Logowanie

Podaj prawidłowy login oraz hasło!
Logowanie przebiegło pomyślnie!

Nie masz jeszcze konta?

Technik konserwator urządzeń dźwigowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA

Technik konserwator urządzeń dźwigowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Technik konserwator urządzeń dźwigowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Technik konserwator urządzeń dźwigowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Technik konserwator urządzeń dźwigowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Technik konserwator urządzeń dźwigowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Technik konserwator urządzeń dźwigowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Technik konserwator urządzeń dźwigowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Technik konserwator urządzeń dźwigowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Technik konserwator urządzeń dźwigowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Technik konserwator urządzeń dźwigowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA
5/5
(23 głosów)
ORZ-311939-PHA
Towar na magazynie
Wysyłka w 24 godziny
Darmowa dostawa
od 150 zł

(kurier InPost od 13.99 zł)
57.13
(netto)
59.99
(brutto)
Stawka VAT: 5%
wybierz opcję produktu netto brutto
57.13 59.99
76.18 79.99
-
+
bezpieczeństwo
Metody płatności 1
Metody płatności 2
Metody płatności 3

Technik konserwator urządzeń dźwigowych

Technik konserwator urządzeń dźwigowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Technik konserwator urządzeń dźwigowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA jest to gotowa wzorcowa dokumentacja dla tego stanowiska. Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku Technik konserwator urządzeń dźwigowych zobowiązany jest do opracowania Oceny Ryzyka Zawodowego i przedstawienia tej dokumentacji swojemu pracownikowi.

Niniejszy produkt jest kompletną dokumentacją dla Technik konserwator urządzeń dźwigowych, które to stanowisko jest zawarte w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodnie z najnowszym rozporządzeniem i obowiązuje od 1 Stycznia 2015 r. Stanowisko to posiada odpowiedni kod zawodu 311939 sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145).

Dokumentacja ryzyka zawodowego dla technika konserwatora urządzeń dźwigowych zawiera wszystkie najważniejsze i niezbędne elementy.

Ocena ryzyka zawodowego

Zamawiając od nas dokumenrację oceny ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej otrzymasz do pobrania dwa pliki:
 • Wersja graficzna - rozszerzony widok dokumentacji ryzyka zawodowego z ikonografią i rozbiciem każdego zagrożenia na osobnej stronie
 • Wersja klasyczna - podstawowy widok dokumentacji ryzyka zawodowego w formie tabelki zbiorczej ze wszystkimi zagrożeniami - wersja ta składa się z około połowy objętości wersji graficznej
To Ty decydujesz, którą wersję zastosujesz w swojej firmie.

W przypadku zamówienia wersji papierowej, drukujemy i wysyłamy wersję klasyczną.

Technik konserwator urządzeń dźwigowych – Ocena ryzyka zawodowego COVID-19

Ocena Ryzyka Zawodowego COVID-19| Ryzyko Zawodowe SARS-COV-2 Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nasza dokumentacja została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Kupując niniejszą dokumentację możesz mieć pewność, że bez problemu przejdzie ona kontrolę, a treść w będąca przedmiotem tego produktu jest jak najbardziej aktualna w odniesieniu do aktualnych przepisów pracy.

Dostępne wersje oceny ryzyka dla Technik konserwator urządzeń dźwigowych:

 • Elektroniczna (.doc/.docx/.odt/.pdf) - daje możliwość dokonywania zmian w dokumentacji w razie zajścia takiej potrzeby.
 • Papierowa - gotowy wydruk przygotowany do podpisu przez pracodawcę i pracownika w miękkiej oprawie.
Technik konserwator urządzeń dźwigowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA wersja elektroniczna
Wersja elektroniczna (.pdf)
Technik konserwator urządzeń dźwigowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA gotowa ksiazka
Wersja papierowa - gotowa książka

Zakupując niniejszą dokumentację ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby edycji dokumentu.

Technik konserwator urządzeń dźwigowych
zawartość oceny ryzyka zawodowego

  [[wzor]] - wzory dokumentow bhp
 • Strona tytułowa.
 • Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Technik konserwator urządzeń dźwigowych, sposób i miejsce wykonywania pracy).
 • Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - PHA.
 • Identyfikacja zagrożeń - pełen wykaz czynników z odpowiednim ich podziałem (fizyczne, pyły i pary, chemiczne, biologiczne, uciążliwe i niebezpieczne).
 • Szczegółowe karty zagrożeń dla Technik konserwator urządzeń dźwigowych zawierające pełne szacowanie ryzyka metodą PHA
 • Wykaz działań korygujących zagrożenia oraz odpowiedzialności za to.
 • Wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.
 • Dokumentacja składa się z około 25 stron w fotmacie A4.

Opis zawodu - Technik konserwator urządzeń dźwigowych

Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami przeprowadza przeglądy i konserwacje urządzeń dźwigowych; zajmuje się czynnościami serwisowymi zgodnie z wymogami technicznymi oraz zakresem umów serwisowych; dokonuje kontroli stanu technicznego urządzeń dźwigowych oraz rozwiązywaniem pojawiających się problemów technicznych.

Obowiązki na stanowisku pracy Technik konserwator urządzeń dźwigowych

 • czyszczenie i mycie maszyn i urządzeń dźwigowych wraz z wyposażeniem przed wykonaniem przeglądów i napraw
 • przeprowadzanie przeglądów i konserwacji urządzeń dźwigowych zgodnie z instrukcjami serwisowymi
 • przeprowadzanie wizyt serwisowych (pionowa konserwacja, callout i naprawy serwisowe) zgodnie z harmonogramem i limitem czasowym, standardami jakościowymi i przydziałem czasowym
 • wykonywanie przeglądów technicznych, ustalanie przyczyn niesprawności poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów urządzeń dźwigowych
 • podejmowanie natychmiastowych działań w przypadku zidentyfikowania zagrożenia wynikających z pracy urządzeń dźwigowych oraz wprowadzanie procedury postępowania w danym przypadku
 • ustalanie na podstawie oceny stanu technicznego zakresu i metody naprawy urządzeń dźwigowych
 • demontowanie maszyn i urządzeń dźwigowych na zespoły i części przy wykorzystaniu narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz specjalistycznych
 • dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych, przy wykorzystaniu obróbki ręcznej, mechanicznej, plastycznej i różnych sposobów łączenia
 • przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych oraz wymiana płynów eksploatacyjnych z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego
 • montowanie po naprawach zespołów, mechanizmów oraz osprzętu w gotowe urządzenia dźwigowe
 • instalowanie i uruchamianie na stanowisku pracy nowych urządzeń dźwigowych oraz urządzeń po naprawach głównych (kapitalnych)
 • wykonywanie napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń dźwigowych z zachowaniem wymogów technologii napraw
 • dokonywanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych urządzeń dźwigowych
 • sprawdzanie jakości wykonanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną
 • sporządzanie uproszczonej dokumentacji technicznej wykonywanych napraw, wypełnienie dokumentacji warsztatowej oraz sporządzanie raportów z realizowanych napraw zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • instruowanie użytkowników (operatorów) o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji urządzeń dźwigowych
 • pełnienie dyżurów oraz branie udziału w nagłych interwencjach związanych z awariami urządzeń dźwigowych
 • uczestniczenie w badaniach okresowych prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego
 • organizowanie stanowiska pracy oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż

PODGLĄD - Technik konserwator urządzeń dźwigowych
ryzyko zawodowe PHA

Technik konserwator urządzeń dźwigowych ocena ryzyka PHA 1
Technik konserwator urządzeń dźwigowych ocena ryzyka PHA 2
Technik konserwator urządzeń dźwigowych ocena ryzyka PHA 3
Technik konserwator urządzeń dźwigowych ocena ryzyka PHA 4
Technik konserwator urządzeń dźwigowych ocena ryzyka PHA 5
Technik konserwator urządzeń dźwigowych ocena ryzyka PHA 6
Technik konserwator urządzeń dźwigowych ocena ryzyka PHA 7
Technik konserwator urządzeń dźwigowych ocena ryzyka PHA 8
Technik konserwator urządzeń dźwigowych ocena ryzyka PHA 9
UWAGA! - przedstawiony podgląd dokumentacji NIE JEST bezpośrednio cześcią dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego dla stanowiska Technik konserwator urządzeń dźwigowych metodą PHA.
Przedstawiony podgląd dokumentacji ma charakter orientacyjny, którego celem jest unaocznienie jak skonstruowany jest plik który można zakupić,
a zakupiona dokumentacja będzie sie od niego znacząco różnić wartością merytoryczną.

Metoda PHA

Technik konserwator urządzeń dźwigowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Niniejsza dokumentacja zawiera szczegółowe informacje i wytyczne dla metody PHA zgodnie z tym, jak została opracowana. Opis metody zawiera kolorowe tabelki wartościoiwania poszczególych parametrów dając nie tylko pełne liczbowe odzwierciedlenie tych parametrów, ale również wizualne. Dzięki temu masz pewność, że osoba przeprowadzająca kontrolę (i nie tylko) bez problemu odnajdzie się w treści dokumentacji. Metoda PHA jest jedną z najpopularniejszych w metod szacowania ryzyka zawodowego w naszym kraju dlatego z powodzeniem można bazować na tym opracowaniu. PHA jest bardzo lubianą metodą przez kontrolujące organy np. takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Technik konserwator urządzeń dźwigowych - opis metody PHA

Metoda PHA (Preliminary Hazard Analysis) z ang. oznacza wstępną analize zagrożeń. Metoda matematyczna i intuicyjna, która pozwoli szybko oszacować ryzyko zawodowe. Metoda PHA jest prostą metodą, w której wykorzystuje się dwa parametry mierzenia ryzyka: stopień szkód (S) i prawdopodobieństwo (P). Wartościowanie ryzyka następuję poprzez przemnożenie wartości punktacyjnych z każdego parametru. Każdy z parametrów określony jest wartościami liczbowymi od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższy stopień szkód lub prawdopodobieństwa, a 5 najwyższy.

Wzór szacowania ryzyka zawodowego metodą PHA:

W = S x P

gdzie:

W - wartość ryzyka

S - stopień szkód

P - prawdopodobieństwo wystąpienia szkód

Atutem tej metody jest szeroki wachlarz wartości dla wyżej wymienionych parametrów przez co skalowanie zagrożenia jest jeszcze dokładniejsze. Z tą metodą pracuje się bardzo podobnie jak z metodą PN-N-18002, ale w tym przypadku precyzyjniej możemy ocenić ryzyko.

Wartościowanie szkód - PHA

Technik konserwator urządzeń dźwigowych metodą PHA 1

Wartościowanie prawdopodobieństwa - PHA

Technik konserwator urządzeń dźwigowych metodą PHA 2

Po zebraniu wszystkich parametrów dla danego zagrożenia dokonujemy obliczenia (mnożenia) według podanego wcześniej wzoru, a iloczyn (wynik) porównujemy z poniższą tabelą wartościowania ryzyka. 

Wartościowanie ryzyka - PHA

Technik konserwator urządzeń dźwigowych metodą PHA 3

Po przewartościowaniu ryzyka i porównaniu z matrycą już wiadomo, czy dane zagrożenie jest dopuszczalne czy nie. Dla ułatwienia tego zadania warto zapoznać się z ostatnią tabelką, która powie nam jakie wartości ryzyka okreslają dopuszczalność zagrożenia, a także jakie działania należy podjąć na danym etapie zagrożenia.

Technik konserwator urządzeń dźwigowych metodą PHA 4

Jak już pewnie zauważyłeś, wskazana metoda jest na prawdę prosta w użyciu i bardzo zbliżona do PN-N-18002.

Więcje na temat metody PHA znajdziesz we wpisie na naszym blogu.

Technik konserwator urządzeń dźwigowych - Przykładowe zagrożenie

Nazwa zagrożenia: Porażenie prądem elektrycznym do 1kV

Źródło zagrożenia: Obsługa urządzeń pod napięciem

Możliwe skutki: Ból, Skurcze mięśniowe, Zatrzymanie oddechu, Zaburzenia krążenia, Zaburzenia wzroku, słuchu, równowagi itp., Czasowa utrata przytomności, Migotanie komór mięśnia sercowego, Oparzenia tkanek wewnętrznych, Zwęglenie tkanek, Śmierć

Wielkość szkody (S): 4 pkt - Pojedyncze wypadki śmiertelne, ciężkie szkody

Prawdopodobieństwo (P): 2 pkt - Mało prawdopodobne, zdarzające się raz na 10 lat

Wartość ryzyka (W): 4 x 2 = 8 pkt

Oznacza to, że na stanowisku Technik konserwator urządzeń dźwigowych według metody PHA ryzyko mieści sie w przedziale 4-9 pkt i uznaje się je za DOPUSZCZALNE po jego ocenie - Zaleca się stałą kontrolę ryzyka i/lub podjęcie działań niezbędnych do dalszego zmniejszenia ryzyka zawodowego.

Opisane powyżej tabele wartościowania oraz opis metody znajdziesz w zakupionej Ocenie Ryzyka Zawodowego dla zawodu Technik konserwator urządzeń dźwigowych metodą PHA.


Grzegorz Wrzeszcz - [[nazwa_full]]

Cześć!
Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i od 2014 roku zawodowo zajmuję się BHP. Od tego czasu udało mi się opracować blisko 1500 różnych dokumentacji oceny ryzyka zawodowego metodą PHA w tym również ryzyko zawodowe dla stanowiska Technik konserwator urządzeń dźwigowych
, które możesz zakupić na tej stronie.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego produktu to pisz śmiało lub dzwoń! Z przyjemnością odpowiem na wszystkie twoje pytania i rozwieję (mam nadzieję) wszelkie wątpliwości.

+48 533 988 811 biuro@allebhp.pl


Parametry techniczne

Tytuł publikacji Technik konserwator urządzeń dźwigowych - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA
Producent, autor alleBHP
Stanowisko Technik konserwator urządzeń dźwigowych
Kod zawodu 311939 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)
Metoda opracowania PHA - Preliminary Hazard Analysis
Format Standard A4 - 21 x 29,7 cm
Liczba stron około 25 stron formatu A4
Dział, kategoria Ocena ryzyka zawodowego, Metoda PHA
Wersja elektroniczna Plik DOCX - umożliwia edycję dokumentacji w programie Microsoft Office
Dostępność wersji elektronicznej W ciągu 5 minut od dokonania zakupu
Wersja papierowa (książkowa)
 • laserowy druk na wysokiej jakości papierze 80g/m2
 • miękka oprawa
 • elastyczne bindowanie - z możliwością demontażu grzbietu
Dostępność wersji papierowej Dostępna od ręki, wysyłka w 24h
Zgodność Opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Oceny Ryzyka Zawodowego (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Dokumentacja w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena klientów - ponad 99% pozytywnych opinii

Podobne produkty

Zamów rozmowę ze sprzedawcą
×
Zamów rozmowę z ekspertem
Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy pon - pt
w godzinach 8:00-16:00.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym mozliwym czasie!
Twoje imię i nazwisko
Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Rozumiem i akceptuję!
Produkt dodany do koszyka
Dodano do koszyka: 1 szt.
×
Produkt dodano do koszyka
(brutto)
(netto)
 • Format znaku / rozmiar

 • Materiał / podłoże

 • Wykonanie / typ

wybierz opcję produktu netto brutto
-
+
×
Nieoczekiwany błąd! Powiadom nas o tym :-)
×
Produkt niedostępny
Przykro nam, ale produkt jest niedostępny ;-(