Logowanie

Podaj prawidłowy login oraz hasło!
Logowanie przebiegło pomyślnie!

Nie masz jeszcze konta?

Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE

Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE
5/5
(21 głosów)
ORZ-990706-RISK
Towar na magazynie
Wysyłka w 24 godziny
Darmowa dostawa
od 150 zł

(kurier InPost od 13.99 zł)
Dobre opinie
57.13
(netto)
59.99
(brutto)
Stawka VAT: 5%
wybierz opcję produktu netto brutto
57.13 59.99
76.18 79.99
-
+
bezpieczeństwo
Metody płatności 1
Metody płatności 2
Metody płatności 3

Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE

Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE jest to gotowa wzorcowa dokumentacja dla tego stanowiska. Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE zobowiązany jest do opracowania Oceny Ryzyka Zawodowego i przedstawienia tej dokumentacji swojemu pracownikowi.

Niniejszy produkt jest kompletną dokumentacją dla Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE, które to stanowisko jest zawarte w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodnie z najnowszym rozporządzeniem i obowiązuje od 1 Stycznia 2015 r. Stanowisko to posiada odpowiedni kod zawodu 990706 sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145).

Dokumentacja ryzyka zawodowego dla montera wodno-kanalizacyjnego (wod-kan), centralnego ogrzewania (co), instalacji gazowych- ocenej ryzyka zawodowego metodą riska score zawiera wszystkie najważniejsze i niezbędne elementy.

Ocena ryzyka zawodowego

Zamawiając od nas dokumenrację oceny ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej otrzymasz do pobrania dwa pliki:
 • Wersja graficzna - rozszerzony widok dokumentacji ryzyka zawodowego z ikonografią i rozbiciem każdego zagrożenia na osobnej stronie
 • Wersja klasyczna - podstawowy widok dokumentacji ryzyka zawodowego w formie tabelki zbiorczej ze wszystkimi zagrożeniami - wersja ta składa się z około połowy objętości wersji graficznej
To Ty decydujesz, którą wersję zastosujesz w swojej firmie.

W przypadku zamówienia wersji papierowej, drukujemy i wysyłamy wersję klasyczną.

Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE – Ocena ryzyka zawodowego COVID-19

Ocena Ryzyka Zawodowego COVID-19| Ryzyko Zawodowe SARS-COV-2 Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nasza dokumentacja została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Kupując niniejszą dokumentację możesz mieć pewność, że bez problemu przejdzie ona kontrolę, a treść w będąca przedmiotem tego produktu jest jak najbardziej aktualna w odniesieniu do aktualnych przepisów pracy.

Dostępne wersje oceny ryzyka dla Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE:

 • Elektroniczna (.doc/.docx/.odt/.pdf) - daje możliwość dokonywania zmian w dokumentacji w razie zajścia takiej potrzeby.
 • Papierowa - gotowy wydruk przygotowany do podpisu przez pracodawcę i pracownika w miękkiej oprawie.
Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE wersja elektroniczna
Wersja elektroniczna (.pdf)
Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE gotowa ksiazka
Wersja papierowa - gotowa książka

Zakupując niniejszą dokumentację ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby edycji dokumentu.

Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE
zawartość oceny ryzyka zawodowego

  [[wzor]] - wzory dokumentow bhp
 • Strona tytułowa.
 • Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE, sposób i miejsce wykonywania pracy).
 • Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - RISK SCORE.
 • Identyfikacja zagrożeń - pełen wykaz czynników z odpowiednim ich podziałem (fizyczne, pyły i pary, chemiczne, biologiczne, uciążliwe i niebezpieczne).
 • Szczegółowe karty zagrożeń dla Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE zawierające pełne szacowanie ryzyka metodą RISK SCORE
 • Wykaz działań korygujących zagrożenia oraz odpowiedzialności za to.
 • Wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.
 • Dokumentacja składa się z około 25 stron w fotmacie A4.

Opis zawodu - Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE

Montuje instalacje rurowe, armaturę i urządzenia wodne, kanalizacyjne oraz związane z wykorzystaniem gazu w obiektach budowlanych mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych za pomocą podstawowych narzędzi monterskich i przyrządów pomiarowych.

Obowiązki na stanowisku pracy Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE

 • Układanie harmonogramu prac montażowych sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na podstawie dokumentacji projektowej
 • Sporządzanie zapotrzebowania na materiały dla wykonania robót montażowych i naprawczych
 • Montowanie sieci wodociągowych
 • Montowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • Wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w istniejących sieciach wodociągowych
 • Wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w istniejących sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • Wykonywanie prób szczelności sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przygotowywanie ich do odbiorów technicznych
 • Wykonywanie prób szczelności sieci wodociągowej oraz przygotowywanie jej do odbiorów technicznych
 • Obsługiwanie maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie obiektów wodociągowych oraz kanalizacyjnych
 • Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami bhp, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii
 • Montaż instalacji gazowej zgodnie z dokumentacją techniczną i zaleceniami nadzoru technicznego
 • Montowanie przewodów zewnętrznej instalacji gazowej średnio- i niskoprężnej oraz wykonywanie przyłączy do budynków
 • Instalowanie odbiorników gazu do sieci gazowej za pomocą łączenia ich złączami gwintowanymi;
 • Wykonywanie prób szczelności zewnętrznych i wewnętrznych przewodów gazowych za pomocą pompy i manometrów
 • Dokonywanie prób drożności przewodów wentylacyjnych i dymowych za pomocą otwartego płomienia lub obciążonej linki kominiarskiej przed przekazaniem instalacji do eksploatacji
 • Napełnianie zmontowanej instalacji gazem i przeprowadzanie kontrolnych prób szczelności instalacji za pomocą wody mydlanej
 • Wykonywanie prac konserwatorskich instalacji gazowej w obiektach, polegających na sprawdzaniu działania zaworów odcinających, szczelności połączeń rurowych przewodów gazowych za pomocą wody mydlanej oraz drożności przewodów wentylacyjnych i dymowych w czasie eksploatacji
 • Wykonywanie gazowniczych prac konserwatorskich sieci gazowniczych

PODGLĄD - Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE
ryzyko zawodowe RISK SCORE

Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE ocena ryzyka RISK SCORE 1
Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE ocena ryzyka RISK SCORE 2
Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE ocena ryzyka RISK SCORE 3
Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE ocena ryzyka RISK SCORE 4
Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE ocena ryzyka RISK SCORE 5
Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE ocena ryzyka RISK SCORE 6
Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE ocena ryzyka RISK SCORE 7
Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE ocena ryzyka RISK SCORE 8
Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE ocena ryzyka RISK SCORE 9
UWAGA! - przedstawiony podgląd dokumentacji NIE JEST bezpośrednio cześcią dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego dla stanowiska Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE metodą RISK SCORE.
Przedstawiony podgląd dokumentacji ma charakter orientacyjny, którego celem jest unaocznienie jak skonstruowany jest plik który można zakupić,
a zakupiona dokumentacja będzie sie od niego znacząco różnić wartością merytoryczną.

Metoda RISK SCORE

Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE Niniejsza dokumentacja zawiera szczegółowe informacje i wytyczne dla metody RISK SCORE zgodnie z tym, jak została opracowana. Opis metody zawiera kolorowe tabelki wartościoiwania poszczególych parametrów dając nie tylko pełne liczbowe odzwierciedlenie tych parametrów, ale również wizualne. Dzięki temu masz pewność, że osoba przeprowadzająca kontrolę (i nie tylko) bez problemu odnajdzie się w treści dokumentacji. Metoda RISK SCORE jest jedną z najpopularniejszych w metod szacowania ryzyka zawodowego w naszym kraju dlatego z powodzeniem można bazować na tym opracowaniu. RISK SCORE jest bardzo lubianą metodą przez kontrolujące organy np. takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE - opis metody RISK SCORE

Metoda RISK SCORE jest prostą metodą, w której wykorzystuje się trzy parametry mierzenia ryzyka: skutki/straty (S), ekspozycja (E), i prawdopodobieństwo (P). Wartościowanie ryzyka następuję poprzez przemnożenie wartości punktacyjnych z każdego parametru. Ciekawostką tej metody jest mierzenie możliwych skutków na straty materialne/finansowe, które w praktyce nijak ma się do polskiej rzeczywistości. Wynika to z faktu przeliczania wszystkiego na finanse w kraju, w którym ta metoda powstała (Stany Zjednoczone).

Wzór szacowania ryzyka zawodowego metodą RISK SCORE:

R = S x E x P

gdzie:

R - wartość ryzyka

S - skutki, straty wynikające z wystąpienia zagrożenia  

E - ekspozycja na zagrożenie  

P - prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia

Dużym atutem tej metody jest zastosowanie parametru z ekspozycją danego zagrożenia oraz szeroki wachlarz wartości dla każdego z parametrów. Dzięki temu wynik jest bardzo dokładny przy dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego. Osobiście uważam tę metodę za najdokładniejszą i bardzo lubię pracować przy tworzeniu oceny ryzyka zawodowego tą metodą.

Wartościowanie skutków - RISK SCORE

Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE metodą RISK SCORE 1

Wartościowanie ekspozycji - RISK SCORE

Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE metodą RISK SCORE 2

Wartościowanie prawdopodobieństwa - RISK SCORE

Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE metodą RISK SCORE 3

Po zebraniu wszystkich parametrów dla danego zagrożenia dokonujemy obliczenia (mnożenia) według podanego wcześniej wzoru, a iloczyn (wynik) porównujemy z poniższą tabelą wartościowania ryzyka. Ostateczne określenie ryzyka grupujemy w pięciu wartościach przy czym dwa ostatnie wyniki (iloczyn powyżej 200 pkt.) dają ryzyko NIEDOPUSZCZALNE.

Wartościowanie ryzyka - RISK SCORE

Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE metodą RISK SCORE 4

Więcje na temat metody RISK SCORE znajdziesz we wpisie na naszym blogu.

Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE - Przykładowe zagrożenie

Nazwa zagrożenia: Porażenie prądem elektrycznym do 1kV

Źródło zagrożenia: Obsługa urządzeń pod napięciem

Możliwe skutki: Ból, Skurcze mięśniowe, Zatrzymanie oddechu, Zaburzenia krążenia, Zaburzenia wzroku, słuchu, równowagi itp., Czasowa utrata przytomności, Migotanie komór mięśnia sercowego, Oparzenia tkanek wewnętrznych, Zwęglenie tkanek, Śmierć

Skutki (S): 15 pkt - Bardzo duże, jedna ofiara śmiertelna - 300. tyś. - 10 mln zł

Ekspozycja (E): 6 pkt - Częsta (codzienna)

Prawdopodobieństwo (P): 0.2 pkt - Możliwe do pomyślenia, 0,001% (1 na 100 000)

Ryzyko (R): 15 x 6 x 0.2 = 18 pkt

Oznacza to, że na stanowisku Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE według metody RISK SCORE ryzyko jest poniżej 20 pkt i uznaje się je za AKCEPTOWALNE - Wskazana jest kontrola tego zagrożenia.

Opisane powyżej tabele wartościowania oraz opis metody znajdziesz w zakupionej Ocenie Ryzyka Zawodowego dla zawodu Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE metodą RISK SCORE.


Grzegorz Wrzeszcz - [[nazwa_full]]

Cześć!
Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i od 2014 roku zawodowo zajmuję się BHP. Od tego czasu udało mi się opracować blisko 1500 różnych dokumentacji oceny ryzyka zawodowego metodą RISK SCORE w tym również ryzyko zawodowe dla stanowiska Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE
, które możesz zakupić na tej stronie.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego produktu to pisz śmiało lub dzwoń! Z przyjemnością odpowiem na wszystkie twoje pytania i rozwieję (mam nadzieję) wszelkie wątpliwości.

+48 533 988 811 biuro@allebhp.pl


Parametry techniczne

Tytuł publikacji Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE
Producent, autor alleBHP
Stanowisko Monter wodno-kanalizacyjny (wod-kan), centralnego ogrzewania (CO), instalacji gazowych- Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE
Kod zawodu 990706 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)
Metoda opracowania RISK SCORE
Format Standard A4 - 21 x 29,7 cm
Liczba stron około 25 stron formatu A4
Dział, kategoria Ocena ryzyka zawodowego, Metoda RISK SCORE
Wersja elektroniczna Plik DOCX - umożliwia edycję dokumentacji w programie Microsoft Office
Dostępność wersji elektronicznej W ciągu 5 minut od dokonania zakupu
Wersja papierowa (książkowa)
 • laserowy druk na wysokiej jakości papierze 80g/m2
 • miękka oprawa
 • elastyczne bindowanie - z możliwością demontażu grzbietu
Dostępność wersji papierowej Dostępna od ręki, wysyłka w 24h
Zgodność Opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Oceny Ryzyka Zawodowego (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Dokumentacja w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena klientów - ponad 99% pozytywnych opinii

Marcin Korczyński

04-09-2022

wszystko szybko i sprawnie, nie ma żadnych zastrzeżeń

Podobne produkty

Zamów rozmowę ze sprzedawcą
×
Zamów rozmowę z ekspertem
Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy pon - pt
w godzinach 8:00-16:00.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym mozliwym czasie!
Twoje imię i nazwisko
Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Rozumiem i akceptuję!
Produkt dodany do koszyka
Dodano do koszyka: 1 szt.
×
Produkt dodano do koszyka
(brutto)
(netto)
 • Format znaku / rozmiar

 • Materiał / podłoże

 • Wykonanie / typ

wybierz opcję produktu netto brutto
-
+
×
Nieoczekiwany błąd! Powiadom nas o tym :-)
×
Produkt niedostępny
Przykro nam, ale produkt jest niedostępny ;-(