Logowanie

Podaj prawidłowy login oraz hasło!
Logowanie przebiegło pomyślnie!

Nie masz jeszcze konta?

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA
5/5
(21 głosów)
ORZ-121902-PHA
Towar na magazynie
Wysyłka w 24 godziny
Darmowa dostawa
od 150 zł

(kurier InPost od 13.99 zł)
57.13
(netto)
59.99
(brutto)
Stawka VAT: 5%
wybierz opcję produktu netto brutto
57.13 59.99
76.18 79.99
-
+
bezpieczeństwo
Metody płatności 1
Metody płatności 2
Metody płatności 3

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA jest to gotowa wzorcowa dokumentacja dla tego stanowiska. Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu zobowiązany jest do opracowania Oceny Ryzyka Zawodowego i przedstawienia tej dokumentacji swojemu pracownikowi.

Niniejszy produkt jest kompletną dokumentacją dla Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu, które to stanowisko jest zawarte w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodnie z najnowszym rozporządzeniem i obowiązuje od 1 Stycznia 2015 r. Stanowisko to posiada odpowiedni kod zawodu 121902 sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145).

Dokumentacja ryzyka zawodowego dla kierownika przedsiębiorstwa świadczącego usługiego z zakresu obsługiego biznesu zawiera wszystkie najważniejsze i niezbędne elementy.

Ocena ryzyka zawodowego

Zamawiając od nas dokumenrację oceny ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej otrzymasz do pobrania dwa pliki:
 • Wersja graficzna - rozszerzony widok dokumentacji ryzyka zawodowego z ikonografią i rozbiciem każdego zagrożenia na osobnej stronie
 • Wersja klasyczna - podstawowy widok dokumentacji ryzyka zawodowego w formie tabelki zbiorczej ze wszystkimi zagrożeniami - wersja ta składa się z około połowy objętości wersji graficznej
To Ty decydujesz, którą wersję zastosujesz w swojej firmie.

W przypadku zamówienia wersji papierowej, drukujemy i wysyłamy wersję klasyczną.

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu – Ocena ryzyka zawodowego COVID-19

Ocena Ryzyka Zawodowego COVID-19| Ryzyko Zawodowe SARS-COV-2 Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nasza dokumentacja została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Kupując niniejszą dokumentację możesz mieć pewność, że bez problemu przejdzie ona kontrolę, a treść w będąca przedmiotem tego produktu jest jak najbardziej aktualna w odniesieniu do aktualnych przepisów pracy.

Dostępne wersje oceny ryzyka dla Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu:

 • Elektroniczna (.doc/.docx/.odt/.pdf) - daje możliwość dokonywania zmian w dokumentacji w razie zajścia takiej potrzeby.
 • Papierowa - gotowy wydruk przygotowany do podpisu przez pracodawcę i pracownika w miękkiej oprawie.
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA wersja elektroniczna
Wersja elektroniczna (.pdf)
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA gotowa ksiazka
Wersja papierowa - gotowa książka

Zakupując niniejszą dokumentację ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby edycji dokumentu.

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu
zawartość oceny ryzyka zawodowego

  [[wzor]] - wzory dokumentow bhp
 • Strona tytułowa.
 • Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu, sposób i miejsce wykonywania pracy).
 • Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - PHA.
 • Identyfikacja zagrożeń - pełen wykaz czynników z odpowiednim ich podziałem (fizyczne, pyły i pary, chemiczne, biologiczne, uciążliwe i niebezpieczne).
 • Szczegółowe karty zagrożeń dla Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu zawierające pełne szacowanie ryzyka metodą PHA
 • Wykaz działań korygujących zagrożenia oraz odpowiedzialności za to.
 • Wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.
 • Dokumentacja składa się z około 25 stron w fotmacie A4.

Opis zawodu - Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu

Zarządza i koordynuje pracę przedsiębiorstwa specjalizującego się w świadczeniu usług z zakresu obsługi biznesu; kreuje, wdraża i kontroluje realizacje planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię przedsiębiorstwa; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie nowych klientów.

Obowiązki na stanowisku pracy Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu

 • Tworzenie i nadzór nad realizacją krótko-, średnio- i długoterminowych planów strategicznych działania
 • Sprawowanie nadzoru nad pracą podległego personelu, w szczególności nad konsultantami, doradcami klienta, prawnikami itp., w zależności od profilu świadczonych przez firmę usług
 • Tworzenie i nadzór nad realizacją biznesplanów dotyczących projektów prowadzonych dla poszczególnych klientów jak i dla całej firmy
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej usług oraz bieżące raportowanie postępów w realizacji projektów na potrzeby klientów
 • Prowadzenie bieżącego monitoringu postępów realizacji usługi zgodnie z założonymi celami i wskaźnikami finansowymi oraz harmonogramem
 • Sprawowanie nadzoru nad tworzeniem planów rozwoju biznesu i przekładaniem ich na działania operacyjne
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją kluczowych działań przedsiębiorstwa
 • Pozyskiwanie kluczowych klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami
 • Kontrolowanie wyników finansowych firmy
 • Wyznaczanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami i zarządzania kosztami przedsiębiorstwa mającymi na celu zapewnienie możliwie wysokiego wyniku finansowego
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa w kontaktach zewnętrznych
 • Prowadzenie rekrutacji pracowników do firmy zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju firmy oraz wymaganiami kompetencyjnymi
 • Motywowanie pracowników i kontrolowanie efektów ich pracy
 • Dbanie o rozwój pracowników zgodny ze strategią rozwoju firmy
 • Zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • Uczestniczenie w opracowaniu ofert z zakresu obsługi biznesu dla klientów
 • Branie udziału w szkoleniach i imprezach branżowych
 • Budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy

PODGLĄD - Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu
ryzyko zawodowe PHA

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu ocena ryzyka PHA 1
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu ocena ryzyka PHA 2
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu ocena ryzyka PHA 3
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu ocena ryzyka PHA 4
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu ocena ryzyka PHA 5
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu ocena ryzyka PHA 6
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu ocena ryzyka PHA 7
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu ocena ryzyka PHA 8
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu ocena ryzyka PHA 9
UWAGA! - przedstawiony podgląd dokumentacji NIE JEST bezpośrednio cześcią dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego dla stanowiska Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu metodą PHA.
Przedstawiony podgląd dokumentacji ma charakter orientacyjny, którego celem jest unaocznienie jak skonstruowany jest plik który można zakupić,
a zakupiona dokumentacja będzie sie od niego znacząco różnić wartością merytoryczną.

Metoda PHA

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA Niniejsza dokumentacja zawiera szczegółowe informacje i wytyczne dla metody PHA zgodnie z tym, jak została opracowana. Opis metody zawiera kolorowe tabelki wartościoiwania poszczególych parametrów dając nie tylko pełne liczbowe odzwierciedlenie tych parametrów, ale również wizualne. Dzięki temu masz pewność, że osoba przeprowadzająca kontrolę (i nie tylko) bez problemu odnajdzie się w treści dokumentacji. Metoda PHA jest jedną z najpopularniejszych w metod szacowania ryzyka zawodowego w naszym kraju dlatego z powodzeniem można bazować na tym opracowaniu. PHA jest bardzo lubianą metodą przez kontrolujące organy np. takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu - opis metody PHA

Metoda PHA (Preliminary Hazard Analysis) z ang. oznacza wstępną analize zagrożeń. Metoda matematyczna i intuicyjna, która pozwoli szybko oszacować ryzyko zawodowe. Metoda PHA jest prostą metodą, w której wykorzystuje się dwa parametry mierzenia ryzyka: stopień szkód (S) i prawdopodobieństwo (P). Wartościowanie ryzyka następuję poprzez przemnożenie wartości punktacyjnych z każdego parametru. Każdy z parametrów określony jest wartościami liczbowymi od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższy stopień szkód lub prawdopodobieństwa, a 5 najwyższy.

Wzór szacowania ryzyka zawodowego metodą PHA:

W = S x P

gdzie:

W - wartość ryzyka

S - stopień szkód

P - prawdopodobieństwo wystąpienia szkód

Atutem tej metody jest szeroki wachlarz wartości dla wyżej wymienionych parametrów przez co skalowanie zagrożenia jest jeszcze dokładniejsze. Z tą metodą pracuje się bardzo podobnie jak z metodą PN-N-18002, ale w tym przypadku precyzyjniej możemy ocenić ryzyko.

Wartościowanie szkód - PHA

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu metodą PHA 1

Wartościowanie prawdopodobieństwa - PHA

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu metodą PHA 2

Po zebraniu wszystkich parametrów dla danego zagrożenia dokonujemy obliczenia (mnożenia) według podanego wcześniej wzoru, a iloczyn (wynik) porównujemy z poniższą tabelą wartościowania ryzyka. 

Wartościowanie ryzyka - PHA

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu metodą PHA 3

Po przewartościowaniu ryzyka i porównaniu z matrycą już wiadomo, czy dane zagrożenie jest dopuszczalne czy nie. Dla ułatwienia tego zadania warto zapoznać się z ostatnią tabelką, która powie nam jakie wartości ryzyka okreslają dopuszczalność zagrożenia, a także jakie działania należy podjąć na danym etapie zagrożenia.

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu metodą PHA 4

Jak już pewnie zauważyłeś, wskazana metoda jest na prawdę prosta w użyciu i bardzo zbliżona do PN-N-18002.

Więcje na temat metody PHA znajdziesz we wpisie na naszym blogu.

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu - Przykładowe zagrożenie

Nazwa zagrożenia: Porażenie prądem elektrycznym do 1kV

Źródło zagrożenia: Obsługa urządzeń pod napięciem

Możliwe skutki: Ból, Skurcze mięśniowe, Zatrzymanie oddechu, Zaburzenia krążenia, Zaburzenia wzroku, słuchu, równowagi itp., Czasowa utrata przytomności, Migotanie komór mięśnia sercowego, Oparzenia tkanek wewnętrznych, Zwęglenie tkanek, Śmierć

Wielkość szkody (S): 4 pkt - Pojedyncze wypadki śmiertelne, ciężkie szkody

Prawdopodobieństwo (P): 2 pkt - Mało prawdopodobne, zdarzające się raz na 10 lat

Wartość ryzyka (W): 4 x 2 = 8 pkt

Oznacza to, że na stanowisku Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu według metody PHA ryzyko mieści sie w przedziale 4-9 pkt i uznaje się je za DOPUSZCZALNE po jego ocenie - Zaleca się stałą kontrolę ryzyka i/lub podjęcie działań niezbędnych do dalszego zmniejszenia ryzyka zawodowego.

Opisane powyżej tabele wartościowania oraz opis metody znajdziesz w zakupionej Ocenie Ryzyka Zawodowego dla zawodu Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu metodą PHA.


Grzegorz Wrzeszcz - [[nazwa_full]]

Cześć!
Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i od 2014 roku zawodowo zajmuję się BHP. Od tego czasu udało mi się opracować blisko 1500 różnych dokumentacji oceny ryzyka zawodowego metodą PHA w tym również ryzyko zawodowe dla stanowiska Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu
, które możesz zakupić na tej stronie.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego produktu to pisz śmiało lub dzwoń! Z przyjemnością odpowiem na wszystkie twoje pytania i rozwieję (mam nadzieję) wszelkie wątpliwości.

+48 533 988 811 biuro@allebhp.pl


Parametry techniczne

Tytuł publikacji Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą PHA
Producent, autor alleBHP
Stanowisko Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu
Kod zawodu 121902 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)
Metoda opracowania PHA - Preliminary Hazard Analysis
Format Standard A4 - 21 x 29,7 cm
Liczba stron około 25 stron formatu A4
Dział, kategoria Ocena ryzyka zawodowego, Metoda PHA
Wersja elektroniczna Plik DOCX - umożliwia edycję dokumentacji w programie Microsoft Office
Dostępność wersji elektronicznej W ciągu 5 minut od dokonania zakupu
Wersja papierowa (książkowa)
 • laserowy druk na wysokiej jakości papierze 80g/m2
 • miękka oprawa
 • elastyczne bindowanie - z możliwością demontażu grzbietu
Dostępność wersji papierowej Dostępna od ręki, wysyłka w 24h
Zgodność Opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Oceny Ryzyka Zawodowego (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Dokumentacja w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena klientów - ponad 99% pozytywnych opinii

Podobne produkty

Zamów rozmowę ze sprzedawcą
×
Zamów rozmowę z ekspertem
Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy pon - pt
w godzinach 8:00-16:00.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym mozliwym czasie!
Twoje imię i nazwisko
Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Rozumiem i akceptuję!
Produkt dodany do koszyka
Dodano do koszyka: 1 szt.
×
Produkt dodano do koszyka
(brutto)
(netto)
 • Format znaku / rozmiar

 • Materiał / podłoże

 • Wykonanie / typ

wybierz opcję produktu netto brutto
-
+
×
Nieoczekiwany błąd! Powiadom nas o tym :-)
×
Produkt niedostępny
Przykro nam, ale produkt jest niedostępny ;-(