Logowanie

Podaj prawidłowy login oraz hasło!
Logowanie przebiegło pomyślnie!

Nie masz jeszcze konta?

Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA

Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA
Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA
ORZ-242109-LEH
Towar na magazynie
Wysyłka w 24 godziny
5/5
(1 głosów)
156.50
brutto/szt.
Cena zawiera podatek VAT 5%
wybierz opcję produktu cena
156.50
179.90
-
+
bezpieczeństwo
Metody płatności
Metody płatności
Metody płatności

Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) - wydatek energetyczny metodą Lehmanna

Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA jest to gotowa wzorcowa dokumentacja analizy wydatku energetycznego dla tego stanowiska. Jedyne co pozostaje w Twojej gestii to dopasować (w razie potrzeby), wydrukować i podpisać dokument.

Niniejszy produkt jest kompletną dokumentacją wydatku energetycznego dla Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser), które to stanowisko jest zawarte w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodnie z najnowszym rozporządzeniem i obowiązuje od 1 Stycznia 2015 r. Stanowisko to posiada odpowiedni kod zawodu 242109 sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145).

Dokumentacja ryzyka zawodowego dla specjalisti do spraw pozyskiwania funduszego (fundraiser) zawiera wszystkie najważniejsze i niezbędne elementy.

Dostępne wersje analizy wydatku energetycznego dla Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser):

 • Elektroniczna (.doc/.docx/.odt/.pdf) - daje możliwość dokonywania zmian w dokumentacji w razie zajścia takiej potrzeby.
 • Papierowa - gotowy wydruk przygotowany do podpisu przez pracodawcę i pracownika w miękkiej oprawie.
Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA wersja elektroniczna
Wersja elektroniczna (.pdf)
Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA gotowa ksiazka
Wersja papierowa - gotowa książka

Zakupując niniejszą dokumentację analizy wydatku energetycznego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby edycji dokumentu.

Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser)
zawartość analizy wydatku energetycznego

  [[wzor]] - wzory dokumentow bhp
 • Strona tytułowa.
 • Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser), sposób i miejsce wykonywania pracy).
 • Opis metody Lehmanna użytej do oszacowania wydatku energetycznego
 • Chronometraż - fotografia dnai roboczego
 • Łączna ocena wydatku energetycznego z podziałem na płeć pracownika
 • Ocena słowna dla otrzymanego wyniku uwzględniając płeć oraz wiek pracownika
 • Dokumentacja składa się z około 25 stron w fotmacie A4.

Ponadto dokumentacja zawierać będzie Ocenę Ryzyka Zawodowego na stanowisku Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) w tym:
 • Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - PN-N-18002.
 • Identyfikacja zagrożeń - pełen wykaz czynników z odpowiednim ich podziałem (fizyczne, pyły i pary, chemiczne, biologiczne, uciążliwe i niebezpieczne).
 • Szczegółowe karty zagrożeń dla Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) zawierające pełne szacowanie ryzyka metodą PN-N-18002
 • Wykaz działań korygujących zagrożenia oraz odpowiedzialności za to.
 • Wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.

Opis zawodu - Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser)

Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) identyfikuje zewnętrzne źródła finansowania planowanych przedsięwzięć i pozyskuje fundusze z tych źródeł.Praca specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy (fundraisera) jest pracą umysłową. Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) zajmuje się wyszukiwaniem dla przedsiębiorstw, instytucji i innych organizacji krajowych lub zagranicznych zewnętrznych źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć. Mogą one dotyczyć różnych obszarów działalności produkcyjnej, usługowej, naukowej, badawczej, edukacyjnej, kulturalnej, społecznej. Celem pracy specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy (fundraisera) jest uzyskanie zewnętrznego finansowania dla planowanych przedsięwzięć. Do zadań specjalisty należy diagnozowanie problemów i potrzeb w zakresie pozyskania funduszy, identyfikowanie źródeł finansowania zaplanowanych działań, przeanalizowanie warunków i ocena szans na uzyskanie środków. Następnie opracowuje i przygotowuje dokumentację do złożenia wniosku o środki finansowe zgodnie z założeniami i/lub potrzebami przedstawionymi przez wnioskodawcę. Do zadań specjalisty należy również złożenie pełnego wniosku o dofinansowanie, ewentualne składanie uzupełnień i udzielanie dodatkowych wyjaśnień, odwoływanie się od niekorzystnych decyzji i ocen, przygotowanie pełnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie i doprowadzenie do zawarcia umowy. Specjalista stosuje nowoczesne technologie informatyczne do wyszukiwania informacji i opracowania dokumentacji.

Obowiązki na stanowisku pracy Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser)

 • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
 • diagnozowanie problemów i potrzeb w zakresie pozyskania funduszy;
 • identyfikowanie źródeł finansowania planowanych działań;
 • analizowanie warunków i ocenianie szans na uzyskanie finansowania;
 • opracowywanie dokumentacji we współpracy ze specjalistami różnych dziedzin;
 • przygotowywanie i składanie wniosku o finansowanie łącznie z dokumentami towarzyszącymi;
 • składanie uzupełnień i dodatkowych wyjaśnień, odwoływanie się od niesłusznych decyzji i ocen;
 • przygotowywanie pełnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie i doprowadzanie do zawarcia tej umowy;
 • ocenianie skuteczności działań podjętych w związku z pozyskiwaniem finansowania.W zawodzie specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy (fundraisera) zwykle wymagane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia (licencjat) najczęściej na kierunkach: ekonomia, prawo, finanse i rachunkowość. W zawodzie mogą też pracować absolwenci innych kierunków studiów wyższych, którzy posiadają opisane predyspozycje, nabyli doświadczenie lub uzupełnili kompetencje z zakresu pozyskiwania funduszy np. na studiach podyplomowych. Pracodawcy, zatrudniając na stanowisku specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy (fundraisera), wymagają minimum dwuletniego doświadczenia w przygotowywaniu wniosków o finansowanie. W pracy specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy (fundraisera) wskazana jest znajomość języka angielskiego oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B. Pracodawcy wymagają również znajomości przepisów i specyfiki realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, biegłej obsługi programów biurowych, precyzyjnego redagowania pism, formułowania pisemnych uzasadnień, samodzielności w działaniu.

PODGLĄD - Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser)
analiza wydatku energetycznego LEHMANNA

Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) wydatek energetyczny LEHMANNA 1
Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) wydatek energetyczny LEHMANNA 2
Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) wydatek energetyczny LEHMANNA 3
Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) wydatek energetyczny LEHMANNA 4
Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) wydatek energetyczny LEHMANNA 5
Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) wydatek energetyczny LEHMANNA 6
UWAGA! - przedstawiony podgląd dokumentacji NIE JEST bezpośrednio cześcią dokumentacji Wydatek energetyczny dla stanowiska Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) metodą LEHMANNA.
Przedstawiony podgląd dokumentacji ma charakter orientacyjny, którego celem jest unaocznienie jak skonstruowany jest plik który można zakupić,
a zakupiona dokumentacja będzie sie od niego znacząco różnić wartością merytoryczną.


Grzegorz Wrzeszcz - [[nazwa_full]]

Cześć!
Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i od 2014 roku zawodowo zajmuję się BHP. Od tego czasu udało mi się opracować blisko 1500 różnych dokumentacji wydatku energetycznego metodą LEHMANNA w tym również wydatek energetyczny dla stanowiska Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser)
, które możesz zakupić na tej stronie.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego produktu to pisz śmiało lub dzwoń! Z przyjemnością odpowiem na wszystkie twoje pytania i rozwieję (mam nadzieję) wszelkie wątpliwości.

+48 533 988 811 biuro@allebhp.pl


Parametry techniczne

Tytuł publikacji Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA
Producent, autor alleBHP
Stanowisko Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser)
Kod zawodu 242109 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)
Metoda opracowania LEHMANNA
Format Standard A4 - 21 x 29,7 cm
Liczba stron około 25 stron formatu A4
Dział, kategoria Wydatek energetyczny, Wydatek energetyczny
Wersja elektroniczna Plik DOCX - umożliwia edycję dokumentacji w programie Microsoft Office
Dostępność wersji elektronicznej W ciągu 5 minut od dokonania zakupu
Wersja papierowa (książkowa)
 • laserowy druk na wysokiej jakości papierze 80g/m2
 • miękka oprawa
 • elastyczne bindowanie - z możliwością demontażu grzbietu
Dostępność wersji papierowej Dostępna od ręki, wysyłka w 24h
Zgodność Opracowana m.in. zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Oceny Ryzyka Zawodowego (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Dokumentacja w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena klientów - ponad 99% pozytywnych opinii

Recenzje produktu
Brak dodanch recenzji do produktu!

Dodaj opinię do produktu

Podobne produkty

facebook sklep alleBHP.pl
Zamów rozmowę
×
Zamów rozmowę z ekspertem
Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy pon - pt
w godzinach 8:30-15:30.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym mozliwym czasie!
Twoje imię i nazwisko
Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Lubię ciastka!
×
Darmowa instrukcja BHP
Instrukcja BHP przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym
INSTRUKCJA BHP ZA DARMO!
Podaj prawidłowy adres e-mail!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Na podany adres e-mail wysłaliśmy Ci darmową instrukcję BHP!

Zostaw nam swój adres e-mail
i pobierz darmową instrukcję w wersji elektronicznej!

Dodaj do koszyka
Dodano do koszyka: 1 szt.
×
Dodaj do koszyka
-
+
wybierz opcję produktu cena
×
Nieoczekiwany błąd! Powiadom nas o tym :-)
×
Dodaj do koszyka
Przykro nam, ale produkt jest niedostępny ;-(