Logowanie

Podaj prawidłowy login oraz hasło!
Logowanie przebiegło pomyślnie!

Nie masz jeszcze konta?

Mistrz produkcji w budownictwie drogowym - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA

Mistrz produkcji w budownictwie drogowym - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA
Mistrz produkcji w budownictwie drogowym - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Mistrz produkcji w budownictwie drogowym - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Mistrz produkcji w budownictwie drogowym - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Mistrz produkcji w budownictwie drogowym - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Mistrz produkcji w budownictwie drogowym - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Mistrz produkcji w budownictwie drogowym - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Mistrz produkcji w budownictwie drogowym - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA
ORZ-312301-LEH
Towar na magazynie
Wysyłka w 24 godziny
5/5
(1 głosów)
156.50
brutto/szt.
Cena zawiera podatek VAT 5%
wybierz opcję produktu cena
156.50
179.90
-
+
bezpieczeństwo
Metody płatności
Metody płatności
Metody płatności

Mistrz produkcji w budownictwie drogowym - wydatek energetyczny metodą Lehmanna

Mistrz produkcji w budownictwie drogowym - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Mistrz produkcji w budownictwie drogowym - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA jest to gotowa wzorcowa dokumentacja analizy wydatku energetycznego dla tego stanowiska. Jedyne co pozostaje w Twojej gestii to dopasować (w razie potrzeby), wydrukować i podpisać dokument.

Niniejszy produkt jest kompletną dokumentacją wydatku energetycznego dla Mistrz produkcji w budownictwie drogowym, które to stanowisko jest zawarte w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodnie z najnowszym rozporządzeniem i obowiązuje od 1 Stycznia 2015 r. Stanowisko to posiada odpowiedni kod zawodu 312301 sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145).

Dokumentacja ryzyka zawodowego dla mistrza produkcji w budownictwie drogowym zawiera wszystkie najważniejsze i niezbędne elementy.

Dostępne wersje analizy wydatku energetycznego dla Mistrz produkcji w budownictwie drogowym:

 • Elektroniczna (.doc/.docx/.odt/.pdf) - daje możliwość dokonywania zmian w dokumentacji w razie zajścia takiej potrzeby.
 • Papierowa - gotowy wydruk przygotowany do podpisu przez pracodawcę i pracownika w miękkiej oprawie.
Mistrz produkcji w budownictwie drogowym - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA wersja elektroniczna
Wersja elektroniczna (.pdf)
Mistrz produkcji w budownictwie drogowym - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA gotowa ksiazka
Wersja papierowa - gotowa książka

Zakupując niniejszą dokumentację analizy wydatku energetycznego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby edycji dokumentu.

Mistrz produkcji w budownictwie drogowym
zawartość analizy wydatku energetycznego

  [[wzor]] - wzory dokumentow bhp
 • Strona tytułowa.
 • Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Mistrz produkcji w budownictwie drogowym, sposób i miejsce wykonywania pracy).
 • Opis metody Lehmanna użytej do oszacowania wydatku energetycznego
 • Chronometraż - fotografia dnai roboczego
 • Łączna ocena wydatku energetycznego z podziałem na płeć pracownika
 • Ocena słowna dla otrzymanego wyniku uwzględniając płeć oraz wiek pracownika
 • Dokumentacja składa się z około 25 stron w fotmacie A4.

Ponadto dokumentacja zawierać będzie Ocenę Ryzyka Zawodowego na stanowisku Mistrz produkcji w budownictwie drogowym w tym:
 • Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - PN-N-18002.
 • Identyfikacja zagrożeń - pełen wykaz czynników z odpowiednim ich podziałem (fizyczne, pyły i pary, chemiczne, biologiczne, uciążliwe i niebezpieczne).
 • Szczegółowe karty zagrożeń dla Mistrz produkcji w budownictwie drogowym zawierające pełne szacowanie ryzyka metodą PN-N-18002
 • Wykaz działań korygujących zagrożenia oraz odpowiedzialności za to.
 • Wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.

Opis zawodu - Mistrz produkcji w budownictwie drogowym

Kieruje, koordynuje, nadzoruje i planuje prace wykonywane przez pracowników podległego zespołu pracujących przy budowie dróg, ulic i lotnisk oraz innych obiektów i konstrukcji drogowych; odpowiada za terminową realizację planów robót budowlanych wyznaczonych dla podległego zespołu w ramach wyznaczonego budżetu.

Obowiązki na stanowisku pracy Mistrz produkcji w budownictwie drogowym

 • Zapoznawanie się z dokumentacją projektu budowlanego parkingów, dróg i ulic oraz lotnisk w celu ustalenia wymogów i procedur planowania prac budowlanych
 • Określanie na podstawie otrzymanej dokumentacji kosztu, ilości materiałów budowlanych oraz potrzebnych pracowników niezbędnych do wykonania prac drogowych (niwelowanie i przygotowanie terenu, wykonanie podbudowy, układanie nawierzchni, budowa obiektów inżynieryjnych itp.)
 • Realizowanie planów robót budowlanych zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz założeniami technologicznymi i jakościowymi (między innymi kontrolowanie utrzymania założonych parametrów geometrycznych dróg, takich jak: szerokość, spadki podłużne i poprzeczne), budowa systemów odwadniania dróg, ulic i lotnisk oraz konstrukcji ochrony od hałasu, mostów, wiaduktów, systemów sygnalizacji świetlnej itp.
 • Kontrolowanie i koordynowanie kolejnych etapów prac budowlanych w celu zapewnienia optymalizacji kosztowej, nieprzerwanego przebiegu robót i zapewnienia przestrzegania przepisów prawa budowalnego
 • Nadzorowanie placów budowy i koordynowanie prac ekip budowlanych, podwykonawców, dostawców itp.
 • Branie udziału w wytyczaniu objazdów w przypadku remontu, przebudowy lub modernizacji istniejącej infrastruktury drogowej lub konieczności zajęcia użytkowanego pasa drogowego
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłową obsługą narzędzi, urządzeń i maszyn budowlanych przez podległych pracowników oraz sprawowanie nadzoru nad racjonalnym i ekonomicznym korzystaniem przez pracowników z mienia będącego na terenie budowy (materiałów, narzędzi, urządzeń i maszyn budowlanych) oraz środków ochrony indywidualnej i osobistej
 • Utrzymanie założonych kosztów prac budowlanych i rozliczanie zakresu robót objętych kontraktem
 • Stosowanie i udoskonalanie systemu zarządzania jakością ISO
 • Reagowanie na pojawiające się zagrożenia oraz sytuacje awaryjne;
 • Zarządzanie oraz organizowanie pracy podległego personelu, w tym tworzenie harmonogramów czasu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy, planowanie urlopów pracowniczych
 • Indywidualne zlecanie zadań pracownikom i ich rozliczanie z wykorzystaniem stosowanych w zakładzie narzędzi planistycznych, w tym komputerowych systemów zarządzania
 • Motywowanie, szkolenie i ocenianie podległych pracowników
 • Rozwiązywanie problemów związanych z organizacją pracy
 • Prowadzenie dokumentacji budowlanej oraz sporządzanie raportów i analiz na temat wydajności robót budowlanych
 • Tworzenie raportów, analiz i prognoz dotyczących obszaru planowania robót budowlanych w zakresie budownictwa drogowego
 • Uczestniczenie w planowaniu budżetu zakładu budowlanego
 • Zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. I ochrony środowiska

PODGLĄD - Mistrz produkcji w budownictwie drogowym
analiza wydatku energetycznego LEHMANNA

Mistrz produkcji w budownictwie drogowym wydatek energetyczny LEHMANNA 1
Mistrz produkcji w budownictwie drogowym wydatek energetyczny LEHMANNA 2
Mistrz produkcji w budownictwie drogowym wydatek energetyczny LEHMANNA 3
Mistrz produkcji w budownictwie drogowym wydatek energetyczny LEHMANNA 4
Mistrz produkcji w budownictwie drogowym wydatek energetyczny LEHMANNA 5
Mistrz produkcji w budownictwie drogowym wydatek energetyczny LEHMANNA 6
UWAGA! - przedstawiony podgląd dokumentacji NIE JEST bezpośrednio cześcią dokumentacji Wydatek energetyczny dla stanowiska Mistrz produkcji w budownictwie drogowym metodą LEHMANNA.
Przedstawiony podgląd dokumentacji ma charakter orientacyjny, którego celem jest unaocznienie jak skonstruowany jest plik który można zakupić,
a zakupiona dokumentacja będzie sie od niego znacząco różnić wartością merytoryczną.


Grzegorz Wrzeszcz - [[nazwa_full]]

Cześć!
Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i od 2014 roku zawodowo zajmuję się BHP. Od tego czasu udało mi się opracować blisko 1500 różnych dokumentacji wydatku energetycznego metodą LEHMANNA w tym również wydatek energetyczny dla stanowiska Mistrz produkcji w budownictwie drogowym
, które możesz zakupić na tej stronie.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego produktu to pisz śmiało lub dzwoń! Z przyjemnością odpowiem na wszystkie twoje pytania i rozwieję (mam nadzieję) wszelkie wątpliwości.

+48 533 988 811 biuro@allebhp.pl


Parametry techniczne

Tytuł publikacji Mistrz produkcji w budownictwie drogowym - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA
Producent, autor alleBHP
Stanowisko Mistrz produkcji w budownictwie drogowym
Kod zawodu 312301 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)
Metoda opracowania LEHMANNA
Format Standard A4 - 21 x 29,7 cm
Liczba stron około 25 stron formatu A4
Dział, kategoria Wydatek energetyczny, Wydatek energetyczny
Wersja elektroniczna Plik DOCX - umożliwia edycję dokumentacji w programie Microsoft Office
Dostępność wersji elektronicznej W ciągu 5 minut od dokonania zakupu
Wersja papierowa (książkowa)
 • laserowy druk na wysokiej jakości papierze 80g/m2
 • miękka oprawa
 • elastyczne bindowanie - z możliwością demontażu grzbietu
Dostępność wersji papierowej Dostępna od ręki, wysyłka w 24h
Zgodność Opracowana m.in. zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Oceny Ryzyka Zawodowego (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Dokumentacja w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena klientów - ponad 99% pozytywnych opinii

Recenzje produktu
Brak dodanch recenzji do produktu!

Dodaj opinię do produktu

Podobne produkty

27
Klientów złożyło zamówienie w naszym sklepie
W ciągu ostatnich 24 godzin
Ewelina (WIDNA GÓRA)
Zamówił/a 1 szt.
Introligator - Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE
facebook sklep alleBHP.pl
Zamów rozmowę
×
Zamów rozmowę z ekspertem
Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy pon - pt
w godzinach 8:30-15:30.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym mozliwym czasie!
Twoje imię i nazwisko
Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Lubię ciastka!
×
Darmowa instrukcja BHP
Instrukcja BHP przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym
INSTRUKCJA BHP ZA DARMO!
Podaj prawidłowy adres e-mail!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Na podany adres e-mail wysłaliśmy Ci darmową instrukcję BHP!

Zostaw nam swój adres e-mail
i pobierz darmową instrukcję w wersji elektronicznej!

Dodaj do koszyka
Dodano do koszyka: 1 szt.
×
Dodaj do koszyka
-
+
wybierz opcję produktu cena
×
Nieoczekiwany błąd! Powiadom nas o tym :-)
×
Dodaj do koszyka
Przykro nam, ale produkt jest niedostępny ;-(