Logowanie

Podaj prawidłowy login oraz hasło!
Logowanie przebiegło pomyślnie!

Nie masz jeszcze konta?

Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE

Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE
Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE
ORZ-132104-RISK
Towar na magazynie
Wysyłka w 24 godziny
5/5
(29 głosów)
56.50
brutto/szt.
Cena zawiera podatek VAT 5%
wybierz opcję produktu cena
56.50
79.90
-
+
bezpieczeństwo
Metody płatności
Metody płatności
Metody płatności

Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym

Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE jest to gotowa wzorcowa dokumentacja dla tego stanowiska. Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym zobowiązany jest do opracowania Oceny Ryzyka Zawodowego i przedstawienia tej dokumentacji swojemu pracownikowi.

Niniejszy produkt jest kompletną dokumentacją dla Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym, które to stanowisko jest zawarte w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodnie z najnowszym rozporządzeniem i obowiązuje od 1 Stycznia 2015 r. Stanowisko to posiada odpowiedni kod zawodu 132104 sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145).

Dokumentacja ryzyka zawodowego dla kierownika małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym zawiera wszystkie najważniejsze i niezbędne elementy.

Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym – Ocena ryzyka zawodowego COVID-19

Ocena Ryzyka Zawodowego COVID-19| Ryzyko Zawodowe SARS-COV-2 Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nasza dokumentacja została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Kupując niniejszą dokumentację możesz mieć pewność, że bez problemu przejdzie ona kontrolę, a treść w będąca przedmiotem tego produktu jest jak najbardziej aktualna w odniesieniu do aktualnych przepisów pracy.

Dostępne wersje oceny ryzyka dla Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym:

 • Elektroniczna (.doc/.docx/.odt/.pdf) - daje możliwość dokonywania zmian w dokumentacji w razie zajścia takiej potrzeby.
 • Papierowa - gotowy wydruk przygotowany do podpisu przez pracodawcę i pracownika w miękkiej oprawie.
Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE wersja elektroniczna
Wersja elektroniczna (.pdf)
Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE gotowa ksiazka
Wersja papierowa - gotowa książka

Zakupując niniejszą dokumentację ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby edycji dokumentu.

Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym
zawartość oceny ryzyka zawodowego

  [[wzor]] - wzory dokumentow bhp
 • Strona tytułowa.
 • Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym, sposób i miejsce wykonywania pracy).
 • Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - RISK SCORE.
 • Identyfikacja zagrożeń - pełen wykaz czynników z odpowiednim ich podziałem (fizyczne, pyły i pary, chemiczne, biologiczne, uciążliwe i niebezpieczne).
 • Szczegółowe karty zagrożeń dla Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym zawierające pełne szacowanie ryzyka metodą RISK SCORE
 • Wykaz działań korygujących zagrożenia oraz odpowiedzialności za to.
 • Wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.
 • Dokumentacja składa się z około 25 stron w fotmacie A4.

Opis zawodu - Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym

W imieniu własnym lub w imieniu właściciela planuje, kieruje i koordynuje działalność przedsiębiorstwa produkcyjnego zatrudniającego od 10 do 49 pracujących, które zajmuje się wytwarzaniem różnego rodzaju wyrobów, półproduktów i surowców.

Obowiązki na stanowisku pracy Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym

 • Określanie, realizowanie i monitorowanie strategii, polityki i planów dotyczących produkcji, w tym planowanie działalności produkcyjnej pod kątem jakości i wielkości, kosztu i dostępnego czasu produkcji oraz wymogów dotyczących niezbędnych zasobów kadrowych
 • Określanie i nadzorowanie realizacji strategii handlowej i marketingowej
 • Określanie możliwości biznesowych i ustalanie produktów, które mają być produkowane
 • Wdrażanie wymogów regulacyjnych i statutowych mających wpływ na procesy wytwarzania i środowisko naturalne
 • Nadzorowanie działania zakładu produkcyjnego i przestrzegania procedur jakości, w tym: kontrolowanie procesu produkcyjnego, pełnienie nadzoru nad działaniami zakładu, rozwiązywanie problemów natury technicznej, organizacyjnej i personalnej oraz optymalizowanie zapasów materiałów, produkcji w toku i produktu finalnego
 • Analizowanie i optymalizowanie procesów pod kątem zwiększania wydajności produkcji
 • Koordynowanie pracy na poszczególnych etapach produkcji oraz zatwierdzanie stosowanych technologii i systemów produkcyjnych
 • Planowanie i zlecenie konserwacji, napraw i modernizacji maszyn i urządzeń;
 • Zakup i nadzorowanie instalowania nowych maszyn i urządzeń
 • Przygotowywanie ewidencji produkcji i sprawozdań z produkcji
 • Sprawowanie nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem produkcji i pozostałej działalności przedsiębiorstwa
 • Ustalanie budżetu przedsiębiorstwa i zarządzanie nim, w tym kontrolowanie bieżących kosztów produkcji i podejmowanie właściwych działań w kierunku ich racjonalnej minimalizacji
 • Sporządzanie wyceny produkcji towarów
 • Zwiększenie efektywności poprzez wprowadzanie zintegrowanych systemów zarządzania
 • Negocjowanie i zawieranie umów z klientami i dostawcami
 • Prowadzenie lub zlecanie procesów rekrutacji, szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników
 • Zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. I ochrony środowiska

PODGLĄD - Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym
ryzyko zawodowe RISK SCORE

Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym ocena ryzyka RISK SCORE 1
Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym ocena ryzyka RISK SCORE 2
Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym ocena ryzyka RISK SCORE 3
Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym ocena ryzyka RISK SCORE 4
Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym ocena ryzyka RISK SCORE 5
Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym ocena ryzyka RISK SCORE 6
UWAGA! - przedstawiony podgląd dokumentacji NIE JEST bezpośrednio cześcią dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego dla stanowiska Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym metodą RISK SCORE.
Przedstawiony podgląd dokumentacji ma charakter orientacyjny, którego celem jest unaocznienie jak skonstruowany jest plik który można zakupić,
a zakupiona dokumentacja będzie sie od niego znacząco różnić wartością merytoryczną.

Metoda RISK SCORE

Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE Niniejsza dokumentacja zawiera szczegółowe informacje i wytyczne dla metody RISK SCORE zgodnie z tym, jak została opracowana. Opis metody zawiera kolorowe tabelki wartościoiwania poszczególych parametrów dając nie tylko pełne liczbowe odzwierciedlenie tych parametrów, ale również wizualne. Dzięki temu masz pewność, że osoba przeprowadzająca kontrolę (i nie tylko) bez problemu odnajdzie się w treści dokumentacji. Metoda RISK SCORE jest jedną z najpopularniejszych w metod szacowania ryzyka zawodowego w naszym kraju dlatego z powodzeniem można bazować na tym opracowaniu. RISK SCORE jest bardzo lubianą metodą przez kontrolujące organy np. takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym - opis metody RISK SCORE

Metoda RISK SCORE jest prostą metodą, w której wykorzystuje się trzy parametry mierzenia ryzyka: skutki/straty (S), ekspozycja (E), i prawdopodobieństwo (P). Wartościowanie ryzyka następuję poprzez przemnożenie wartości punktacyjnych z każdego parametru. Ciekawostką tej metody jest mierzenie możliwych skutków na straty materialne/finansowe, które w praktyce nijak ma się do polskiej rzeczywistości. Wynika to z faktu przeliczania wszystkiego na finanse w kraju, w którym ta metoda powstała (Stany Zjednoczone).

Wzór szacowania ryzyka zawodowego metodą RISK SCORE:

R = S x E x P

gdzie:

R - wartość ryzyka

S - skutki, straty wynikające z wystąpienia zagrożenia  

E - ekspozycja na zagrożenie  

P - prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia

Dużym atutem tej metody jest zastosowanie parametru z ekspozycją danego zagrożenia oraz szeroki wachlarz wartości dla każdego z parametrów. Dzięki temu wynik jest bardzo dokładny przy dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego. Osobiście uważam tę metodę za najdokładniejszą i bardzo lubię pracować przy tworzeniu oceny ryzyka zawodowego tą metodą.

Wartościowanie skutków - RISK SCORE

Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym metodą RISK SCORE 1

Wartościowanie ekspozycji - RISK SCORE

Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym metodą RISK SCORE 2

Wartościowanie prawdopodobieństwa - RISK SCORE

Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym metodą RISK SCORE 3

Po zebraniu wszystkich parametrów dla danego zagrożenia dokonujemy obliczenia (mnożenia) według podanego wcześniej wzoru, a iloczyn (wynik) porównujemy z poniższą tabelą wartościowania ryzyka. Ostateczne określenie ryzyka grupujemy w pięciu wartościach przy czym dwa ostatnie wyniki (iloczyn powyżej 200 pkt.) dają ryzyko NIEDOPUSZCZALNE.

Wartościowanie ryzyka - RISK SCORE

Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym metodą RISK SCORE 4

Więcje na temat metody RISK SCORE znajdziesz we wpisie na naszym blogu.

Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym - Przykładowe zagrożenie

Nazwa zagrożenia: Porażenie prądem elektrycznym do 1kV

Źródło zagrożenia: Obsługa urządzeń pod napięciem

Możliwe skutki: Ból, Skurcze mięśniowe, Zatrzymanie oddechu, Zaburzenia krążenia, Zaburzenia wzroku, słuchu, równowagi itp., Czasowa utrata przytomności, Migotanie komór mięśnia sercowego, Oparzenia tkanek wewnętrznych, Zwęglenie tkanek, Śmierć

Skutki (S): 15 pkt - Bardzo duże, jedna ofiara śmiertelna - 300. tyś. - 10 mln zł

Ekspozycja (E): 6 pkt - Częsta (codzienna)

Prawdopodobieństwo (P): 0.2 pkt - Możliwe do pomyślenia, 0,001% (1 na 100 000)

Ryzyko (R): 15 x 6 x 0.2 = 18 pkt

Oznacza to, że na stanowisku Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym według metody RISK SCORE ryzyko jest poniżej 20 pkt i uznaje się je za AKCEPTOWALNE - Wskazana jest kontrola tego zagrożenia.

Opisane powyżej tabele wartościowania oraz opis metody znajdziesz w zakupionej Ocenie Ryzyka Zawodowego dla zawodu Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym metodą RISK SCORE.


Grzegorz Wrzeszcz - [[nazwa_full]]

Cześć!
Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i od 2014 roku zawodowo zajmuję się BHP. Od tego czasu udało mi się opracować blisko 1500 różnych dokumentacji oceny ryzyka zawodowego metodą RISK SCORE w tym również ryzyko zawodowe dla stanowiska Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym
, które możesz zakupić na tej stronie.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego produktu to pisz śmiało lub dzwoń! Z przyjemnością odpowiem na wszystkie twoje pytania i rozwieję (mam nadzieję) wszelkie wątpliwości.

+48 533 988 811 biuro@allebhp.pl


Parametry techniczne

Tytuł publikacji Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE
Producent, autor alleBHP
Stanowisko Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym
Kod zawodu 132104 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)
Metoda opracowania RISK SCORE
Format Standard A4 - 21 x 29,7 cm
Liczba stron około 25 stron formatu A4
Dział, kategoria Ocena ryzyka zawodowego, Metoda RISK SCORE
Wersja elektroniczna Plik DOCX - umożliwia edycję dokumentacji w programie Microsoft Office
Dostępność wersji elektronicznej W ciągu 5 minut od dokonania zakupu
Wersja papierowa (książkowa)
 • laserowy druk na wysokiej jakości papierze 80g/m2
 • miękka oprawa
 • elastyczne bindowanie - z możliwością demontażu grzbietu
Dostępność wersji planszowej Dostępna od ręki, wysyłka w 24h
Zgodność Opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Oceny Ryzyka Zawodowego (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Dokumentacja w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena klientów - ponad 99% pozytywnych opinii

Recenzje produktu
Brak dodanch recenzji do produktu!

Dodaj opinię do produktu

Podobne produkty

facebook sklep alleBHP.pl
Zamów rozmowę
×
Zamów rozmowę z ekspertem
Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy pon - pt
w godzinach 8:30-15:30.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym mozliwym czasie!
Twoje imię i nazwisko
Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Lubię ciastka!
×
Darmowa instrukcja BHP
Instrukcja BHP przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym
INSTRUKCJA BHP ZA DARMO!
Podaj prawidłowy adres e-mail!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Na podany adres e-mail wysłaliśmy Ci darmową instrukcję BHP!

Zostaw nam swój adres e-mail
i pobierz darmową instrukcję w wersji elektronicznej!

Dodaj do koszyka
Dodano do koszyka: 1 szt.
×
Dodaj do koszyka
-
+
wybierz opcję produktu cena
×
Nieoczekiwany błąd! Powiadom nas o tym :-)
×
Dodaj do koszyka
Przykro nam, ale produkt jest niedostępny ;-(