Logowanie

Podaj prawidłowy login oraz hasło!
Logowanie przebiegło pomyślnie!

Nie masz jeszcze konta?

Lekarz weterynarii - specjalista chorób psów i kotów - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA

Lekarz weterynarii - specjalista chorób psów i kotów - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA
Lekarz weterynarii - specjalista chorób psów i kotów - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Lekarz weterynarii - specjalista chorób psów i kotów - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Lekarz weterynarii - specjalista chorób psów i kotów - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Lekarz weterynarii - specjalista chorób psów i kotów - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Lekarz weterynarii - specjalista chorób psów i kotów - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Lekarz weterynarii - specjalista chorób psów i kotów - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Lekarz weterynarii - specjalista chorób psów i kotów - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA
ORZ-225206-PHA
Towar na magazynie
Wysyłka w 24 godziny
5/5
(21 głosów)
48.90
brutto/szt.
Cena zawiera podatek VAT 5%
wybierz opcję produktu cena
48.90
74.50
-
+
bezpieczeństwo
Metody płatności
Metody płatności
Metody płatności

Lekarz weterynarii

Lekarz weterynarii - specjalista chorób psów i kotów - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Lekarz weterynarii - specjalista chorób psów i kotów - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA jest to gotowa wzorcowa dokumentacja dla tego stanowiska. Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku Lekarz weterynarii zobowiązany jest do opracowania Oceny Ryzyka Zawodowego i przedstawienia tej dokumentacji swojemu pracownikowi.

Niniejszy produkt jest kompletną dokumentacją dla Lekarz weterynarii, które to stanowisko jest zawarte w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodnie z najnowszym rozporządzeniem i obowiązuje od 1 Stycznia 2015 r. Stanowisko to posiada odpowiedni kod zawodu 225206 sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145).

Dokumentacja ryzyka zawodowego dla lekarza weterynariiego zawiera wszystkie najważniejsze i niezbędne elementy.

Lekarz weterynarii – Ocena ryzyka zawodowego COVID-19

Ocena Ryzyka Zawodowego COVID-19| Ryzyko Zawodowe SARS-COV-2 Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nasza dokumentacja została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Kupując niniejszą dokumentację możesz mieć pewność, że bez problemu przejdzie ona kontrolę, a treść w będąca przedmiotem tego produktu jest jak najbardziej aktualna w odniesieniu do aktualnych przepisów pracy.

Dostępne wersje oceny ryzyka dla Lekarz weterynarii:

 • Elektroniczna (.doc/.docx/.odt/.pdf) - daje możliwość dokonywania zmian w dokumentacji w razie zajścia takiej potrzeby.
 • Papierowa - gotowy wydruk przygotowany do podpisu przez pracodawcę i pracownika w miękkiej oprawie.
Lekarz weterynarii - specjalista chorób psów i kotów - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA wersja elektroniczna
Wersja elektroniczna (.pdf)
Lekarz weterynarii - specjalista chorób psów i kotów - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA gotowa ksiazka
Wersja papierowa - gotowa książka

Zakupując niniejszą dokumentację ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby edycji dokumentu.

Lekarz weterynarii
zawartość oceny ryzyka zawodowego

  [[wzor]] - wzory dokumentow bhp
 • Strona tytułowa.
 • Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Lekarz weterynarii, sposób i miejsce wykonywania pracy).
 • Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - PHA.
 • Identyfikacja zagrożeń - pełen wykaz czynników z odpowiednim ich podziałem (fizyczne, pyły i pary, chemiczne, biologiczne, uciążliwe i niebezpieczne).
 • Szczegółowe karty zagrożeń dla Lekarz weterynarii zawierające pełne szacowanie ryzyka metodą PHA
 • Wykaz działań korygujących zagrożenia oraz odpowiedzialności za to.
 • Wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.
 • Dokumentacja składa się z około 25 stron w fotmacie A4.

Opis zawodu - Lekarz weterynarii

Rozpoznaje, leczy i zapobiega chorobom psów i kotów; prowadzi kontrolę ich stanu zdrowotnego i higienicznego.

Obowiązki na stanowisku pracy Lekarz weterynarii

 • Badanie psów i kotów oraz przeprowadzanie wywiadu z ich właścicielami w celu ustalenia rozpoznania lub kontroli i oceny stanu zdrowia zwierząt;
 • Doradzanie w zakresie hodowli zwierząt rasowych i wystawowych, ich prawidłowego żywienia i dietetyki;
 • Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, w tym: zeskrobiny skóry, wymazów z błon śluzowych i ran, nasienia, krwi, kału, płynu mózgowo-rdzeniowego, płynu opłucnego, płynu otrzewnowego, moczu, bioptatów tkanek;
 • Wykonywanie lub zlecanie badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych: ekg, rtg, usg, endoskopii; interpretacja i ocena wyników badań;
 • Rozpoznawanie i leczenie schorzeń układów trawiennego, moczowego, dróg oddechowych, krążenia, chorób skóry i jej wytworów, chorób onkologicznych, chorób neurologicznych i zaburzeń osobowości, chorób metabolicznych, endokrynogennych i niedoborowych;
 • Rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych, wdrażanie programów immunoprofilaktycznych (szczepień) psów i kotów;
 • Wykonywanie interwencji stomatologicznych i okulistycznych;
 • Wykonywanie zabiegów terapeutycznych: chemioterapii, aerozoloterapii, oddychania wspomaganego, dializy otrzewnowej;
 • Nadzór nad przebiegiem cyklu rujowego, ciąży i porodu u suk i kotek, leczenie zaburzeń rozrodu, udzielanie pomocy porodowej i leczenie schorzeń okresu poporodowego;
 • Pobieranie i ocena nasienia psów i kotów; przeprowadzanie zabiegu unasienniania;
 • Przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych w położnictwie i ginekologii;
 • Przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych powypadkowych (w obrębie klatki piersiowej, jamy brzusznej, złamań kończyn i zwichnięcia stawów);
 • Wykonywanie znieczuleń ogólnych i miejscowych;
 • Udzielanie pomocy doraźnej psom i kotom w stanach nagłych i prowadzenie intensywnej terapii w stanach zagrażających życiu i zdrowiu psów i kotów;
 • Wykonywanie sekcji padłych psów i kotów, interpretacja zmian;
 • Wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych;
 • Prowadzenie dokumentacji ze swej działalności;
 • Wystawianie recept na leki i artykuły sanitarne.

PODGLĄD - Lekarz weterynarii
ryzyko zawodowe PHA

Lekarz weterynarii ocena ryzyka PHA 1
Lekarz weterynarii ocena ryzyka PHA 2
Lekarz weterynarii ocena ryzyka PHA 3
Lekarz weterynarii ocena ryzyka PHA 4
Lekarz weterynarii ocena ryzyka PHA 5
Lekarz weterynarii ocena ryzyka PHA 6
UWAGA! - przedstawiony podgląd dokumentacji NIE JEST bezpośrednio cześcią dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego dla stanowiska Lekarz weterynarii metodą PHA.
Przedstawiony podgląd dokumentacji ma charakter orientacyjny, którego celem jest unaocznienie jak skonstruowany jest plik który można zakupić,
a zakupiona dokumentacja będzie sie od niego znacząco różnić wartością merytoryczną.

Metoda PHA

Lekarz weterynarii - specjalista chorób psów i kotów - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Niniejsza dokumentacja zawiera szczegółowe informacje i wytyczne dla metody PHA zgodnie z tym, jak została opracowana. Opis metody zawiera kolorowe tabelki wartościoiwania poszczególych parametrów dając nie tylko pełne liczbowe odzwierciedlenie tych parametrów, ale również wizualne. Dzięki temu masz pewność, że osoba przeprowadzająca kontrolę (i nie tylko) bez problemu odnajdzie się w treści dokumentacji. Metoda PHA jest jedną z najpopularniejszych w metod szacowania ryzyka zawodowego w naszym kraju dlatego z powodzeniem można bazować na tym opracowaniu. PHA jest bardzo lubianą metodą przez kontrolujące organy np. takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Lekarz weterynarii - opis metody PHA

Metoda PHA (Preliminary Hazard Analysis) z ang. oznacza wstępną analize zagrożeń. Metoda matematyczna i intuicyjna, która pozwoli szybko oszacować ryzyko zawodowe. Metoda PHA jest prostą metodą, w której wykorzystuje się dwa parametry mierzenia ryzyka: stopień szkód (S) i prawdopodobieństwo (P). Wartościowanie ryzyka następuję poprzez przemnożenie wartości punktacyjnych z każdego parametru. Każdy z parametrów określony jest wartościami liczbowymi od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższy stopień szkód lub prawdopodobieństwa, a 5 najwyższy.

Wzór szacowania ryzyka zawodowego metodą PHA:

W = S x P

gdzie:

W - wartość ryzyka

S - stopień szkód

P - prawdopodobieństwo wystąpienia szkód

Atutem tej metody jest szeroki wachlarz wartości dla wyżej wymienionych parametrów przez co skalowanie zagrożenia jest jeszcze dokładniejsze. Z tą metodą pracuje się bardzo podobnie jak z metodą PN-N-18002, ale w tym przypadku precyzyjniej możemy ocenić ryzyko.

Wartościowanie szkód - PHA

Lekarz weterynarii metodą PHA 1

Wartościowanie prawdopodobieństwa - PHA

Lekarz weterynarii metodą PHA 2

Po zebraniu wszystkich parametrów dla danego zagrożenia dokonujemy obliczenia (mnożenia) według podanego wcześniej wzoru, a iloczyn (wynik) porównujemy z poniższą tabelą wartościowania ryzyka. 

Wartościowanie ryzyka - PHA

Lekarz weterynarii metodą PHA 3

Po przewartościowaniu ryzyka i porównaniu z matrycą już wiadomo, czy dane zagrożenie jest dopuszczalne czy nie. Dla ułatwienia tego zadania warto zapoznać się z ostatnią tabelką, która powie nam jakie wartości ryzyka okreslają dopuszczalność zagrożenia, a także jakie działania należy podjąć na danym etapie zagrożenia.

Lekarz weterynarii metodą PHA 4

Jak już pewnie zauważyłeś, wskazana metoda jest na prawdę prosta w użyciu i bardzo zbliżona do PN-N-18002.

Więcje na temat metody PHA znajdziesz we wpisie na naszym blogu.

Lekarz weterynarii - Przykładowe zagrożenie

Nazwa zagrożenia: Porażenie prądem elektrycznym do 1kV

Źródło zagrożenia: Obsługa urządzeń pod napięciem

Możliwe skutki: Ból, Skurcze mięśniowe, Zatrzymanie oddechu, Zaburzenia krążenia, Zaburzenia wzroku, słuchu, równowagi itp., Czasowa utrata przytomności, Migotanie komór mięśnia sercowego, Oparzenia tkanek wewnętrznych, Zwęglenie tkanek, Śmierć

Wielkość szkody (S): 4 pkt - Pojedyncze wypadki śmiertelne, ciężkie szkody

Prawdopodobieństwo (P): 2 pkt - Mało prawdopodobne, zdarzające się raz na 10 lat

Wartość ryzyka (W): 4 x 2 = 8 pkt

Oznacza to, że na stanowisku Lekarz weterynarii według metody PHA ryzyko mieści sie w przedziale 4-9 pkt i uznaje się je za DOPUSZCZALNE po jego ocenie - Zaleca się stałą kontrolę ryzyka i/lub podjęcie działań niezbędnych do dalszego zmniejszenia ryzyka zawodowego.

Opisane powyżej tabele wartościowania oraz opis metody znajdziesz w zakupionej Ocenie Ryzyka Zawodowego dla zawodu Lekarz weterynarii metodą PHA.


Grzegorz Wrzeszcz - [[nazwa_full]]

Cześć!
Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i od 2014 roku zawodowo zajmuję się BHP. Od tego czasu udało mi się opracować blisko 1500 różnych dokumentacji oceny ryzyka zawodowego metodą PHA w tym również ryzyko zawodowe dla stanowiska Lekarz weterynarii
, które możesz zakupić na tej stronie.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego produktu to pisz śmiało lub dzwoń! Z przyjemnością odpowiem na wszystkie twoje pytania i rozwieję (mam nadzieję) wszelkie wątpliwości.

+48 533 988 811 biuro@allebhp.pl


Parametry techniczne

Tytuł publikacji Lekarz weterynarii - specjalista chorób psów i kotów - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA
Producent, autor alleBHP
Stanowisko Lekarz weterynarii
Kod zawodu 225206 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)
Metoda opracowania PHA - Preliminary Hazard Analysis
Format Standard A4 - 21 x 29,7 cm
Liczba stron około 25 stron formatu A4
Dział, kategoria Ocena ryzyka zawodowego, Metoda PHA
Wersja elektroniczna Plik DOCX - umożliwia edycję dokumentacji w programie Microsoft Office
Dostępność wersji elektronicznej W ciągu 5 minut od dokonania zakupu
Wersja papierowa (książkowa)
 • laserowy druk na wysokiej jakości papierze 80g/m2
 • miękka oprawa
 • elastyczne bindowanie - z możliwością demontażu grzbietu
Dostępność wersji planszowej Dostępna od ręki, wysyłka w 24h
Zgodność Opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Oceny Ryzyka Zawodowego (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Dokumentacja w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena klientów - ponad 99% pozytywnych opinii

Recenzje produktu
Brak dodanch recenzji do produktu!

Dodaj opinię do produktu

Podobne produkty

41
Klientów złożyło zamówienie w naszym sklepie
W ciągu ostatnich 24 godzin
facebook sklep alleBHP.pl
Zamów rozmowę
×
Zamów rozmowę z ekspertem
Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy pon - pt
w godzinach 8:30-15:30.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym mozliwym czasie!
Twoje imię i nazwisko
Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Lubię ciastka!
×
Darmowa instrukcja BHP
Instrukcja BHP przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym
INSTRUKCJA BHP ZA DARMO!
Podaj prawidłowy adres e-mail!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Na podany adres e-mail wysłaliśmy Ci darmową instrukcję BHP!

Zostaw nam swój adres e-mail
i pobierz darmową instrukcję w wersji elektronicznej!

Dodaj do koszyka
Dodano do koszyka: 1 szt.
×
Dodaj do koszyka
-
+
wybierz opcję produktu cena
×
Nieoczekiwany błąd! Powiadom nas o tym :-)
×
Dodaj do koszyka
Przykro nam, ale produkt jest niedostępny ;-(