+48 535 385 285    biuro@allebhp.pl
Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE
Ocena: 5 na 5
(1) głosów

Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE

Cena: 45.00 zł/szt.
Tylko dzisiaj 2% TANIEJ!
WARIANT PRODUKTU CENA
45.00
74.50
ORZ-134903-RISK
Produkt dostępny online Towar na magazynie Usługa dostępny online
Do pobrania w 5 minut Wysyłka w 24 godziny ok 2 dni robocze
0.00 zł na adres e-mail 15.00 zł kurier DPD (info) 0.00 zł na adres e-mail

bezpieczeństwo
Metody płatności Metody płatności Metody płatności

Kierownik agencji ochrony mienia i osób

Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE jest to gotowa wzorcowa dokumentacja dla tego stanowiska. Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku Kierownik agencji ochrony mienia i osób zobowiązany jest do opracowania Oceny Ryzyka Zawodowego i przedstawienia tej dokumentacji swojemu pracownikowi.

Niniejszy produkt jest kompletną dokumentacją dla Kierownik agencji ochrony mienia i osób, które to stanowisko jest zawarte w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodnie z najnowszym rozporządzeniem i obowiązuje od 1 Stycznia 2015 r. Stanowisko to posiada odpowiedni kod zawodu 134903 sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145).

Dokumentacja ryzyka zawodowego dla kierownika agencji ochronego mienia i osób zawiera wszystkie najważniejsze i niezbędne elementy.

Dokumentacja została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie
związane z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

Dostępne wersje oceny ryzyka dla Kierownik agencji ochrony mienia i osób:

 1. Elektroniczna (.doc/.docx/.odt/.pdf) - daje możliwość dokonywania zmian w dokumentacji w razie zajścia takiej potrzeby.
 2. Papierowa - gotowy wydruk przygotowany do podpisu przez pracodawcę i pracownika w miękkiej oprawie.

Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE

Zakupując niniejszą dokumentację ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz, w razie potrzeby, edycji.

Kierownik agencji ochrony mienia i osób
zawartość oceny ryzyka zawodowego

 1. Strona tytułowa.
 2. Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Kierownik agencji ochrony mienia i osób, sposób i miejsce wykonywania pracy).
 3. Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - RISK SCORE.
 4. Identyfikacja zagrożeń - pełen wykaz czynników z odpowiednim ich podziałem (fizyczne, pyły i pary, chemiczne, biologiczne, uciążliwe i niebezpieczne).
 5. Szczegółowe karty zagrożeń dla Kierownik agencji ochrony mienia i osób zawierające pełne szacowanie ryzyka metodą RISK SCORE
 6. Wykaz działań korygujących zagrożenia oraz odpowiedzialności za to.
 7. Wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.
 8. Dokumentacja składa się z około 25 stron w fotmacie A4.

Opis zawodu - Kierownik agencji ochrony mienia i osób

Zarządza i koordynuje pracą agencji ochrony mienia i osób; tworzy strategię agencji; odpowiada za kontakty, pozyskiwanie i obsługę klientów; planuje, koordynuje i kontroluje realizację usług ochrony, sprawuje nadzór nad pracą podległego personelu, w szczególności pracowników ochrony.

Obowiązki na stanowisku pracy Kierownik agencji ochrony mienia i osób

 • Opracowywanie, wdrażanie i kontrolowanie realizacji planów krótko-, średnio- i długoterminowych agencji ochrony mienia i osób
 • Tworzenie strategii cenowej dla klientów na podstawie analizy kosztów własnych agencji i sytuacji rynkowej oraz przygotowywanie ofert i wycen usług ochrony dla klientów
 • Pozyskiwanie klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami
 • Planowanie, koordynowanie i kontrolowanie zadań wykonywanych przez agencję ochrony mienia i osób w miejscu realizacji zlecenia, m. In. W zakresie kontrolowania ruchu osobowego i materiałowego, ochrony przed zamachami przestępczymi, kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem, uszkodzeniem, szkodami wynikającymi z awarii technicznych oraz zakłóceń porządku publicznego
 • Koordynowanie współpracy agencji ochrony ze służbami zewnętrznymi, takimi jak: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe itp.
 • Nadzorowanie pracowników odpowiedzialnych za działalności systemów sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych
 • Zatrudnianie pracowników, przydzielanie im stanowiska pracy i niezbędnego wyposażenia technicznego (sprzęt biurowy, telekomunikacyjny, pojazdy, środki ochrony i przymusu bezpośredniego, ubiory ochronne i służbowe itp.), awansowanie i zwalnianie pracowników oraz motywowanie, kontrolowanie i ocenianie efektów ich pracy
 • Przydzielanie zadań i kontrolowanie zgodności wypełnianych przez pracowników obowiązków z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi i przepisami prawa
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy do rozliczeń oraz kontrolowanie czasu pracy pracowników, w tym: nadgodzin, zwolnień lekarskich i urlopów itp.
 • Dbanie o przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności posiadania aktualnych uprawnień przez pracowników ochrony
 • Nadzorowanie zapewnienia pracowników odpowiednich, jednolitych strojów posiadających oznaczenia różniące je w sposób widoczny od mundurów pozostających pod szczególną ochroną (np. Policja, staż miejska) oraz wymaganych przepisami ustawy o ochronie osób i mienia identyfikatorów i legitymacji
 • Zapewnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ochroną osób i mienia
 • Prowadzenie ewidencji i rejestrów: osób, firm, samochodów, kluczy, przepustek itp. Oraz przedstawianie ich organom koncesyjnym, o ile działalność agencji ochrony podlega koncesji określonej w ustawie o ochronie osób i mienia
 • Kontrolowanie stanu zabezpieczenia obsługiwanych obiektów, osób lub mienia
 • Nadzorowanie organizacji i zabezpieczenia konwojów
 • Koordynowanie działań zmierzających do ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia
 • Koordynowanie działań z zakresu zabezpieczania miejsc zdarzeń
 • Kontrolowanie wyników finansowych agencji ochrony
 • Wyznaczanie i wdrażanie optymalnych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami (w tym zasobami ludzkimi) i zarządzania kosztami agencji ochrony
 • Reprezentowanie agencji ochrony w kontaktach zewnętrznych
 • Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie osób i mienia, tajemnicy służbowej, zasad etyki zawodowej, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

PODGLĄD - Kierownik agencji ochrony mienia i osób
ryzyko zawodowe RISK SCORE

Kierownik agencji ochrony mienia i osób ocena ryzyka RISK SCORE 1
Kierownik agencji ochrony mienia i osób ocena ryzyka RISK SCORE 2
Kierownik agencji ochrony mienia i osób ocena ryzyka RISK SCORE 3
Kierownik agencji ochrony mienia i osób ocena ryzyka RISK SCORE 4
Kierownik agencji ochrony mienia i osób ocena ryzyka RISK SCORE 5
Kierownik agencji ochrony mienia i osób ocena ryzyka RISK SCORE 6

Pobierz podgląd dokumentacji

UWAGA! - przedstawiony podgląd dokumentacji NIE JEST bezpośrednio cześcią dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego dla stanowiska Kierownik agencji ochrony mienia i osób metodą RISK SCORE.
Przedstawiony podgląd dokumentacji ma charakter orientacyjny, którego celem jest unaocznienie jak skonstruowany jest plik który można zakupić,
a zakupiona dokumentacja będzie sie od niego znacząco różnić wartością merytoryczną.


Grzegorz Wrzeszcz - [[nazwa_full]]

Cześć!
Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i od 2014 roku zawodowo zajmuję się BHP. Od tego czasu udało mi się opracować blisko 1500 różnych dokumentacji oceny ryzyka zawodowego metodą RISK SCORE w tym również ryzyko zawodowe dla stanowiska Kierownik agencji ochrony mienia i osób
, które możesz zakupić na tej stronie.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego produktu to pisz śmiało lub dzwoń! Z przyjemnością odpowiem na wszystkie twoje pytania i rozwieję (mam nadzieję) wszelkie wątpliwości.

+48 535 385 285 biuro@allebhp.pl

Parametry techniczne

Tytuł publikacji Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE
Producent, autor alleBHP
Stanowisko Kierownik agencji ochrony mienia i osób
Kod zawodu 134903 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)
Metoda opracowania RISK SCORE
Format Standard A4 - 21 x 29,7 cm
Liczba stron około 25 stron formatu A4
Dział, kategoria Ocena ryzyka zawodowego, Metoda RISK SCORE
Wersja elektroniczna Plik DOCX - umożliwia edycję dokumentacji w programie Microsoft Office
Dostępność wersji elektronicznej W ciągu 5 minut od dokonania zakupu
Wersja papierowa (książkowa)
 • laserowy druk na wysokiej jakości papierze 80g/m2
 • miękka oprawa
 • elastyczne bindowanie - z możliwością demontażu grzbietu
Dostępność wersji planszowej Dostępna od ręki, wysyłka w 24h
Zgodność Opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Oceny Ryzyka Zawodowego (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Dokumentacja w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena klientów - ponad 98% pozytywnych opinii

Metoda RISK SCORE

Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE Niniejsza dokumentacja zawiera szczegółowe informacje i wytyczne dla metody RISK SCORE zgodnie z tym, jak została opracowana. Opis metody zawiera kolorowe tabelki wartościoiwania poszczególych parametrów dając nie tylko pełne liczbowe odzwierciedlenie tych parametrów, ale również wizualne. Dzięki temu masz pewność, że osoba przeprowadzająca kontrolę (i nie tylko) bez problemu odnajdzie się w treści dokumentacji. Metoda RISK SCORE jest jedną z najpopularniejszych w metod szacowania ryzyka zawodowego w naszym kraju dlatego z powodzeniem można bazować na tym opracowaniu. RISK SCORE jest bardzo lubianą metodą przez kontrolujące organy np. takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Kierownik agencji ochrony mienia i osób - opis metody RISK SCORE

Metoda RISK SCORE jest prostą metodą, w której wykorzystuje się trzy parametry mierzenia ryzyka: skutki/straty (S), ekspozycja (E), i prawdopodobieństwo (P). Wartościowanie ryzyka następuję poprzez przemnożenie wartości punktacyjnych z każdego parametru. Ciekawostką tej metody jest mierzenie możliwych skutków na straty materialne/finansowe, które w praktyce nijak ma się do polskiej rzeczywistości. Wynika to z faktu przeliczania wszystkiego na finanse w kraju, w którym ta metoda powstała (Stany Zjednoczone).

Wzór szacowania ryzyka zawodowego metodą RISK SCORE:

R = S x E x P

gdzie:

R - wartość ryzyka

S - skutki, straty wynikające z wystąpienia zagrożenia  

E - ekspozycja na zagrożenie  

P - prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia

Dużym atutem tej metody jest zastosowanie parametru z ekspozycją danego zagrożenia oraz szeroki wachlarz wartości dla każdego z parametrów. Dzięki temu wynik jest bardzo dokładny przy dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego. Osobiście uważam tę metodę za najdokładniejszą i bardzo lubię pracować przy tworzeniu oceny ryzyka zawodowego tą metodą.

Wartościowanie skutków - RISK SCORE

Kierownik agencji ochrony mienia i osób metodą RISK SCORE 1

Wartościowanie ekspozycji - RISK SCORE

Kierownik agencji ochrony mienia i osób metodą RISK SCORE 2

Wartościowanie prawdopodobieństwa - RISK SCORE

Kierownik agencji ochrony mienia i osób metodą RISK SCORE 3

Po zebraniu wszystkich parametrów dla danego zagrożenia dokonujemy obliczenia (mnożenia) według podanego wcześniej wzoru, a iloczyn (wynik) porównujemy z poniższą tabelą wartościowania ryzyka. Ostateczne określenie ryzyka grupujemy w pięciu wartościach przy czym dwa ostatnie wyniki (iloczyn powyżej 200 pkt.) dają ryzyko NIEDOPUSZCZALNE.

Wartościowanie ryzyka - RISK SCORE

Kierownik agencji ochrony mienia i osób metodą RISK SCORE 4

Więcje na temat metody RISK SCORE znajdziesz we wpisie na naszym blogu.

Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Przykładowe zagrożenie

Nazwa zagrożenia: Porażenie prądem elektrycznym do 1kV

Źródło zagrożenia: Obsługa urządzeń pod napięciem

Możliwe skutki: Ból, Skurcze mięśniowe, Zatrzymanie oddechu, Zaburzenia krążenia, Zaburzenia wzroku, słuchu, równowagi itp., Czasowa utrata przytomności, Migotanie komór mięśnia sercowego, Oparzenia tkanek wewnętrznych, Zwęglenie tkanek, Śmierć

Skutki (S): 15 pkt - Bardzo duże, jedna ofiara śmiertelna - 300. tyś. - 10 mln zł

Ekspozycja (E): 6 pkt - Częsta (codzienna)

Prawdopodobieństwo (P): 0.2 pkt - Możliwe do pomyślenia, 0,001% (1 na 100 000)

Ryzyko (R): 15 x 6 x 0.2 = 18 pkt

Oznacza to, że na stanowisku Kierownik agencji ochrony mienia i osób według metody RISK SCORE ryzyko jest poniżej 20 pkt i uznaje się je za AKCEPTOWALNE - Wskazana jest kontrola tego zagrożenia.

Opisane powyżej tabele wartościowania oraz opis metody znajdziesz w zakupionej Ocenie Ryzyka Zawodowego dla zawodu Kierownik agencji ochrony mienia i osób metodą RISK SCORE.


Opinie do produktu
Brak dodanch opinii do produktu!

Dodaj opinię do produktu

Polecamy również
Pobierz darmową instrukcję BHP

przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym

Wiadomość została wysłana na podany adres e-mail.
Sprawdź swoją skrzynkę pocztową i pobierz darmową instrukcję BHP!
facebook alleBHP.pl
Zamów rozmowę
×
Zamów rozmowę z ekspertem Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy
w dni robocze (pn-pt)
w godzinach 9-16.

ZAMÓW ROZMOWĘ

Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.

Nasz Inspektor ds. BHP skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe.
 • Twoje imię i nazwisko
 • Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Akceptuję ciasteczka!
×
Darmowa instrukcja BHP
Instrukcja BHP przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym
INSTRUKCJA BHP ZA DARMO!

Zostaw nam swój adres e-mail i pobierz darmową instrukcję w wersji elektronicznej!

×
Dodaj do koszyka
WARIANT PRODUKTU CENA
×
Nieoczekiwany błąd! Powiadom nas o tym :-)
×
Dodaj do koszyka
Przykro nam, ale produkt jest niedostępny ;-(