Logowanie

Podaj prawidłowy login oraz hasło!
Logowanie przebiegło pomyślnie!

Nie masz jeszcze konta?

Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA

Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA
5/5
(1 głosów)
ORZ-134903-LEH
Towar na magazynie
Wysyłka w 24 godziny
Darmowa dostawa
od 150 zł

(kurier InPost od 13.99 zł)
152.37
(netto)
159.99
(brutto)
Stawka VAT: 5%
wybierz opcję produktu netto brutto
152.37 159.99
176.18 184.99
-
+
bezpieczeństwo
Metody płatności 1
Metody płatności 2
Metody płatności 3

Kierownik agencji ochrony mienia i osób - wydatek energetyczny metodą Lehmanna

Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA jest to gotowa wzorcowa dokumentacja analizy wydatku energetycznego dla tego stanowiska. Jedyne co pozostaje w Twojej gestii to dopasować (w razie potrzeby), wydrukować i podpisać dokument.

Niniejszy produkt jest kompletną dokumentacją wydatku energetycznego dla Kierownik agencji ochrony mienia i osób, które to stanowisko jest zawarte w Polskiej Klasyfikacji Zawodów zgodnie z najnowszym rozporządzeniem i obowiązuje od 1 Stycznia 2015 r. Stanowisko to posiada odpowiedni kod zawodu 134903 sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145).

Dokumentacja ryzyka zawodowego dla kierownika agencji ochronego mienia i osób zawiera wszystkie najważniejsze i niezbędne elementy.

Dostępne wersje analizy wydatku energetycznego dla Kierownik agencji ochrony mienia i osób:

 • Elektroniczna (.doc/.docx/.odt/.pdf) - daje możliwość dokonywania zmian w dokumentacji w razie zajścia takiej potrzeby.
 • Papierowa - gotowy wydruk przygotowany do podpisu przez pracodawcę i pracownika w miękkiej oprawie.
Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA wersja elektroniczna
Wersja elektroniczna (.pdf)
Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA gotowa ksiazka
Wersja papierowa - gotowa książka

Zakupując niniejszą dokumentację analizy wydatku energetycznego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby edycji dokumentu.

Kierownik agencji ochrony mienia i osób
zawartość analizy wydatku energetycznego

  [[wzor]] - wzory dokumentow bhp
 • Strona tytułowa.
 • Pełna karta stanowiska pracy: (opis czynności, ogólna charakterystyka, używane maszyny i narzędzia na stanowisku pracy Kierownik agencji ochrony mienia i osób, sposób i miejsce wykonywania pracy).
 • Opis metody Lehmanna użytej do oszacowania wydatku energetycznego
 • Chronometraż - fotografia dnai roboczego
 • Łączna ocena wydatku energetycznego z podziałem na płeć pracownika
 • Ocena słowna dla otrzymanego wyniku uwzględniając płeć oraz wiek pracownika
 • Dokumentacja składa się z około 25 stron w fotmacie A4.

Ponadto dokumentacja zawierać będzie Ocenę Ryzyka Zawodowego na stanowisku Kierownik agencji ochrony mienia i osób w tym:
 • Dokładny opis metody wraz z matrycą mierzenia ryzyka - PN-N-18002.
 • Identyfikacja zagrożeń - pełen wykaz czynników z odpowiednim ich podziałem (fizyczne, pyły i pary, chemiczne, biologiczne, uciążliwe i niebezpieczne).
 • Szczegółowe karty zagrożeń dla Kierownik agencji ochrony mienia i osób zawierające pełne szacowanie ryzyka metodą PN-N-18002
 • Wykaz działań korygujących zagrożenia oraz odpowiedzialności za to.
 • Wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku.

Opis zawodu - Kierownik agencji ochrony mienia i osób

Zarządza i koordynuje pracą agencji ochrony mienia i osób; tworzy strategię agencji; odpowiada za kontakty, pozyskiwanie i obsługę klientów; planuje, koordynuje i kontroluje realizację usług ochrony, sprawuje nadzór nad pracą podległego personelu, w szczególności pracowników ochrony.

Obowiązki na stanowisku pracy Kierownik agencji ochrony mienia i osób

 • Opracowywanie, wdrażanie i kontrolowanie realizacji planów krótko-, średnio- i długoterminowych agencji ochrony mienia i osób
 • Tworzenie strategii cenowej dla klientów na podstawie analizy kosztów własnych agencji i sytuacji rynkowej oraz przygotowywanie ofert i wycen usług ochrony dla klientów
 • Pozyskiwanie klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami
 • Planowanie, koordynowanie i kontrolowanie zadań wykonywanych przez agencję ochrony mienia i osób w miejscu realizacji zlecenia, m. In. W zakresie kontrolowania ruchu osobowego i materiałowego, ochrony przed zamachami przestępczymi, kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem, uszkodzeniem, szkodami wynikającymi z awarii technicznych oraz zakłóceń porządku publicznego
 • Koordynowanie współpracy agencji ochrony ze służbami zewnętrznymi, takimi jak: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe itp.
 • Nadzorowanie pracowników odpowiedzialnych za działalności systemów sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych
 • Zatrudnianie pracowników, przydzielanie im stanowiska pracy i niezbędnego wyposażenia technicznego (sprzęt biurowy, telekomunikacyjny, pojazdy, środki ochrony i przymusu bezpośredniego, ubiory ochronne i służbowe itp.), awansowanie i zwalnianie pracowników oraz motywowanie, kontrolowanie i ocenianie efektów ich pracy
 • Przydzielanie zadań i kontrolowanie zgodności wypełnianych przez pracowników obowiązków z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi i przepisami prawa
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy do rozliczeń oraz kontrolowanie czasu pracy pracowników, w tym: nadgodzin, zwolnień lekarskich i urlopów itp.
 • Dbanie o przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności posiadania aktualnych uprawnień przez pracowników ochrony
 • Nadzorowanie zapewnienia pracowników odpowiednich, jednolitych strojów posiadających oznaczenia różniące je w sposób widoczny od mundurów pozostających pod szczególną ochroną (np. Policja, staż miejska) oraz wymaganych przepisami ustawy o ochronie osób i mienia identyfikatorów i legitymacji
 • Zapewnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ochroną osób i mienia
 • Prowadzenie ewidencji i rejestrów: osób, firm, samochodów, kluczy, przepustek itp. Oraz przedstawianie ich organom koncesyjnym, o ile działalność agencji ochrony podlega koncesji określonej w ustawie o ochronie osób i mienia
 • Kontrolowanie stanu zabezpieczenia obsługiwanych obiektów, osób lub mienia
 • Nadzorowanie organizacji i zabezpieczenia konwojów
 • Koordynowanie działań zmierzających do ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia
 • Koordynowanie działań z zakresu zabezpieczania miejsc zdarzeń
 • Kontrolowanie wyników finansowych agencji ochrony
 • Wyznaczanie i wdrażanie optymalnych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami (w tym zasobami ludzkimi) i zarządzania kosztami agencji ochrony
 • Reprezentowanie agencji ochrony w kontaktach zewnętrznych
 • Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie osób i mienia, tajemnicy służbowej, zasad etyki zawodowej, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

PODGLĄD - Kierownik agencji ochrony mienia i osób
analiza wydatku energetycznego LEHMANNA

Kierownik agencji ochrony mienia i osób ocena ryzyka LEHMANNA 1
Kierownik agencji ochrony mienia i osób ocena ryzyka LEHMANNA 2
Kierownik agencji ochrony mienia i osób ocena ryzyka LEHMANNA 3
Kierownik agencji ochrony mienia i osób ocena ryzyka LEHMANNA 4
Kierownik agencji ochrony mienia i osób ocena ryzyka LEHMANNA 5
Kierownik agencji ochrony mienia i osób ocena ryzyka LEHMANNA 6
Kierownik agencji ochrony mienia i osób ocena ryzyka LEHMANNA 7
Kierownik agencji ochrony mienia i osób ocena ryzyka LEHMANNA 8
Kierownik agencji ochrony mienia i osób ocena ryzyka LEHMANNA 9
UWAGA! - przedstawiony podgląd dokumentacji NIE JEST bezpośrednio cześcią dokumentacji Wydatek energetyczny dla stanowiska Kierownik agencji ochrony mienia i osób metodą LEHMANNA.
Przedstawiony podgląd dokumentacji ma charakter orientacyjny, którego celem jest unaocznienie jak skonstruowany jest plik który można zakupić,
a zakupiona dokumentacja będzie sie od niego znacząco różnić wartością merytoryczną.


Grzegorz Wrzeszcz - [[nazwa_full]]

Cześć!
Nazywam się Grzegorz Wrzeszcz i od 2014 roku zawodowo zajmuję się BHP. Od tego czasu udało mi się opracować blisko 1500 różnych dokumentacji wydatku energetycznego metodą LEHMANNA w tym również wydatek energetyczny dla stanowiska Kierownik agencji ochrony mienia i osób
, które możesz zakupić na tej stronie.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego produktu to pisz śmiało lub dzwoń! Z przyjemnością odpowiem na wszystkie twoje pytania i rozwieję (mam nadzieję) wszelkie wątpliwości.

+48 533 988 811 biuro@allebhp.pl


Parametry techniczne

Tytuł publikacji Kierownik agencji ochrony mienia i osób - Wydatek energetyczny metodą LEHMANNA
Producent, autor alleBHP
Stanowisko Kierownik agencji ochrony mienia i osób
Kod zawodu 134903 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145)
Metoda opracowania LEHMANNA
Format Standard A4 - 21 x 29,7 cm
Liczba stron około 25 stron formatu A4
Dział, kategoria Wydatek energetyczny, Wydatek energetyczny
Wersja elektroniczna Plik DOCX - umożliwia edycję dokumentacji w programie Microsoft Office
Dostępność wersji elektronicznej W ciągu 5 minut od dokonania zakupu
Wersja papierowa (książkowa)
 • laserowy druk na wysokiej jakości papierze 80g/m2
 • miękka oprawa
 • elastyczne bindowanie - z możliwością demontażu grzbietu
Dostępność wersji papierowej Dostępna od ręki, wysyłka w 24h
Zgodność Opracowana m.in. zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. Oceny Ryzyka Zawodowego (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Dokumentacja w pełni akceptowalna przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena klientów - ponad 99% pozytywnych opinii

Podobne produkty

Zamów rozmowę ze sprzedawcą
×
Zamów rozmowę z ekspertem
Grzegorz Wrzeszcz
Inspektor ds. BHP

Oddzwaniamy pon - pt
w godzinach 8:00-16:00.
ZAMÓW ROZMOWĘ
Podaj imię i nazwisko!
Podaj numer telefonu!
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Skontaktujemy się z Tobą w najszybszym mozliwym czasie!
Twoje imię i nazwisko
Twój numer telefonu

Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Rozumiem i akceptuję!
Produkt dodany do koszyka
Dodano do koszyka: 1 szt.
×
Produkt dodano do koszyka
(brutto)
(netto)
 • Format znaku / rozmiar

 • Materiał / podłoże

 • Wykonanie / typ

wybierz opcję produktu netto brutto
-
+
×
Nieoczekiwany błąd! Powiadom nas o tym :-)
×
Produkt niedostępny
Przykro nam, ale produkt jest niedostępny ;-(