Logowanie

Podaj prawidłowy login oraz hasło!
Logowanie przebiegło pomyślnie!

Nie masz jeszcze konta?

Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA

Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA
5/5
(22 głosów)
ORZ-990711-JSA
Towar na magazynie
Wysyłka w 24 godziny
Darmowa dostawa
od 150 zł

(kurier InPost od 13.99 zł)
Nowość
57.13
(netto)
59.99
(brutto)
Stawka VAT: 5%
wybierz opcję produktu netto brutto
57.13 59.99
76.18 79.99
-
+
bezpieczeństwo
Metody płatności 1
Metody płatności 2
Metody płatności 3

Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna)

Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA jest to gotowa wzorcowa dokumentacja dla tego stanowiska. Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) zobowiązany jest do opracowania Oceny Ryzyka Zawodowego i przedstawienia tej dokumentacji swojemu pracownikowi.

Niniejszy produkt jest kompletną dokumentacją dla Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna), które to stanowisko jest zawarte w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodnie z najnowszym rozporządzeniem i obowiązuje od 1 Stycznia 2015 r. Stanowisko to posiada odpowiedni kod zawodu 990711 sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145).

Dokumentacja ryzyka zawodowego dla pracownika biurowego (praca hybrydowa, zdalnej + stacjonarna) zawiera wszystkie najważniejsze i niezbędne elementy.

Ocena ryzyka zawodowego

Zamawiając od nas dokumenrację oceny ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej otrzymasz do pobrania dwa pliki:
 • Wersja graficzna - rozszerzony widok dokumentacji ryzyka zawodowego z ikonografią i rozbiciem każdego zagrożenia na osobnej stronie
 • Wersja klasyczna - podstawowy widok dokumentacji ryzyka zawodowego w formie tabelki zbiorczej ze wszystkimi zagrożeniami - wersja ta składa się z około połowy objętości wersji graficznej
To Ty decydujesz, którą wersję zastosujesz w swojej firmie.

W przypadku zamówienia wersji papierowej, drukujemy i wysyłamy wersję klasyczną.

Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) – Ocena ryzyka zawodowego COVID-19

Ocena Ryzyka Zawodowego COVID-19| Ryzyko Zawodowe SARS-COV-2 Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nasza dokumentacja została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Kupując niniejszą dokumentację możesz mieć pewność, że bez problemu przejdzie ona kontrolę, a treść w będąca przedmiotem tego produktu jest jak najbardziej aktualna w odniesieniu do aktualnych przepisów pracy.

Dostępne wersje oceny ryzyka dla Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna):

 • Elektroniczna (.doc/.docx/.odt/.pdf) - daje możliwość dokonywania zmian w dokumentacji w razie zajścia takiej potrzeby.
 • Papierowa - gotowy wydruk przygotowany do podpisu przez pracodawcę i pracownika w miękkiej oprawie.
Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA wersja elektroniczna
Wersja elektroniczna (.pdf)
Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA gotowa ksiazka
Wersja papierowa - gotowa książka

Zakupując niniejszą dokumentację ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby edycji dokumentu.

Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna)
zawartość oceny ryzyka zawodowego

  [[wzor]] - wzory dokumentow bhp
 • Strona tytułowa.
 • Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna), sposób i miejsce wykonywania pracy).
 • Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - JSA.
 • Identyfikacja zagrożeń - pełen wykaz czynników z odpowiednim ich podziałem (fizyczne, pyły i pary, chemiczne, biologiczne, uciążliwe i niebezpieczne).
 • Szczegółowe karty zagrożeń dla Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) zawierające pełne szacowanie ryzyka metodą JSA
 • Wykaz działań korygujących zagrożenia oraz odpowiedzialności za to.
 • Wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.
 • Dokumentacja składa się z około 25 stron w fotmacie A4.

Opis zawodu - Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna)

Pracownik biurowy odpowiada za prace związane z obsługą klienta i sprawami administracyjnymi podmiotów gospodarczych w formie pracy zdalnej (Home Office) oraz stacjonarnej. Pracownik pracujący w warunkach Home Office zobowiązany jest zorganizować sobie przestrzeń do pracy we własnym zakresie z uwzględnieniem zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ergonomii stanowiska pracy.

Obowiązki na stanowisku pracy Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna)

 • Organizacja pracy własnej
 • Przygotowywanie ofert handlowych
 • Prognozowanie potrzeb klientów
 • Informowanie klientów o nowych produktach i usługach
 • Ustalanie warunków współpracy i ich negocjowanie
 • Analizowanie i aktualizowanie danych o klientach
 • Rozwiązywanie problemów klientów i przyjmowanie reklamacji
 • Sporządzanie dokumentacji w zakresie współpracy z klientem
 • Odbieranie poczty elektronicznej
 • Obsługa telefonów
 • Prowadzenie spraw bieżących
 • Maszynopisanie, obsługa komputera i posługiwanie się różnymi edytorami tekstu
 • Prowadzenie grafiku konferencji i spotkań kierownictwa

PODGLĄD - Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna)
ryzyko zawodowe JSA

Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) ocena ryzyka JSA 1
Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) ocena ryzyka JSA 2
Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) ocena ryzyka JSA 3
Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) ocena ryzyka JSA 4
Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) ocena ryzyka JSA 5
Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) ocena ryzyka JSA 6
Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) ocena ryzyka JSA 7
Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) ocena ryzyka JSA 8
Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) ocena ryzyka JSA 9
UWAGA! - przedstawiony podgląd dokumentacji NIE JEST bezpośrednio cześcią dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego dla stanowiska Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) metodą JSA.
Przedstawiony podgląd dokumentacji ma charakter orientacyjny, którego celem jest unaocznienie jak skonstruowany jest plik który można zakupić,
a zakupiona dokumentacja będzie sie od niego znacząco różnić wartością merytoryczną.

Metoda JSA

Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA Niniejsza dokumentacja zawiera szczegółowe informacje i wytyczne dla metody JSA zgodnie z tym, jak została opracowana. Opis metody zawiera kolorowe tabelki wartościoiwania poszczególych parametrów dając nie tylko pełne liczbowe odzwierciedlenie tych parametrów, ale również wizualne. Dzięki temu masz pewność, że osoba przeprowadzająca kontrolę (i nie tylko) bez problemu odnajdzie się w treści dokumentacji. Metoda JSA jest jedną z najpopularniejszych w metod szacowania ryzyka zawodowego w naszym kraju dlatego z powodzeniem można bazować na tym opracowaniu. JSA jest bardzo lubianą metodą przez kontrolujące organy np. takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) - opis metody JSA

JSA (Job Safety Analysis) z and. analiza bezpieczeństwa pracy to metoda indukcyjna, w której ryzyko zawodowe jest funkcją prawdopodobieństwa zdarzenia i jego konsekwencji.

W celu oszacowania ryzyka zawodowego metodą JSA należy:

1. Określić prawdopodobieństwo konsekwencji (P)

2. Okreslić klasę konsekwencji (C)

3. Oszacować ryzyko zgodnie z matrycą wartościowania ryzyka

Do określenia prawdopodobieństwa konsekwencji (P) służy wzór:

P = F + O + A

gdzie:

P - okreslenie prawdopodobieństwa

F - częstotliwość występowania zagrożenia (ekspozycja)

O - prawdopodobieństwo wystąpienia szkód

A -  możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody

Wskazane powyżej parametry (F, O, A) mierzymy w skali pięciostoniowej gdzie 1 odpowiada najniższemu poziomowi, a 5 najwyższemu. Dla uproszczenia skalowania powstały poniższe tabelki, które sa nieodłączną częścią tej metody.

Wartościowanie częstotliwości (ekspozycji) - JSA

Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) metodą JSA 1

Wartościowanie prawdopodobieństwa - JSA

Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) metodą JSA 2

Wartościowanie możliwości usunięcia lub zmniejszenia skutków - JSA

Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) metodą JSA 3

Po określeniu prawdopodobieństwa zgodnie z powyższym wzorem (P = F + O + A), kolejnym krokiem jest okreslenie klasy skutków w skali 1-4 zgodnie z poniższą tabelką.

Wartościowanie konsekwencji - JSA

Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) metodą JSA 4

Znając wartości P i C jesteśmy w stanie określić wartość ryzyka według matrycy określenia ryzyka (tabelka poniżej).

Matryca określenia ryzyka - JSA

Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) metodą JSA 5

Ostatnim elementem po otrzymaniu wyniku R (ryzyka) jest stwierdzenie, czy dane zagrożenie posiada dopuszczalną wartość. 

Wartościowanie ryzyka - JSA

Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) metodą JSA 6

Więcje na temat metody JSA znajdziesz we wpisie na naszym blogu.

Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) - Przykładowe zagrożenie

Nazwa zagrożenia: Porażenie prądem elektrycznym do 1kV

Źródło zagrożenia: Obsługa urządzeń pod napięciem

Możliwe skutki: Ból, Skurcze mięśniowe, Zatrzymanie oddechu, Zaburzenia krążenia, Zaburzenia wzroku, słuchu, równowagi itp., Czasowa utrata przytomności, Migotanie komór mięśnia sercowego, Oparzenia tkanek wewnętrznych, Zwęglenie tkanek, Śmierć

Na początek potrzebujemy określić P:

Częstotliwość występowania zagrożenia (F): 5 pkt - Codziennie

Prawdopodobieństwo (O): 1 pkt - Nieistotne (pomijalne)

Możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody (A): 1 pkt - Oczywista

Konsekwencje zdarzenia (C): C3 - Poważne - Powodujące dłuższą niezdolność do pracy

Oszacowane prawdopodobieństwo (P): 5 + 1 + 1 = 7 pkt

Nasępnie według tabeli "Matryca określenia ryzyka" określamy końcowe ryzyko. Dla P z przedziału 5-7 (druga kolumna) oraz C4 (trzeci rząd) mamy oszacowane ryzyko na poziomie 5

Oznacza to, że na stanowisku Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) według metody JSA ryzyko jest DOPUSZCZALNE - Zaleca się stałą kontrolę ryzyka i/lub podjęcie działań niezbędnych do dalszego zmniejszenia ryzyka zawodowego.

Opisane powyżej tabele wartościowania oraz opis metody znajdziesz w zakupionej Ocenie Ryzyka Zawodowego dla zawodu Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) metodą JSA.


Grzegorz Wrzeszcz - [[nazwa_full]]

Cześć!
Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i od 2014 roku zawodowo zajmuję się BHP. Od tego czasu udało mi się opracować blisko 1500 różnych dokumentacji oceny ryzyka zawodowego metodą JSA w tym również ryzyko zawodowe dla stanowiska Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna)
, które możesz zakupić na tej stronie.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego produktu to pisz śmiało lub dzwoń! Z przyjemnością odpowiem na wszystkie twoje pytania i rozwieję (mam nadzieję) wszelkie wątpliwości.

+48 533 988 811 biuro@allebhp.pl


Parametry techniczne

Tytuł publikacji Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna) - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą JSA
Producent, autor alleBHP
Stanowisko Pracownik biurowy (praca hybrydowa, zdalna + stacjonarna)
Kod zawodu 990711 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)
Metoda opracowania JSA - Job Safety Analysis
Format Standard A4 - 21 x 29,7 cm
Liczba stron około 25 stron formatu A4
Dział, kategoria Ocena ryzyka zawodowego, Metoda JSA
Wersja elektroniczna Plik DOCX - umożliwia edycję dokumentacji w programie Microsoft Office
Dostępność wersji elektronicznej W ciągu 5 minut od dokonania zakupu
Wersja papierowa (książkowa)
 • laserowy druk na wysokiej jakości papierze 80g/m2
 • miękka oprawa
 • elastyczne bindowanie - z możliwością demontażu grzbietu
Dostępność wersji papierowej Dostępna od ręki, wysyłka w 24h
Zgodność Opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Oceny Ryzyka Zawodowego (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Dokumentacja w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena klientów - ponad 99% pozytywnych opinii

Podobne produkty

Zamów rozmowę ze sprzedawcą
×
Zamów rozmowę z ekspertem
Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy pon - pt
w godzinach 8:00-16:00.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym mozliwym czasie!
Twoje imię i nazwisko
Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Rozumiem i akceptuję!
Produkt dodany do koszyka
Dodano do koszyka: 1 szt.
×
Produkt dodano do koszyka
(brutto)
(netto)
 • Format znaku / rozmiar

 • Materiał / podłoże

 • Wykonanie / typ

wybierz opcję produktu netto brutto
-
+
×
Nieoczekiwany błąd! Powiadom nas o tym :-)
×
Produkt niedostępny
Przykro nam, ale produkt jest niedostępny ;-(