Logowanie

Podaj prawidłowy login oraz hasło!
Logowanie przebiegło pomyślnie!

Nie masz jeszcze konta?

Nauczyciel przysposobienia obronnego - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA

Nauczyciel przysposobienia obronnego - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Nauczyciel przysposobienia obronnego - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Nauczyciel przysposobienia obronnego - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Nauczyciel przysposobienia obronnego - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Nauczyciel przysposobienia obronnego - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Nauczyciel przysposobienia obronnego - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Nauczyciel przysposobienia obronnego - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Nauczyciel przysposobienia obronnego - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Nauczyciel przysposobienia obronnego - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Nauczyciel przysposobienia obronnego - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA
5/5
(1 głosów)
ORZ-233019-LEH
Towar na magazynie
Wysyłka w 24 godziny
Darmowa dostawa
od 150 zł

(kurier InPost od 13.99 zł)
152.37
(netto)
159.99
(brutto)
Stawka VAT: 5%
wybierz opcję produktu netto brutto
152.37 159.99
176.18 184.99
-
+
bezpieczeństwo
Metody płatności 1
Metody płatności 2
Metody płatności 3

Nauczyciel przysposobienia obronnego - wydatek energetyczny metodą Lehmanna

Nauczyciel przysposobienia obronnego - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Nauczyciel przysposobienia obronnego - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA jest to gotowa wzorcowa dokumentacja analizy wydatku energetycznego dla tego stanowiska. Jedyne co pozostaje w Twojej gestii to dopasować (w razie potrzeby), wydrukować i podpisać dokument.

Niniejszy produkt jest kompletną dokumentacją wydatku energetycznego dla Nauczyciel przysposobienia obronnego, które to stanowisko jest zawarte w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodnie z najnowszym rozporządzeniem i obowiązuje od 1 Stycznia 2015 r. Stanowisko to posiada odpowiedni kod zawodu 233019 sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145).

Dokumentacja ryzyka zawodowego dla nauczyciela przysposobienia obronnego zawiera wszystkie najważniejsze i niezbędne elementy.

Dostępne wersje analizy wydatku energetycznego dla Nauczyciel przysposobienia obronnego:

 • Elektroniczna (.doc/.docx/.odt/.pdf) - daje możliwość dokonywania zmian w dokumentacji w razie zajścia takiej potrzeby.
 • Papierowa - gotowy wydruk przygotowany do podpisu przez pracodawcę i pracownika w miękkiej oprawie.
Nauczyciel przysposobienia obronnego - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA wersja elektroniczna
Wersja elektroniczna (.pdf)
Nauczyciel przysposobienia obronnego - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA gotowa ksiazka
Wersja papierowa - gotowa książka

Zakupując niniejszą dokumentację analizy wydatku energetycznego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby edycji dokumentu.

Nauczyciel przysposobienia obronnego
zawartość analizy wydatku energetycznego

  [[wzor]] - wzory dokumentow bhp
 • Strona tytułowa.
 • Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Nauczyciel przysposobienia obronnego, sposób i miejsce wykonywania pracy).
 • Opis metody Lehmanna użytej do oszacowania wydatku energetycznego
 • Chronometraż - fotografia dnai roboczego
 • Łączna ocena wydatku energetycznego z podziałem na płeć pracownika
 • Ocena słowna dla otrzymanego wyniku uwzględniając płeć oraz wiek pracownika
 • Dokumentacja składa się z około 25 stron w fotmacie A4.

Ponadto dokumentacja zawierać będzie Ocenę Ryzyka Zawodowego na stanowisku Nauczyciel przysposobienia obronnego w tym:
 • Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - PN-N-18002.
 • Identyfikacja zagrożeń - pełen wykaz czynników z odpowiednim ich podziałem (fizyczne, pyły i pary, chemiczne, biologiczne, uciążliwe i niebezpieczne).
 • Szczegółowe karty zagrożeń dla Nauczyciel przysposobienia obronnego zawierające pełne szacowanie ryzyka metodą PN-N-18002
 • Wykaz działań korygujących zagrożenia oraz odpowiedzialności za to.
 • Wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.

Opis zawodu - Nauczyciel przysposobienia obronnego

Planuje, organizuje i realizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z przysposobienia obronnego zgodnie z podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych; wspiera uczniów w rozwoju umiejętności związanych z obronnością, zachowaniem się w sytuacji zagrożenia oraz podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych.

Obowiązki na stanowisku pracy Nauczyciel przysposobienia obronnego

 • Planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z przysposobienia obronnego zgodnie z podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcące i profilowane, technikum oraz zasadnicza szkoła zawodowa)
 • Kształtowanie świadomości obronnej młodzieży, obejmującej wiedzę z zakresu zagrożeń w czasie pokoju, ich źródeł i form występowania, zagrożeń w czasie kryzysu militarnego i wojny, psychologicznych skutków sytuacji kryzysowych i sposobów ich łagodzenia, systemu obronności rzeczypospolitej polskiej, roli i zadań sił zbrojnych w systemie obronności państwa, organizacji obrony cywilnej i zasady powszechnej samoobrony w przypadku zagrożeń oraz wybranych problemów międzynarodowego prawa humanitarnego
 • Wyposażanie uczniów w umiejętności z zakresu ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy, w tym: ocenianie sytuacji w miejscu wypadku, zabezpieczenie miejsca wypadku, ocenianie stanu poszkodowanego i kontrolowanie jego funkcji życiowych, udzielenie pierwszej pomocy w przypadku oparzeń, złamań i zwichnięć, krwotoków, duszenia się ciałem obcym, utraty przytomności, utraty oddechu, zatrzymania krążenia, wstrząsu pourazowego itp.
 • Kształtowanie u uczniów racjonalnych zachowań w sytuacjach szczególnych oraz przygotowanie ich do uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych organizowanych przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz organizacje społeczne
 • Przygotowywanie uczniów do podejmowania samodzielnych działań w sytuacjach kryzysowych i rozwijania umiejętności organizatorskich w tej dziedzinie
 • Stosowanie w trakcie prowadzenia zajęć zasad współczesnej dydaktyki i nowoczesnych metod nauczania oraz środków dydaktycznych nakierowanych na aktywne metody nauczania i wspieranie uczniów w pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu umiejętności z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa
 • Aktualizowanie treści kształcenia ujętych w programie kształcenia w związku z rozwojem dziedziny przysposobienia obronnego
 • Ocenianie wiedzy uczniów i ich postępów w nauce oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń
 • Zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki poprzez dbałość pracownię przedmiotową i jej wyposażenie zgodne ze standardem określonym w podstawie programowej
 • Współpracowanie z rodzicami i opiekunami uczniów w kwestiach dydaktyki i wychowania
 • Podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez branie udziału w różnych formach doskonalenia
 • Współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia metod nauczania i wychowania
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania przedmiotu przysposobienia obronnego
 • Przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
 • Pełnienie funkcji wychowawcy klasy
 • Prowadzenie koła zainteresowań, organizowanie wycieczek szkolnych oraz opiekowanie się młodzieżą w ramach zorganizowanych form wypoczynku
 • Prowadzenie lekcji z zakresu nauki pierwszej pomocy i obrony cywilnej w blokach tematycznych i ścieżkach edukacyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 • Opiekowanie się studentami / słuchaczami odbywającymi praktyki nauczycielskie

PODGLĄD - Nauczyciel przysposobienia obronnego
analiza wydatku energetycznego LEHMANNA

Nauczyciel przysposobienia obronnego ocena ryzyka LEHMANNA 1
Nauczyciel przysposobienia obronnego ocena ryzyka LEHMANNA 2
Nauczyciel przysposobienia obronnego ocena ryzyka LEHMANNA 3
Nauczyciel przysposobienia obronnego ocena ryzyka LEHMANNA 4
Nauczyciel przysposobienia obronnego ocena ryzyka LEHMANNA 5
Nauczyciel przysposobienia obronnego ocena ryzyka LEHMANNA 6
Nauczyciel przysposobienia obronnego ocena ryzyka LEHMANNA 7
Nauczyciel przysposobienia obronnego ocena ryzyka LEHMANNA 8
Nauczyciel przysposobienia obronnego ocena ryzyka LEHMANNA 9
UWAGA! - przedstawiony podgląd dokumentacji NIE JEST bezpośrednio cześcią dokumentacji Wydatek energetyczny dla stanowiska Nauczyciel przysposobienia obronnego metodą LEHMANNA.
Przedstawiony podgląd dokumentacji ma charakter orientacyjny, którego celem jest unaocznienie jak skonstruowany jest plik który można zakupić,
a zakupiona dokumentacja będzie sie od niego znacząco różnić wartością merytoryczną.


Grzegorz Wrzeszcz - [[nazwa_full]]

Cześć!
Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i od 2014 roku zawodowo zajmuję się BHP. Od tego czasu udało mi się opracować blisko 1500 różnych dokumentacji wydatku energetycznego metodą LEHMANNA w tym również wydatek energetyczny dla stanowiska Nauczyciel przysposobienia obronnego
, które możesz zakupić na tej stronie.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego produktu to pisz śmiało lub dzwoń! Z przyjemnością odpowiem na wszystkie twoje pytania i rozwieję (mam nadzieję) wszelkie wątpliwości.

+48 533 988 811 biuro@allebhp.pl


Parametry techniczne

Tytuł publikacji Nauczyciel przysposobienia obronnego - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA
Producent, autor alleBHP
Stanowisko Nauczyciel przysposobienia obronnego
Kod zawodu 233019 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)
Metoda opracowania LEHMANNA
Format Standard A4 - 21 x 29,7 cm
Liczba stron około 25 stron formatu A4
Dział, kategoria Wydatek energetyczny, Wydatek energetyczny
Wersja elektroniczna Plik DOCX - umożliwia edycję dokumentacji w programie Microsoft Office
Dostępność wersji elektronicznej W ciągu 5 minut od dokonania zakupu
Wersja papierowa (książkowa)
 • laserowy druk na wysokiej jakości papierze 80g/m2
 • miękka oprawa
 • elastyczne bindowanie - z możliwością demontażu grzbietu
Dostępność wersji papierowej Dostępna od ręki, wysyłka w 24h
Zgodność Opracowana m.in. zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Oceny Ryzyka Zawodowego (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Dokumentacja w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena klientów - ponad 99% pozytywnych opinii

Podobne produkty

Zamów rozmowę ze sprzedawcą
×
Zamów rozmowę z ekspertem
Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy pon - pt
w godzinach 8:00-16:00.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym mozliwym czasie!
Twoje imię i nazwisko
Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Rozumiem i akceptuję!
Produkt dodany do koszyka
Dodano do koszyka: 1 szt.
×
Produkt dodano do koszyka
(brutto)
(netto)
 • Format znaku / rozmiar

 • Materiał / podłoże

 • Wykonanie / typ

wybierz opcję produktu netto brutto
-
+
×
Nieoczekiwany błąd! Powiadom nas o tym :-)
×
Produkt niedostępny
Przykro nam, ale produkt jest niedostępny ;-(