiązuje od 1 Stycznia 2015 r. Stanowisko to posiada odpowiedni kod zawodu 221255 sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145).

Dokumentacja ryzyka zawodowego dla lekarza zawiera wszystkie najważniejsze i niezbędne elementy.

Ocena Ryzyka Zawodowego | Ryzyko Zawodowe

Dokumentacja została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie
związane z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

Dostępne wersje oceny ryzyka dla Lekarz:

 1. Elektroniczna (.doc/.docx/.odt/.pdf) - daje możliwość dokonywania zmian w dokumentacji w razie zajścia takiej potrzeby.
 2. Papierowa - gotowy wydruk przygotowany do podpisu przez pracodawcę i pracownika w miękkiej oprawie.

Lekarz - specjalista położnictwa i ginekologii - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)

Zakupując niniejszą dokumentację ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz, w razie potrzeby, edycji.

Lekarz
zawartość oceny ryzyka zawodowego

 1. Strona tytułowa.
 2. Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Lekarz, sposób i miejsce wykonywania pracy).
 3. Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - pięciu kroków (FIVE STEPS).
 4. Identyfikacja zagrożeń - pełen wykaz czynników z odpowiednim ich podziałem (fizyczne, pyły i pary, chemiczne, biologiczne, uciążliwe i niebezpieczne).
 5. Szczegółowe karty zagrożeń dla Lekarz zawierające pełne szacowanie ryzyka metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)
 6. Wykaz działań korygujących zagrożenia oraz odpowiedzialności za to.
 7. Wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.
 8. Dokumentacja składa się z około 25 stron w fotmacie A4.

Opis zawodu - Lekarz

Rozpoznaje, różnicuje i leczy metodami zachowawczymi i chirurgicznymi choroby żeńskich narządów płciowych i dróg rodnych, sprawuje opiekę lekarską nad kobietą ciężarną i płodem, odbiera poród, udziela porad w zakresie antykoncepcji, fizjologii i patologii ciąży; uczestniczy w działaniach na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia w swojej specjalności.

Obowiązki na stanowisku pracy Lekarz

 • Badanie ginekologiczne podmiotowe i przedmiotowe w celu ustalenia rozpoznania lub kontroli i oceny stanu zdrowia kobiety i płodu
 • Nawiązywanie kontaktu i współpracy z kobietą i jej rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju
 • Kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające)
 • Przeprowadzanie badań diagnostycznych, okresowych badań kontrolnych i badań grup o zwiększonym ryzyku choroby
 • Wykonywanie badań endoskopowych i innych stosowanych w diagnostyce chorób kobiecych, w tym kolposkopii, rektoskopii i innych
 • Pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, histologicznych, bakteriologicznych i innych
 • Interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym cytologicznych;
 • Ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań różnicowych (mniej prawdopodobnych)
 • Leczenie zachowawcze i operacyjne chorób kobiecych: zapalnych, pasożytniczych, zakaźnych przenoszonych drogą płciową, nowotworowych, urazów, wad rozwojowych i innych
 • Sprawowanie opieki lekarskiej nad ciężarną i płodem, w ciąży prawidłowej i ciąży zwiększonego ryzyka
 • Odbieranie porodu, udzielanie pierwszej pomocy noworodkowi i położnicy, nadzór nad prawidłowym przebiegiem połogu
 • Wykonywanie zabiegów i operacji położniczych, operacji usunięcia ciąży poza- macicznej i wyrostka robaczkowego
 • Znieczulanie miejscowe, splotowe i dokanałowe
 • Wykonywanie nakłuć diagnostycznych i leczniczych, wenesekcji, intubacji, tracheotomii, cewnikowania pęcherza moczowego i innych zabiegów
 • Udzielanie doraźnej pomocy w stanach naglących, w tym przeprowadzanie reanimacji, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych
 • Sprawowanie opieki pooperacyjnej, kontrola rany, zdejmowanie szwów, zmienianie opatrunków i wykonywanie czynności pokrewnych
 • Udzielanie porad w zakresie antykoncepcji, fizjologii i patologii ciąży, porodu i połogu
 • Prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby, inne), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich
 • Przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa
 • Współpraca z zespołem operacyjnym i nadzór nad nim oraz innymi podległymi pracownikami medycznymi
 • Uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom kobiecym i patologiom płodu
 • Doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym
 • Wykonywanie badań endoskopowych i inwazyjnych, w tym laparoskopii, cystoskopii oraz badań usg, kardiotokograficznych i innych
 • Wykonywanie intubacji, prowadzenie znieczulenia ogólnego, przeprowadzanie defibrylacji serca
 • Oznaczanie grup krwi i wykonywanie próby krzyżowej
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem i sterylizacją narzędzi i sprzętu operacyjnego
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem leków, krwi i płynów infuzyjnych oraz kontrolowanie ich ważności i przydatności
 • Sprawowanie opieki nad noworodkiem w ciąży wysokiego ryzyka (wcześniactwo, wady wrodzone, cukrzyca i inne), jeśli nie ma neonatologa
 • Wykonywanie badań prenatalnych, leczenie bezpłodności
 • Prowadzenie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych
 • Kierowanie oddziałem lub kliniką położniczo-ginekologiczną lub przychodnią specjalistyczną
 • Udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników

PODGLĄD - Lekarz
ryzyko zawodowe pięciu kroków (FIVE STEPS)

Lekarz ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 1
Lekarz ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 2
Lekarz ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 3
Lekarz ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 4
Lekarz ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 5
Lekarz ocena ryzyka pięciu kroków (FIVE STEPS) 6

Pobierz podgląd dokumentacji

UWAGA! - przedstawiony podgląd dokumentacji NIE JEST bezpośrednio cześcią dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego dla stanowiska Lekarz metodą pięciu kroków (FIVE STEPS).
Przedstawiony podgląd dokumentacji ma charakter orientacyjny, którego celem jest unaocznienie jak skonstruowany jest plik który można zakupić,
a zakupiona dokumentacja będzie sie od niego znacząco różnić wartością merytoryczną.


Grzegorz Wrzeszcz - [[nazwa_full]]

Cześć!
Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i od 2014 roku zawodowo zajmuję się BHP. Od tego czasu udało mi się opracować blisko 1500 różnych dokumentacji oceny ryzyka zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) w tym również ryzyko zawodowe dla stanowiska Lekarz
, które możesz zakupić na tej stronie.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego produktu to pisz śmiało lub dzwoń! Z przyjemnością odpowiem na wszystkie twoje pytania i rozwieję (mam nadzieję) wszelkie wątpliwości.

+48 535 385 285 biuro@allebhp.pl

Parametry techniczne

Tytuł publikacji Lekarz - specjalista położnictwa i ginekologii - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS)
Producent, autor alleBHP
Stanowisko Lekarz
Kod zawodu 221255 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)
Metoda opracowania pięciu kroków (FIVE STEPS)
Format Standard A4 - 21 x 29,7 cm
Liczba stron około 25 stron formatu A4
Dział, kategoria Ocena ryzyka zawodowego, Metoda pięciu kroków (FIVE STEPS)
Wersja elektroniczna Plik DOCX - umożliwia edycję dokumentacji w programie Microsoft Office
Dostępność wersji elektronicznej W ciągu 5 minut od dokonania zakupu
Wersja papierowa (książkowa)
 • laserowy druk na wysokiej jakości papierze 80g/m2
 • miękka oprawa
 • elastyczne bindowanie - z możliwością demontażu grzbietu
Dostępność wersji planszowej Dostępna od ręki, wysyłka w 24h
Zgodność Opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Oceny Ryzyka Zawodowego (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Dokumentacja w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena klientów - ponad 98% pozytywnych opinii

Metoda pięciu kroków (FIVE STEPS)

Lekarz - specjalista położnictwa i ginekologii - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) Niniejsza dokumentacja zawiera szczegółowe informacje i wytyczne dla metody pięciu kroków (FIVE STEPS) zgodnie z tym, jak została opracowana. Opis metody zawiera kolorowe tabelki wartościoiwania poszczególych parametrów dając nie tylko pełne liczbowe odzwierciedlenie tych parametrów, ale również wizualne. Dzięki temu masz pewność, że osoba przeprowadzająca kontrolę (i nie tylko) bez problemu odnajdzie się w treści dokumentacji. Metoda pięciu kroków (FIVE STEPS) jest jedną z najpopularniejszych w metod szacowania ryzyka zawodowego w naszym kraju dlatego z powodzeniem można bazować na tym opracowaniu. pięciu kroków (FIVE STEPS) jest bardzo lubianą metodą przez kontrolujące organy np. takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Lekarz - opis metody pięciu kroków (FIVE STEPS)

Metoda 5-ciu kroków często jest mylona (również przez gogole) z pojęciem "ocena ryzyka zawodowego w pięciu krokach", którą opisuję tutaj nieco szerzej niż większość serwisów informacyjnych. Metoda FIVE STEPS jest koleną rozbudowaną metodą szacowania ryzyka zawodowego, która wykorzystuje cztery parametry. Wartość ryzyka otrzymujemy przez przemnożenie przez siebie wszystkich parametrów i porównaniu wyniku z tabeą wartościowania ryzyka.

Wzór szacowania ryzyka zawodowego metodą RISK SCORE:

R = P x F x S x I

gdzie:

R - wartość ryzyka

P - prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 

F - ekspozycja na zagrożenie

S - wielkość skutków

I - ilość osób narażonych na zagrożenie

Duża liczba parametrów daje nam gwarancję wysokiej jakości otrzymanego wyniku, a przejrzyste wartościowanie pozwala z łatwością odnaleźć się przy ocenianiu ryzyka zawodowego.

Wartościowanie prawdopodobieństwa - metodą pięciu kroków

Lekarz metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 1

Wartościowanie ekspozycji - metodą pięciu kroków

Lekarz metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 2

Wartościowanie skutków - metodą pięciu kroków

Lekarz metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 3

Wartościowanie ilości osób narażonych - metodą pięciu kroków

Lekarz metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 4

Wartościowanie ryzyka - metodą pięciu kroków

Lekarz metodą pięciu kroków (FIVE STEPS) 5

Więcje na temat metody pięciu kroków (FIVE STEPS) znajdziesz we wpisie na naszym blogu.

Lekarz - Przykładowe zagrożenie

Nazwa zagrożenia: Porażenie prądem elektrycznym do 1kV

Źródło zagrożenia: Obsługa urządzeń pod napięciem

Możliwe skutki: Ból, Skurcze mięśniowe, Zatrzymanie oddechu, Zaburzenia krążenia, Zaburzenia wzroku, słuchu, równowagi itp., Czasowa utrata przytomności, Migotanie komór mięśnia sercowego, Oparzenia tkanek wewnętrznych, Zwęglenie tkanek, Śmierć

Prawdopodobieństwo (P): 0.033 pkt - Prawie niemożliwe

Ekspozycja (F): 4 pkt - Co godzinę

Skutki (S): 15 pkt - Śmierć

Ilość osób narażonych na zagrożenie (I): 1 pkt - 1 - 2 osoby

Oszacowane ryzyka (R): 0.033 x 4 x 15 x 1 = 1.98 pkt

Otrzymany wynik wskazuje na to, że na stanowisku Lekarz według metody pięciu kroków (FIVE STEPS) ryzyko jest DOPUSZCZALNE - Nie jest konieczne podejmowanie działań zmniejszający ryzyko zawodowe.

Opisane powyżej tabele wartościowania oraz opis metody znajdziesz w zakupionej Ocenie Ryzyka Zawodowego dla zawodu Lekarz metodą pięciu kroków (FIVE STEPS).


Opinie do produktu
Brak dodanch opinii do produktu!

Dodaj opinię do produktu

Polecamy również
Pobierz darmową instrukcję BHP

przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym

Wiadomość została wysłana na podany adres e-mail.
Sprawdź swoją skrzynkę pocztową i pobierz darmową instrukcję BHP!
facebook alleBHP.pl
Zamów rozmowę
×
Zamów rozmowę z ekspertem Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 9-16.

ZAMÓW ROZMOWĘ

Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.

Nasz Inspektor ds. BHP skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe.
 • Twoje imię i nazwisko
 • Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Akceptuję ciasteczka!
×
Darmowa instrukcja BHP
Instrukcja BHP przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym
INSTRUKCJA BHP ZA DARMO!

Zostaw nam swój adres e-mail i pobierz darmową instrukcję w wersji elektronicznej!

×
Dodaj do koszyka
WARIANT PRODUKTU CENA
×
Nieoczekiwany błąd! Powiadom nas o tym :-)
×
Dodaj do koszyka
Przykro nam, ale produkt jest niedostępny ;-(