Logowanie

Podaj prawidłowy login oraz hasło!
Logowanie przebiegło pomyślnie!

Nie masz jeszcze konta?

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA
Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA
ORZ-134404-LEH
Towar na magazynie
Wysyłka w 24 godziny
5/5
(1 głosów)
156.50
brutto/szt.
Cena zawiera podatek VAT 5%
wybierz opcję produktu cena
156.50
179.90
-
+
bezpieczeństwo
Metody płatności
Metody płatności
Metody płatności

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - wydatek energetyczny metodą Lehmanna

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA jest to gotowa wzorcowa dokumentacja analizy wydatku energetycznego dla tego stanowiska. Jedyne co pozostaje w Twojej gestii to dopasować (w razie potrzeby), wydrukować i podpisać dokument.

Niniejszy produkt jest kompletną dokumentacją wydatku energetycznego dla Kierownik ośrodka pomocy rodzinie, które to stanowisko jest zawarte w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodnie z najnowszym rozporządzeniem i obowiązuje od 1 Stycznia 2015 r. Stanowisko to posiada odpowiedni kod zawodu 134404 sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145).

Dokumentacja ryzyka zawodowego dla kierownika ośrodka pomocego rodzinie zawiera wszystkie najważniejsze i niezbędne elementy.

Dostępne wersje analizy wydatku energetycznego dla Kierownik ośrodka pomocy rodzinie:

 • Elektroniczna (.doc/.docx/.odt/.pdf) - daje możliwość dokonywania zmian w dokumentacji w razie zajścia takiej potrzeby.
 • Papierowa - gotowy wydruk przygotowany do podpisu przez pracodawcę i pracownika w miękkiej oprawie.
Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA wersja elektroniczna
Wersja elektroniczna (.pdf)
Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA gotowa ksiazka
Wersja papierowa - gotowa książka

Zakupując niniejszą dokumentację analizy wydatku energetycznego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby edycji dokumentu.

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie
zawartość analizy wydatku energetycznego

  [[wzor]] - wzory dokumentow bhp
 • Strona tytułowa.
 • Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Kierownik ośrodka pomocy rodzinie, sposób i miejsce wykonywania pracy).
 • Opis metody Lehmanna użytej do oszacowania wydatku energetycznego
 • Chronometraż - fotografia dnai roboczego
 • Łączna ocena wydatku energetycznego z podziałem na płeć pracownika
 • Ocena słowna dla otrzymanego wyniku uwzględniając płeć oraz wiek pracownika
 • Dokumentacja składa się z około 25 stron w fotmacie A4.

Ponadto dokumentacja zawierać będzie Ocenę Ryzyka Zawodowego na stanowisku Kierownik ośrodka pomocy rodzinie w tym:
 • Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - PN-N-18002.
 • Identyfikacja zagrożeń - pełen wykaz czynników z odpowiednim ich podziałem (fizyczne, pyły i pary, chemiczne, biologiczne, uciążliwe i niebezpieczne).
 • Szczegółowe karty zagrożeń dla Kierownik ośrodka pomocy rodzinie zawierające pełne szacowanie ryzyka metodą PN-N-18002
 • Wykaz działań korygujących zagrożenia oraz odpowiedzialności za to.
 • Wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.

Opis zawodu - Kierownik ośrodka pomocy rodzinie

Nadzoruje realizację zadań ośrodka pomocy rodzinie określonych w jego statucie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; organizuje pracę i kieruje bieżącymi sprawami ośrodka; wydaje decyzje administracyjne oraz zaświadczenia dotyczące pomocy społecznej.

Obowiązki na stanowisku pracy Kierownik ośrodka pomocy rodzinie

 • Zarządzanie, nadzorowanie i kierowanie pracą ośrodka pomocy rodzinie praz nadzorowanie realizacji zadań określonych w statucie ośrodka;
 • Prowadzenie działań na rzecz rozwoju społecznego w oparciu o rozpoznane potrzeby środowiska, w różnych obszarach i z różnymi grupami odbiorców;
 • Tworzenie i rozwijanie systemu opieki nad dzieckiem oraz systemu pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych;
 • Realizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych określonych przez organ założycielski;
 • Sporządzanie planów pomocy społecznej i sprawozdań z ich realizacji;
 • Wydawanie wewnętrznych zarządzeń, instrukcji, regulaminów, poleceń służbowych i decyzji oraz kontrolowanie ich przestrzegania i realizacji, w tym czuwanie nad planowym i terminowym wykonywaniem zadań ośrodka;
 • Prowadzenie, na podstawie odpowiednich upoważnień, postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych;
 • Opiniowanie wniosków i umów prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zleconych przez przedstawicieli administracji lokalnej;
 • Podejmowanie na podstawie odpowiednich upoważnień postanowień i decyzji administracyjnych dotyczących: przyznawania bądź odmowy przyznania świadczeń z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, z zakresu funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz stypendiów i zasiłków szkolnych;
 • Nadzorowanie wydawania zaświadczeń dotyczących pomocy społecznej;
 • Wytaczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne;
 • Zawieranie umów z małżonkami, zstępnymi lub wstępnymi w sprawie wysokości świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy;
 • Współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi, sądami, prokuraturą, kuratorami sądowymi, placówkami służby zdrowia, powiatowym urzędem pracy itp.;
 • Zarządzania pracownikami ośrodka, w tym: zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ustalanie szczegółowych zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników, nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników, zapewnianie pracownikom szkoleń i rozwoju zawodowego;
 • Gospodarowanie środkami finansowymi ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Prowadzenie kontroli wewnętrznej w ośrodku;
 • Składanie organowi założycielskiemu corocznego sprawozdania z działalności ośrodka;
 • Dokonywanie czynności prawnych w imieniu ośrodka, w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez odpowiednie organy;
 • Nadzorowanie przestrzegania przepisów o zabezpieczeniu tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników ośrodka oraz przepisów o ochronie danych osobowych;
 • Zapewnianie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy na terenie ośrodka;
 • Zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

PODGLĄD - Kierownik ośrodka pomocy rodzinie
analiza wydatku energetycznego LEHMANNA

Kierownik ośrodka pomocy rodzinie wydatek energetyczny LEHMANNA 1
Kierownik ośrodka pomocy rodzinie wydatek energetyczny LEHMANNA 2
Kierownik ośrodka pomocy rodzinie wydatek energetyczny LEHMANNA 3
Kierownik ośrodka pomocy rodzinie wydatek energetyczny LEHMANNA 4
Kierownik ośrodka pomocy rodzinie wydatek energetyczny LEHMANNA 5
Kierownik ośrodka pomocy rodzinie wydatek energetyczny LEHMANNA 6
UWAGA! - przedstawiony podgląd dokumentacji NIE JEST bezpośrednio cześcią dokumentacji Wydatek energetyczny dla stanowiska Kierownik ośrodka pomocy rodzinie metodą LEHMANNA.
Przedstawiony podgląd dokumentacji ma charakter orientacyjny, którego celem jest unaocznienie jak skonstruowany jest plik który można zakupić,
a zakupiona dokumentacja będzie sie od niego znacząco różnić wartością merytoryczną.


Grzegorz Wrzeszcz - [[nazwa_full]]

Cześć!
Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i od 2014 roku zawodowo zajmuję się BHP. Od tego czasu udało mi się opracować blisko 1500 różnych dokumentacji wydatku energetycznego metodą LEHMANNA w tym również wydatek energetyczny dla stanowiska Kierownik ośrodka pomocy rodzinie
, które możesz zakupić na tej stronie.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego produktu to pisz śmiało lub dzwoń! Z przyjemnością odpowiem na wszystkie twoje pytania i rozwieję (mam nadzieję) wszelkie wątpliwości.

+48 533 988 811 biuro@allebhp.pl


Parametry techniczne

Tytuł publikacji Kierownik ośrodka pomocy rodzinie - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA
Producent, autor alleBHP
Stanowisko Kierownik ośrodka pomocy rodzinie
Kod zawodu 134404 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)
Metoda opracowania LEHMANNA
Format Standard A4 - 21 x 29,7 cm
Liczba stron około 25 stron formatu A4
Dział, kategoria Wydatek energetyczny, Wydatek energetyczny
Wersja elektroniczna Plik DOCX - umożliwia edycję dokumentacji w programie Microsoft Office
Dostępność wersji elektronicznej W ciągu 5 minut od dokonania zakupu
Wersja papierowa (książkowa)
 • laserowy druk na wysokiej jakości papierze 80g/m2
 • miękka oprawa
 • elastyczne bindowanie - z możliwością demontażu grzbietu
Dostępność wersji papierowej Dostępna od ręki, wysyłka w 24h
Zgodność Opracowana m.in. zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Oceny Ryzyka Zawodowego (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Dokumentacja w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena klientów - ponad 99% pozytywnych opinii

Recenzje produktu
Brak dodanch recenzji do produktu!

Dodaj opinię do produktu

Podobne produkty

25
Klientów złożyło zamówienie w naszym sklepie
W ciągu ostatnich 24 godzin
facebook sklep alleBHP.pl
Zamów rozmowę
×
Zamów rozmowę z ekspertem
Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy pon - pt
w godzinach 8:30-15:30.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym mozliwym czasie!
Twoje imię i nazwisko
Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Lubię ciastka!
×
Darmowa instrukcja BHP
Instrukcja BHP przy obsłudze komputera z monitorem ekranowym
INSTRUKCJA BHP ZA DARMO!
Podaj prawidłowy adres e-mail!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Na podany adres e-mail wysłaliśmy Ci darmową instrukcję BHP!

Zostaw nam swój adres e-mail
i pobierz darmową instrukcję w wersji elektronicznej!

Dodaj do koszyka
Dodano do koszyka: 1 szt.
×
Dodaj do koszyka
-
+
wybierz opcję produktu cena
×
Nieoczekiwany błąd! Powiadom nas o tym :-)
×
Dodaj do koszyka
Przykro nam, ale produkt jest niedostępny ;-(